†เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน†

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 4:16 am

†เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน†

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ ที่คาทอลิคโดนโจมตีจากนิกายอื่นเสมอ ในเรื่องการวอนขอผ่านแม่พระ และบรรดานักบุญ และหลายๆครั้ง เราให้คำตอบเขาได้บ้างไม่ได้บ้าง และหลายๆครั้ง คาทอลิคเราเองก็มีความเชื่อในบรรดาแม่พระและนักบุญ ในแบบซูแปร์ติซัง และบางครั้งก็เชื่อแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนต่อๆกันมา จึงทำให้เมื่อถูกโจมตีขึ้นมา ไม่อาจหาคำตอบที่ดีพอมาอธิบายได้ว่าทำอย่างนั้นทำไม และเชื่อแบบนั้นเพราะอะไร ดังนั้น ในกรณีนี้ เราจึงกลับมาวิเคราะห์รูปแบบการวอนขอ ของคาทอลิค ซึ่งแยกย่อยได้2ประเด็นที่สำคัญดังนี้

1.วอนขอแม่พระและนักบุญผิดหรือไม่
2.ทำไมไม่ขอกับพระเจ้าเอง ทำไมต้องขอผ่านคนอื่น

1.วอนขอแม่พระและนักบุญผิดหรือไม่

ในประเด็นแรกนั้น เราจำต้องเรียนรู้ก่อนว่า พระศาสนจักรคาทอลิคจริงๆสอนเสมอว่า การวอนขอผ่านแม่พระแลนักบุญ เป็นการขอให้ "ช่วยวิงวอนเทอญ" ดังที่เราเห็นเสมอในบทเร้าวิงวอนต่างๆ กับพระบิดา พระบุตร และพระจิตนั้น เราจะรับด้วย "ทรงเมตตาเทอญ" แต่กับบรรดาแม่พระและนักบุญนั้น เราใช้ว่า "ช่วยวิงวอนเทอญ" หรือแบบที่คาทอลิคใช้ภาษาชาวบ้านกับกรณีของคนที่ยังไม่ตายด้วยกันว่า "ช่วยสวดให้ด้วย" ซึ่งไม่ใช่การขออะไรจากท่านโดยตรง แต่เพียงขอท่านให้ช่วยสวดให้เราในสวรรค์อีกแรง ดังนั้นคาทอลิคจึงมีคนช่วยสวดให้ได้ทั้งในโลกนี้ และในสวรรค์

ดังนั้น สิ่งนี้ เป็นสิ่งเดียวกับที่โปรแตสแตนท์ใช้คำว่า "อธิษฐานเผื่อ" โดยอาจขอเพื่อน หรือศิษยาภิบาล ซึ่งยังเป็นมนุษย์ธรรมดาๆ ช่วยอธิษฐานเผื่อกันอยู่เสมอๆ แต่จะไม่ขอให้แม่พระและบรรดานักบุญ "อธิษฐานเผื่อ" โดยผมเคยฟังคำตอบว่าทำไม จากสมาชิกคริสตจักรสายสุดโต่งแห่งหนึ่งแบบง่ายๆว่า เพราะพวกนั้นตายไปแล้ว ทำไม่ได้แล้ว

ซึ่งมาถึงคำถามง่ายๆต่อมาว่า มีพระคัมภีร์บทไหนข้อไหนที่สอนเราว่า คนที่ไปสวรรค์แล้ว อธิษฐานหรือสวดให้ใครไม่ได้ หรือจะถามให้ง่ายกว่านั้นคือ ถ้าไปสวรรค์แล้วสวดภาวนาไม่ได้แล้วเหรอ ซึ่งเป็นเรื่องตลกมากถ้าจะตอบว่าใช่ เพราะการสวดภาวนา คือกิจกุศลที่ดีที่พระเจ้าพอพระทัย แต่พอไปสวรรค์ ดันทำไม่ได้ หรือจะคิดต่อว่า ในโลกนี้คุณสงสารเห็นใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่พอคุณไปสวรรค์แล้ว คุณห้ามเห็นใจ หรือสงสารใครอีก และห้ามช่วยใครอีก เพราะเดี๋ยวพระเยซูจะอิจฉา??? ตกลงสวรรค์มีแต่พวกขี้อิจฉา และเป็นที่ห้ามมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์งั้นหรือ??? งั้นเราจะไปที่ห่วยๆแบบนั้นทำไมล่ะ ข้าพเจ้าพูดตามวิสัยมนุษย์(รม 3:6)

ในทางกลับกัน เราพบหลายบทหลายตอน โดยเฉพาะในบทพระวิวรณ์ ที่ในสวรรค์ ยังมีการสรรเสริญพระเจ้า และการอธิษฐานภาวนาอยู่ ทั้งจากทูตสวรรค์ และบรรดานักบุญ (ที่พระคัมภีร์โปรแตสแตนท์แปลว่า ธรรมิกชน และภาษาอังกฤษใช้อย่างโจ่งแจ้งว่า Saint)

ดังนั้นถ้าพระคัมภีร์ไม่ได้ห้าม แล้วทำไม เราจึงขอให้บรรดาผู้ชอบธรรมที่อยู่ในสวรรค์ อธิษฐานเผื่อเราบ้างไม่ได้ ในเมื่อกับมนุษย์อึเหม็น ยังตกในบาปเป็นว่าเล่น เรายังไปขอให้เขาช่วยวิงวอนพระเจ้าให้บ่อยๆ?

ดังนั้นบรรดานักบุญ (ที่พระคัมภีร์โปรแตสแตนท์แปลว่า ธรรมิกชน และภาษาอังกฤษใช้อย่างโจ่งแจ้งว่า Saint) นั้น ย่อมมีพลังอธิษฐานภาวนายิ่งกว่าคนบาปอย่างเราหรืออย่างคนรอบข้างเรามากมาย เพราะ  คำอ้อนวอนของผู้ชอบธรรมมีพลังทำให้เกิดผลมากมาย (ยก 5:16)

ดังนั้น เราสามารถขอให้ใครก็ได้ จะอยู่ที่ไหน ในโลกนี้หรือในสวรรค์ อธิษฐานเผื่อเรา หรือภาษาคาทอลิคคือ ช่วยวิงวอนเพื่อเรา นั้น ไม่ผิด อย่างแน่นอน

2.ทำไมไม่ขอกับพระเจ้าเอง ทำไมต้องขอผ่านคนอื่น

หลายๆครั้ง ผมพบว่า แม้แต่คาทอลิคเอง ก็ยังเข้าใจผิด ว่า ถ้าตัวเองขอผ่านแม่พระหรือนักบุญแล้ว แปลว่าไม่ได้ขอกับพระเจ้าโดยตรง

ซึ่งนั่นก็แปลว่า เราลืมไปใช่ไหมว่า ทั้งก่อนสวดและหลังสวดทุกชนิด เราทำสำคัญมหากางเขนโดยพูดว่า เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน ซึ่งมาจากภาษาอังกฤษที่ว่า In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. ซึ่งแปลเป็นไทยอย่างง่ายๆว่า ในพระนามของ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ซึ่งแปลว่า คาทอลิคนั้น ทุกครั้งที่จะสวดอะไร และทุกครั้งที่จะขออะไร ต่อให้ขอให้ใครช่วยอธิษฐานเผื่อหรือไม่ ก็จะขอสิ่งนั้นๆในพระนามของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สุงสุดครบครันทั้งพระบิดา พระเยซู และพระจิตเจ้า เสมอ

พี่สาวโปรแตสแตนท์คนหนึ่งที่ผมรู้จัก ทุกครั้งเมื่อเธออธิษฐาน เธอจะจบด้วยคำว่า กราบทูลพระบิดาเจ้า ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาแมน ซึ่งมันไม่ได้ต่างอะไรกับคำว่า ในพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน ของคาทอลิคเลย

แต่สิ่งที่เราต้องกลับมามองเราเองคือ หลายๆครั้ง คาทอลิคเราเอง กล่าวคำนี้แบบเลื่อนลอย และกระทำสำคัญมหากางเขน แบบเหมือนไม่สำคัญ ขอไปที หลายๆครั้งเราจะพบเด็กๆ หรือวัยรุ่น ทำ สำคัญมหากางเขนแบบเร็วมาก ชนิดที่ว่าดูก็รู้ว่าทำแต่ท่า แต่ไม่เคยแม้แต่ออกเสียงคำๆนี้ในใจจริงๆ 

ครั้งหนึ่งผมเคยเห็นลูกทูนหัวผมเข้าวัดแล้วแตะน้ำเสกทำเดชะพระนามแบบรวดเร็วจนดูเหมือนรีบทิ่มๆ4จุดบนร่างกายมากกว่า ผมเลยสั่งว่า "ทำใหม่นะ แล้วลองพูดด้วยว่า เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน" เขาก็ทำช้าลงโดยอัตโนมัติ ผมเลยบอกว่า ให้ทำให้เร็วเท่าตอนแรกแล้วพูดให้ครบซิ ซึ่งทำยังไงก็ไม่ทัน ผมเลยบอกว่า "แปลว่า ปรกติเวลาทำเดชะพระนามน่ะ ไม่ได้นึกถึงคำเลยใช่ไหม ทำแต่ท่า ทีหลังทำช้าลงนะ คิดคำตามด้วยเพราะการทำสำคัญมหากางเขน ไม่ได้สำคัญที่ท่า แต่ถ้อยคำนั้นสำคัญกว่า เพราะเป็นการเอ่ยพระนามพระตรีเอกภาพเชียวนะ"

ดังนั้น คาทอลิคที่ทำสำคัญมหากางเขนอย่างดี และกล่าวครบถ้อยคำเสมอทุกครั้งก่อนและหลังสวดภาวนา ไม่ว่าขอเรื่องอะไร และไม่ว่าขอผ่านใคร คุณจะสามารถบอกทุกคน และตอบใครก็ตามได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่า

"ฉันสวดในพระนามพระบิดา พระบุตร พระจิต โดยตรง ด้วยตัวเองทุกครั้ง และยังมีบรรดาผู้ชอบธรรมมากมายช่วยอธิษฐานเผื่อฉันอีกด้วย"

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน


รูปภาพ

ค.ศ. 384 นักบุญ เยโรม รวบรวมคัมภีร์ทั้งหมดที่ยอมรับกัน แปลเป็นภาษาละตินอย่างเป็นทางการ รับรองโดยพระสันตะปาปา ดามาซัส และพระคัมภีร์ไบเบิ้ลในการแปลครั้งนี้เป็นฉบับมาตรฐานของพระศาสนจักรคาทอลิคจนปัจจุบันและใช้แปลเป็นภาษาต่างๆอย่างแพร่หลายในสมัยนั้น

นักบุญเยโรม ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร ผู้จัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กล่าวได้ว่าคัมภีร์เล่มไหนจริงไม่จริงท่านเป็นคนคัด และจัดเป็นไบเบิ้ลที่ใช้กันมาจนปัจจุบัน ท่านได้ตอบคำถามเรื่องการให้ความเคารพนักบุญ และพระธาตุนักบุญไว้ด้วย (ถ้าคำตอบท่านไม่น่าเชื่อถือ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้คงไม่น่าเชื่อถือเหมือนกัน)

"เราไม่ได้นมัสการพระธาตุ หรือนมัสการนักบุญ แต่เราให้เกียรติพวกท่านในการนมัสการพระองค์ผู้ซึ่งเหล่านักบุญได้ยึดเป็นแบบอย่าง เราให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อสะท้อนความเคารพนั้นไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง"

ท่านยังกล่าวอีกว่า

"การให้เกียรติพวกท่าน(นักบุญ) ไม่ใช่การนมัสการรูปเคารพ เพราะไม่เคยมีคริสตชนคนไหนเห็นนักบุญเป็นพระเจ้า ในทางกลับกัน เราขอให้ท่านเหล่านั้น วิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา เพราะว่า หากเมื่อเหล่านักบุญอัครสาวก และบรรดามรณสักขี ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ท่านยังสามารถอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษย์คนอื่นได้ ภายหลังจากที่ท่านชนะโลกนี้(ไปสวรรค์)แล้ว พวกท่านจะมีพลังอธิษฐานมากกว่าสักเพียงไร พวกท่านเหล่านั้นจะมีพลังอธิษฐานน้อยลงหรือ ในเมื่อขณะนี้พวกท่านกำลังอยู่กับพระเยซูคริสตเจ้า?"


ดังนั้นหากการขอให้บรรดานักบุญและแม่พระช่วยวิงวอน นั้น ผิด และต้องทำให้คาทอลิคตกนรกเพราะการนี้ ตามที่คริสตจักรสายสุดโต่งบางแห่งสอน จงบอกให้สมาชิกคริสตจักรนั้นเลิกอ่านพระคัมภีร์และเลิกอ้างพระคัมภีร์ไบเบิ้ลซะ เพราะคนจัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่อยู่ในมือพวกเขา ที่พวกเขาอ่านและอ้างมาด่าคาทอลิคเสมอนั้น ตอนนี้คงอยู่ในนรก เพราะท่านเห็นดีเห็นงามและยังสอนให้เราเสนอวิงวอนผ่านนักบุญ และให้ความเคารพนักบุญด้วย และการอ่านหนังสือที่คนฝ่ายนรกเลือกให้คงจะพาท่านตกนรกตามเขากันหมด ไม่กลัวเหรอ

ส่วนเราที่เป็นคาทอลิคนั้นนั้น เชื่อว่าท่านอยู่ในสวรรค์ และคงกำลังอธิษฐานให้คนที่อ่านไบเบิ้ลเล่มที่ท่านจัดสาระบบโดยองค์พระจิตเจ้าดลใจนี้ ได้เข้าใจและตีความไบเบิ้ลอย่างถูกต้องกันทุกคน จะได้เลิกยกไบเบิ้ลที่ท่านอุตส่าห์คัดและรวบรวมมาทะเลาะกันเองซะที
Alphonse
โพสต์: 1792
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ส.ค. 23, 2006 10:45 pm
ที่อยู่: Thailand

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 5:24 am

ขอบคุณครับ
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 10:10 am

::001:: เห็นด้วยทุกประการ ขอเอาไปลงที่อิสระรายปักษ์ได้ป่ะ
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 2:25 pm

ขอบคุณครัย : emo010 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 3:18 pm

:+: seraphim :+: เขียน: ::001:: เห็นด้วยทุกประการ ขอเอาไปลงที่อิสระรายปักษ์ได้ป่ะ
ได้ครับ ลงเครดิตด้วยนะครับ
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

พฤหัสฯ. มี.ค. 01, 2007 9:46 pm

Holy เขียน:
:+: seraphim :+: เขียน: ::001:: เห็นด้วยทุกประการ ขอเอาไปลงที่อิสระรายปักษ์ได้ป่ะ
ได้ครับ ลงเครดิตด้วยนะครับ

::011::ครับ...แล้วเก็บค่าโฆษณากะใครดี อิอิอิ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ มี.ค. 02, 2007 1:46 am

เก็บที่พี่พีพีละกันครับ
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

ศุกร์ มี.ค. 02, 2007 10:13 am

Holy เขียน: เก็บที่พี่พีพีละกันครับ

::011::
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ มี.ค. 02, 2007 12:56 pm

Holy เขียน: เก็บที่พี่พีพีละกันครับ
555 เห็นเจ๊พร้อมที่จะจ่ายค่าโฆษณา 2000 กีบคร้าบ :evil:
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

ศุกร์ มี.ค. 02, 2007 12:58 pm

:+: seraphim :+: เขียน: ::001:: เห็นด้วยทุกประการ ขอเอาไปลงที่อิสระรายปักษ์ได้ป่ะ
เดี๋ยวดิ รอให้มีความเห็นฟาก โปรเตสแตนต์ อีกนิด แล้วพี่โฮลี่จะได้เรียบเรียงใหม่

ตอนนี้พวกเรายุ่งเรื่องลอกข้อสอบ เฮ้ยท่องสอบอยู่จ้า :afro:
poloplow
โพสต์: 402
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ มี.ค. 11, 2006 11:01 pm

ศุกร์ มี.ค. 02, 2007 6:50 pm

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ : xemo026 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ มี.ค. 05, 2007 6:41 pm

รูปภาพ

นักบุญเยโรม ปิตาจารย์ของพระศาสนจักร ผู้จัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้กันอยู่ทุกวันนี้ กล่าวได้ว่าคัมภีร์เล่มไหนจริงไม่จริงท่านเป็นคนคัด และจัดเป็นไบเบิ้ลที่ใช้กันมาจนปัจจุบัน ท่านได้ตอบคำถามเรื่องการให้ความเคารพนักบุญ และพระธาตุนักบุญไว้ด้วย (ถ้าคำตอบท่านไม่น่าเชื่อถือ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่คริสตชนทุกนิกายใช้คงไม่น่าเชื่อถือเหมือนกัน)

"เราไม่ได้นมัสการพระธาตุ หรือนมัสการนักบุญ แต่เราให้เกียรติพวกท่านในการนมัสการพระองค์ผู้ซึ่งเหล่านักบุญได้ยึดเป็นแบบอย่าง เราให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้า เพื่อสะท้อนความเคารพนั้นไปยังองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง"

ท่านยังกล่าวอีกว่า

"การให้เกียรติพวกท่าน(นักบบุญ) ไม่ใช่การนมัสการรูปเคารพ เพราะไม่เคยมีคริสตชนคนไหนเห็นนักบุญเป็นพระเจ้า ในทางกลับกัน เราขอให้ท่านเหล่านั้น วิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา เพราะว่า หากเมื่อเหล่านักบุญอัครสาวก และบรรดามรณสักขี ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ท่านยังสามารถอธิษฐานภาวนาเพื่อมนุษย์คนอื่นได้  ภายหลังจากที่ท่านชนะโลกนี้แล้วพวกท่านจะมีพลังอธิษฐานมากกว่าสักเพียงไร พวกท่านเหล่านั้นจะมีพลังอธิษฐานน้อยลงหรือในเมื่อขณะนี้พวกท่านกำลังอยู่กับพระเยซูคริสตเจ้า?"


ดังนั้นหากการขอให้บรรดานักบุญและแม่พระช่วยวิงวอน นั้น ผิด และต้องทำให้คาทอลิคตกนรกเพราะการนี้ ตามที่คริสตจักรสายสุดโต่งบางแห่งสอน จงบอกให้สมาชิกคริสตจักรนั้นเลิกอ่านพระคัมภีร์และเลิกอ้างพระคัมภีร์ไบเบิ้ลซะ เพราะคนจัดสาระบบพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่อยู่ในมือพวกเขา ที่พวกเขาอ่านและอ้างมาด่าคาทอลิคเสมอนั้น ตอนนี้คงอยู่ในนรก เพราะท่านเห็นดีเห็นงามและยังสอนให้เราเสนอวิงวอนผ่านนักบุญ และให้ความเคารพนักบุญด้วย และการอ่านหนังสือที่คนฝ่ายนรกเลือกให้คงจะพาท่านตกนรกตามเขากันหมด ไม่กลัวเหรอ

ส่วนเราที่เป็นคาทอลิคนั้นนั้น เชื่อว่าท่านอยู่ในสวรรค์ และคงกำลังอธิษฐานให้คนที่อ่านไบเบิ้ลเล่มที่ท่านจัดสาระบบโดยองค์พระจิตเจ้าดลใจนี้ ได้เข้าใจและตีความไบเบิ้ลอย่างถูกต้องกันทุกคน จะได้เลิกยกไบเบิ้ลที่ท่านอุตส่าห์คัดและรวบรวมมาทะเลาะกันเองซะที
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ จันทร์ มี.ค. 05, 2007 6:46 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Edwardius
โพสต์: 1394
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ต.ค. 12, 2006 3:02 pm
ที่อยู่: Lamphun, Thailand

พฤหัสฯ. มี.ค. 08, 2007 9:25 am

Rom 11:36  เพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ เอเมน
                    quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso omnia ipsi gloria in saecula amen
                For of him, and through him, and to him, are all things: to whom be glory for ever. Amen.
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

จันทร์ มี.ค. 26, 2007 11:31 am

: emo038 : บทความของ น้องโฮลี่ ได้ลงที่อิสระรายปักษ์ ปีที่ 4 ฉบับ 11 ปักษ์แรกแล้วนะ

  ::001:: ในนั้นมีบทความของ พี่พีพี (โปรดปราน) เรื่อง จงพยายามรักษาความเป็นเอกภาพ http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=5583.0 ด้วยฮับ ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครซะนะจ๊ะ มีบทความดีดีแบ่งปันมากมาย โดยเฉพาะของพี่พีพี เจ้าประจำ อิอิอิ
Jeab Agape
~@
โพสต์: 8260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

อังคาร มี.ค. 27, 2007 7:56 pm

:+: seraphim :+: เขียน: : emo038 : บทความของ น้องโฮลี่ ได้ลงที่อิสระรายปักษ์ ปีที่ 4 ฉบับ 11 ปักษ์แรกแล้วนะ

  ::001:: ในนั้นมีบทความของ พี่พีพี (โปรดปราน) เรื่อง จงพยายามรักษาความเป็นเอกภาพ http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=5583.0 ด้วยฮับ ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครซะนะจ๊ะ มีบทความดีดีแบ่งปันมากมาย โดยเฉพาะของพี่พีพี เจ้าประจำ อิอิอิ
เห็นด้วยครับ ช่วยกันเป็นสมาชิก นะครับ ปีล่ะ 280 บาท 22 ฉบับ ถูกมาก  ตลอดชีพ 5000 บาท  : emo010 :ใครคิดว่าจะอยู่ ได้ 100 ปี คุ้มๆมักๆ
แต่บรรณาธิการ นักเขียนทั้งหมด (ในยุคนี้ ) คงตายหมดแล้ว  :cheesy:
Dis volentibus

อังคาร มี.ค. 27, 2007 10:18 pm

Jeab Agape เขียน:
:+: seraphim :+: เขียน: : emo038 : บทความของ น้องโฮลี่ ได้ลงที่อิสระรายปักษ์ ปีที่ 4 ฉบับ 11 ปักษ์แรกแล้วนะ

  ::001:: ในนั้นมีบทความของ พี่พีพี (โปรดปราน) เรื่อง จงพยายามรักษาความเป็นเอกภาพ http://www.newmana.com/yabb/index.php?topic=5583.0 ด้วยฮับ ใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครซะนะจ๊ะ มีบทความดีดีแบ่งปันมากมาย โดยเฉพาะของพี่พีพี เจ้าประจำ อิอิอิ
เห็นด้วยครับ ช่วยกันเป็นสมาชิก นะครับ ปีล่ะ 280 บาท 22 ฉบับ ถูกมาก  ตลอดชีพ 5000 บาท  : emo010 :ใครคิดว่าจะอยู่ ได้ 100 ปี คุ้มๆมักๆ
แต่บรรณาธิการ นักเขียนทั้งหมด (ในยุคนี้ ) คงตายหมดแล้ว  :cheesy:
น่านจิ ๕๕๕๕๕
Heaven invades

พุธ ม.ค. 14, 2009 11:59 pm

พระเจ้า(พระบิดา) พระองค์ทรงสร้างทุกอย่างที่อยู่บนแผนดินโลกนี้ รวมถึง บทบัญญัติ 10ประการด้วย
แต่พระบิดารู้ว่า มนุษยเราไม่สามารถทำได้ทุกข้อ ซ้ำบัญญัติยังทำให้เราตกอยู่ในการรู้สึกผิดอยู่ตลอด เพราะบาปปรากฎโดยธรรมบัญญติ
พระบิดาจึงส่งพระบุตร(พระเยซู)องค์เดียว ลงมาตายบนไม้กางเกง และผู้ที่เชื่อว่าพระบุตรมาไถ่เรา ผู้นั้นก็จะรอดโดยพระคุณที่พระบิดามีให้เรา โดย
รับเอาความรอดผ่านทางความเชื่อของเรา ที่พระเจ้าประทานให้
Starry Night
โพสต์: 133
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ก.ย. 25, 2008 11:42 am
ที่อยู่: > <" Xiah Junsu Fightingg g!!!

ศุกร์ มี.ค. 06, 2009 1:41 pm

ขอบคุณเจ้าค่ะ
::011::
Son Of The St.Louis
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ เม.ย. 15, 2009 5:01 pm

พุธ เม.ย. 15, 2009 5:09 pm

วันทามารีอา เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ และพระเยซูโอรสของท่านทรงบุญหนักหนา 
สันตะมารีอา มารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตาย...อาแมน
โอ้พระชนนีของพระเป็นเจ้า ชาวเราหลบมาพึ่งท่าน โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวิงวอนในยามทุกข์ร้อนของเรา แต่โปรดช่วยเราให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด ท่านศรีพรหมจารีผู้ทรงบุญ...อาแมน
ภาพประจำตัวสมาชิก
My Hope
โพสต์: 735
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 27, 2009 8:42 am
ติดต่อ:

อาทิตย์ ก.ค. 19, 2009 2:56 pm

เห็นด้วยทุกประการเช่นเดียวกันครับ  : xemo026 :
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3807
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พฤหัสฯ. พ.ค. 12, 2011 12:40 pm

บทวันทามารีย์ ปรับปรุงใหม่
วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ
และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้า โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน :s002:
เมจิ
โพสต์: 3260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

ศุกร์ ก.ย. 14, 2012 7:40 pm

:s015: :s012:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

ศุกร์ ก.ย. 14, 2012 8:11 pm

::011::
เมจิ
โพสต์: 3260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

ศุกร์ ก.ย. 14, 2012 8:14 pm

::019:: ::019::
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

ศุกร์ ก.ย. 14, 2012 8:28 pm

:s030:
เมจิ
โพสต์: 3260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

พุธ ก.ย. 19, 2012 9:08 pm

::011:: ::010::
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พุธ ก.ย. 19, 2012 9:27 pm

:s005:
เมจิ
โพสต์: 3260
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 22, 2011 6:44 pm

พุธ ก.ย. 19, 2012 10:43 pm

:s023: :s012: :s015:
ภาพประจำตัวสมาชิก
sunofgod
โพสต์: 2481
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.ย. 18, 2011 8:17 pm

พฤหัสฯ. ก.ย. 20, 2012 6:23 am

::019::
ตอบกลับโพส