Twelve Days of Christmas เพลงที่มีอะไรมากกว่าความสนุกสนาน

คริสตสัมพันธ์ เอกภาพในคริสตศาสนา
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:06 pm

   ศตวรรษที่ 16 หลังจากพระเจ้าเฮนรีที่ 8 ประกาศแยกตนออกจากพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และตั้งนิกายแองกลิกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึง ค.ศ.1829 ประชาชนชาวอังกฤษถูกห้ามไม่ให้นับถือ และแสดงความเชื่อใดๆ เกี่ยวกับศาสนาคาทอลิกหากจับได้ว่าใครนับถือศาสนาคาทอลิก ผู้ที่ถูกจับได้จะต้องถูกประหารชีวิต ด้วยวิธีที่โหดร้ายทารุณ เช่น การแขวนคอ ตัดศีรษะ ฯลฯ และการลงโทษนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เด็กๆ ด้วย

   การสอนแบบปกติคงเป็นไปไม่ได้และมีอันตรายมาก เพราะทางการได้ห้ามและมีบทลงโทษถึงตาย พวกเขาจึงต้องสอนลูกหลานของเขาด้วยข้อความที่เป็นสัญลักษณ์ ซึ่งจะรู้กันในกลุ่มของพวกเขา และวิธีหนึ่งที่เขาใช้ คือ นำข้อความเชื่อทางศาสนามาแต่งเป็นเพลงคริสต์มาส ภายใต้รหัสลับที่พวกเขารู้กัน และเพลง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:07 pm

   
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:08 pm

���ของขวัญในวันแรก คือ นกกระทาบนต้นแพร์

รูปภาพ

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าแม่นกกระทาเพื่อที่จะปกป้องลูกน้อยของตนให้พ้นจากอันตราย เธอจะบินล่อให้ศัตรูตามเธอไปจากรังของเธอ นั่นหมายความว่าแม่นกเสียสละชีวิตของตนเพื่อปกป้องลูกน้อย และนั่นคือสัญลักษณ์หมายถึงพระเยซูเจ้าที่ทรงยอมเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อมวลมนุษย์ ต้นแพร์เปรียบเหมือนไม้กางเขน ที่พระเยซูทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปมนุษย์
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:09 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:10 pm

ของขวัญในวันที่สอง คือ นกเขาตัวเล็กๆ 2 ตัว

รูปภาพ

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึง พระคัมภีร์ที่แบ่งออกเป็นสองภาค คือ พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ นกเขายังเป็นสัญลักษณ์หมายถึง ความจริงและสันติภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:10 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:12 pm

ไก่ฝรั่งเศส 3 ตัว ที่เป็นของขวัญในวันที่ 3

รูปภาพ

สำหรับพวกเราในยุคนี้การได้รับไก่ฝรั่งเศสเป็นของขวัญคงดูไม่มีความหมายอะไร แต่สำหรับคนในศตวรรษที่ 16 ไก่ฝรั่งเศสถือเป็นอาหารราคาแพง เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ลิ้มรส ถ้างานเลี้ยงไหนในสมัยนั้นในเมนูมีไก่ฝรั่งเศสอยู่ด้วย เชื่อได้เลยว่าเป็นงานเลี้ยงของกษัตริย์อย่างแน่นอน ไก่ฝรั่งเศส 3 ตัวเป็นสัญลักษณ์หมายถึงของขวัญ 3 ชิ้นที่นักปราชญ์จากทิศตะวันออกนำมาถวายแด่พระกุมารเยซู อันได้แก่ ทองคำ กำยาน และมดยอบ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:13 pm

นกที่ส่งเสียงสี่ตัว ซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 4

รูปภาพ

หมายถึงนักบุญผู้เขียนพระวรสารทั้ง 4 ท่าน คือ นักบุญมัทธิว นักบุมารโก นักบุญลูกาและนักบุญยอห์น
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:14 pm

ในวันที่ 5 ของขวัญคือ แหวนทอง 5 วง

รูปภาพ

หมายถึงหนังสือพระคัมภีร์ 5 เล่มแรกในพันธสัญญาเดิม ในหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ คือ หนังสือปฐมกาล ได้บันทึกถึงการที่มนุษย์คู่แรก คือ อาดัมและเอวาได้ทำบาปกำเนิด ซึ่งเป็นสาเหตุให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเพื่อไถ่บาปของมนุษย์
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:15 pm

ในวันที่ 6 ของขวัญคือ ห่านหกตัวกำลังออกไข่

รูปภาพ

ไข่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงชีวิต ในที่นี้ผู้แต่งต้องการจะสื่อความหมายว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งต่างๆ โดยใช้เวลา 6 วัน ตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือปฐมกาล
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:17 pm

หงส์ 7 ตัวซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 7

รูปภาพ

ในประเทศอังกฤษถือว่าหงส์เป็นสัตว์ที่สวยงามและมีค่ามาก ในที่นี้หมายถึงพระคุณอันล้ำค่า 7 ประการของพระจิตเจ้าอันได้แก่ พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลัง ความรู้ ความศรัทธา และความยำเกรงพระเจ้า จากเนื้อเพลงตอนนี้ใช้สอนเด็กๆ คาทอลิกในประเทศอังกฤษในสมัยนั้นว่า ถ้าเขาใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเจ้า และมีพระคุณทั้ง 7 ประการของพระจิตเจ้านำทางในชีวิต ชีวิตของเขาก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เหมือนกับหงส์ที่ไม่รู้สึกลำบากอะไรที่จะว่ายน้ำนั่นเอง
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:19 pm

สาวใช้ 8 คน ที่กำลังรีดนมวัว

รูปภาพ

ซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 8 เป็นตัวแทนของคนธรรมดาๆ เพราะพระเยซูเจ้าเสด็จมารับใช้และไถ่บาปของทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่ต่ำต้อยที่สุด เนื่องจากในสมัยนั้นงานเลี้ยงสัตว์ถือเป็นงานที่ต่ำต้อยที่สุดในประเทศอังกฤษ ดังนั้นจึงเป็นคำสอนแก่เด็กๆ ถึงความรัก ความเมตตาของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงเอาใจใส่คนยากจน และรักทุกคนโดยไม่แบ่งเชื้อชาติและฐานะ นอกจากนั้นยังเป็นสัญลักษณ์หมายถึงคำสอนสำคัญของพระเยซู เรื่องบุญลาภ 8 ประการ ซึ่งขึ้นต้นด้วยประโยคที่ว่า
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:20 pm

ของขวัญวันที่ 9 สุภาพสตรี 9 คนกำลังเต้นรำ

รูปภาพ

หมายถึง ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการ มาจากคำสอนของนักบุญเปาโลในจดหมายของท่านถึงชาวกาลาเทีย บทที่ 5 ข้อ 22-23
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:22 pm

ลอร์ด 10 คนทีกำลังกระโดดซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 10

รูปภาพ

หมายถึงบัญญัติ 10 ประการ ลอร์ดยังเป็นสัญลักษณ์ของผู้เที่ยงธรรมและน่าเคารพ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์หมายถึง บัญญัติ 10 ประการที่พระเจ้าได้ประทานแก่คริสตชนผ่านทางโมเสส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:23 pm

คนเป่าปี่ 11 คน ของขวัญในวันที่ 11

รูปภาพ

หมายถึงอัครสาวกของพระเยซูทั้ง 11 คนที่ยังคงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ (ยูดาสได้ทรยศต่อพระองค์) พวกเขาได้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าแก่โลก
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

จันทร์ เม.ย. 11, 2005 10:24 pm

นักตีกลอง 12 คน กำลังตีกลองซึ่งเป็นของขวัญในวันที่ 12

รูปภาพ

หมายถึง ข้อความเชื่อของคาทอลิก 12 ประการ ที่อยู่ในบทสวด
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร เม.ย. 12, 2005 6:43 am

เอพี่ปอครับ คนตั้งแองกลีกัน
???ไม่ใช่ อลิซาเบธที่1 พระราชธิดาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8เหรอครับ

หืม สัญลักษณ์ตัวเลข เห็นแล้วอึ้ง :o

...ว่าแต่ชาวบ้านจะรุได้ไงหว่า ::)
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ot@
~@
โพสต์: 989
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:44 pm

อังคาร เม.ย. 12, 2005 8:56 am

:o Oh Gosh, I never know that this song was such a meaningful song,
incredible indeed ;D
Joshua, The Lamb เขียน:
...ว่าแต่ชาวบ้านจะรุได้ไงหว่า ::)
I wonder about that as well~...
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

อังคาร เม.ย. 12, 2005 10:58 am

Yeah... the song is so meaningful but how they interpret the song? Or they just let children memorize it and wait for the right time to tell them?
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร เม.ย. 12, 2005 11:13 am

พระเจ้าเฮนรี่คือตัวคนแยกแรกเริ่ม แต่อลิซาเบธ1คือตัวคนทำให้บังคับใช้อย่างเบ็ตเสร็จถาวร
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

อังคาร เม.ย. 12, 2005 7:33 pm

มันร้องยังงัยอ่ะ
ใครร้องเป็นมั่งคะ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

อังคาร เม.ย. 12, 2005 7:53 pm

พอ ร้องท่อนที่1

ก็ร้อง 1ท่อน

พอร้อง ท่อนที่2

ก็ 2 ท่อน คือ 1+2

พอท่อนที่ 3

ก็๋ 3ท่อน................


เรื่อยๆๆๆ

จนท่อน ที่ 12 ก็ 12ท่อน

เก็ตป่ะคะ ???
ภาพประจำตัวสมาชิก
Champkun
โพสต์: 570
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. ม.ค. 20, 2005 10:35 pm
ที่อยู่: Bkk
ติดต่อ:

พุธ เม.ย. 13, 2005 12:23 am

เด๋ววันพุธนี้ร้องให้เจ๊ฟัง
ภาพประจำตัวสมาชิก
~@Little lamb@~
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 9400
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:00 pm
ติดต่อ:

พุธ เม.ย. 13, 2005 2:14 pm

อืม........เดี๋ยวมาร้องให้ฟังละกัน *gg
ภาพประจำตัวสมาชิก
Ot@
~@
โพสต์: 989
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 10:44 pm

พุธ เม.ย. 13, 2005 3:55 pm

Buddy เขียน: Yeah... the song is so meaningful but how they interpret the song? Or they just let children memorize it and wait for the right time to tell them?
I want to know as well krub P'Buddy
P'Buddy

เสาร์ เม.ย. 16, 2005 12:09 pm

Ot@ เขียน:
Buddy เขียน: Yeah... the song is so meaningful but how they interpret the song? Or they just let children memorize it and wait for the right time to tell them?
I want to know as well krub P'Buddy
But no one answers us at all.. ??? Anyway, it's OK... Let's wait for the answer together na... *ok
Batholomew
~@
โพสต์: 12725
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 2:28 pm
ที่อยู่: Thailand

เสาร์ เม.ย. 16, 2005 11:36 pm

*thx ครับพี่ปอ
ดีจังเลยครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
Zion
~@
โพสต์: 3777
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 8:37 pm
ติดต่อ:

พุธ ธ.ค. 20, 2006 11:51 am

ขอขุดฮะ มาฉลอง คริสตมาสด้วยบทเพลงกันเถอะ :cheesy:
ภาพประจำตัวสมาชิก
Andreas
~@
โพสต์: 3133
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ม.ค. 18, 2005 7:47 am
ที่อยู่: Bangkok
ติดต่อ:

พฤหัสฯ. ธ.ค. 21, 2006 9:37 am

ผมอาสาเล่นดนตรีให้ครับ ถ้าอยากฉลองร้องเพลงคริสตมาสกัน จะได้เอาหนังสือเพลงคริสต์มาสไปแจกด้วย แต่อยากร้องที่ไหนดีครับ บ้านผมมีอิเลคโทน แต่ก็อยู่ปากเกร็ดโน่น
Phulasso
โพสต์: 1236
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 24, 2006 10:18 am
ที่อยู่: Thailand

เสาร์ ธ.ค. 23, 2006 7:28 pm

~@Little lamb@~ เขียน: มันร้องยังงัยอ่ะ
ใครร้องเป็นมั่งคะ
On the first day of Christmas
my true love sent to me:
A Partridge in a Pear Tree

On the second day of Christmas
my true love sent to me:
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree

On the third day of Christmas
my true love sent to me:
Three French Hens
Two Turtle Doves
and a Partridge in a Pear Tree
เชิญฟังจากhttp://www.12days.com/library/carols/12daysofxmas.htm
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10008
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

อังคาร ก.ย. 29, 2009 12:51 am

ฟังเพลงพร้อมภาพประกอบได้ที่นี่ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=QpinzLXXp14
ภาพประจำตัวสมาชิก
Léon
โพสต์: 766
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ มิ.ย. 13, 2009 8:43 pm
ที่อยู่: แผ่นดินโลก
ติดต่อ:

อังคาร ก.ย. 29, 2009 1:54 am

ต้องร้องไล่จากเลขมากไปน้อยนะครับ
ตอบกลับโพส