3. ศีลมหาสนิทกับคนบาป

จดหมายรักจากพระเยซูคริสต์ถึงเราทุกคน
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10003
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ ม.ค. 16, 2009 3:24 pm

3.  ศีลมหาสนิทกับคนบาป  (2  มี.ค.  1923)

เราจะบรรยายความทุกข์กับความขมขื่นเมือคราวเลี้ยงอาหารค่ำให้ลูกได้รับรู้ด้วย  ขณะนั้นเรามีความยินดีใหญ่หลวงที่จะได้เป็นอาหารเลี้ยงวิญญาณคนเป็นจำนวนมาก  จะได้เป็นสหายคู่ทุกข์คู่ยากของมนุษย์ที่ร่วมกับเราในการใช้โทษบาป  ที่มีความจงรักภักดีและแซ่ซ้องสรรเสริญนมัสการเราเรื่อยไปจนสิ้นพิภพ  แต่ความทุกข์เศร้าโศกของเราไม่น้อยกว่านั้นเลย  เมื่อเห็นคนที่ทอดทิ้งเรา  หรือไม่ยอมเชื่อว่าเราอยู่ต่อหน้าเขาและอยู่กับเขาอย่างแท้จริง

เราจะต้องเข้าไปในวิญญาณของคนบาปที่โสมมสักกี่คน  และกี่ครั้งกี่หน?  กายและโลหิตของเราจะเป็นความพินาศนิรันดรแก่เขาผู้มารับเราด้วยการทุราจาร.  โอ  มากเหลือคณนา  เรายังมองเห็นการทุราจารศีลมหาสนิทอีกมากต่อมาก  เห็นการเมินเฉย และละทิ้งเรา  เหลือที่จะกล่าว  อนิจจาเอ๋ย  เขากระทำต่อเราถึงเพียงนี้เชียวหรือ? กี่โมง,  กี่ยาม,  กี่คืน,  เราถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดายในตู้ศีล   เราเรียก  เราเชื้อเชิญ ด้วยความรักเยี่ยงบิดา  แต่คนที่ไม่ยอมฟังมีมากมายนัก  เราขังตัวเองอยู่ในตู้ศีลเพราะความรักมนุษย์  อยากให้มนุษย์มาหาเราที่นั่น... ในยามทุกข์ยากให้มาหาความบรรเทาจากดวงใจที่อ่อนหวาน,  จากบิดาผู้เอ็นดู,  จากสหายผู้ซื่อสัตย์  ถ้าเขามาหาเรา  เราจะทิ้งเขาได้อย่างไร?

รูปภาพ

ศีลมหาสนิทเป็นประดิษฐ์กรรมแห่งความรัก  ความรักที่ร้อนรนจนเหือดแห้ง  และมอดไหม้จนหมดสิ้น เพื่อวิญญาณมนุษย์  โดยมิได้รับการตอบแทน...  เราสถิตอยู่กับคนบาปเพื่อเป็นชีวิต  เป็นความรอด  เป็นหมอ  เป็นทั้งโอสถสมานแผล  อันเกิดจากธรรมชาติที่เสื่อมเสียของมนุษย์  แต่มนุษย์กลับหนีห่างออกไป  กลับสบประมาทดูหมิ่นเรา   โอ...  คนบาปที่น่าสงสาร  เราเฝ้าคอยลูกทั้งกลางวันและกลางคืน  อย่าหนีจากเราเลย  เราจะไม่ถือโทษและติเตียนลูกหรอก  โลหิตซึ่งหลั่งไหลออกจากแผลของเรา  จะชำระบาปของลูก.  มาเถิด มาหาเรา  และอย่ากลัว  โอ...  ถ้าลูกรู้ว่าเรารักลูกแค่ไหน  ส่วนพวกลูก  วิญญาณที่รักเอ๋ย  เหตุใดจึงชาเย็น?  ไฉนทำเฉยเมยต่อความรักของเราเล่า?  ลูกต้องการสิ่งใดสำหรับครอบครัวของลูก?  เรารู้ดี...  ลูกจะหาเวลามาแสดงความรักและความกตัญญูต่อเราสักครู่ไม่ได้เชียวหรือ?  ทั้งความด้องการฝ่ายร่างกาย และสันติสุขฝ่ายวิญญาณ ทั้งพละกำลังความเข้มแข็งที่ลูกต้องการ  เราให้ได้ทุกเวลา  มาหาเราเถิด  มามอบความรักแก่ผู้ถูกขังผู้เป็นพระเจ้าของลูก  เราเรียกหาลูก  ต้องการลูก และเฝ้าคอยลูก...  นี่คือความรู้สึกที่พลุ่งพล่าน  อยู่ในใจของเราในระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย

            ความอสัตย์อธรรมเป็นต้นเหตุให้บังเกิดแผลลึกในใจเรา  ในทางตรงกันข้าม  ความรักเป็นความปลาบปลื้ม  และเป็นความบรรเทาใจเรายิ่งนัก  อาจกล่าวได้ว่าความรักทำให้เราลืมบาปของมนุษย์ได้มากทีเดียว
ภาพประจำตัวสมาชิก
billa-bong
~@
โพสต์: 668
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.ค. 14, 2006 12:16 pm
ที่อยู่: thailand

พุธ ม.ค. 28, 2009 11:01 am

พระเยซูเจ้าข้าลูกจะไม่หนีจากพระองค์ เป็นการง่ายที่สุดที่จะพบพระองค์ และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์โดยทางศิลมหาสนิท ชีวิตของลูก อยู่ได้ด้วยชีวิตของพระองค์เท่านั้น ขอพระองค์โปรดช่วยให้ลูกรับพระกายและ พระโลหิตของพระองค์อย่างดี โปรดอวยพรลูกให้ได้รับพระองค์ในศิลมหาสนิท ทุกวัน ตลอดชีวิตของลูก นี่เป็นสุดยอดความปราถนาของลูก ขอพระองค์โปรดประทานแก่ลูกด้วย อาแมน
:+:Regina Pacis:+:
.
.
โพสต์: 945
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ต.ค. 18, 2005 11:16 pm

พุธ ก.พ. 04, 2009 1:05 am

:angel:
กรอกสมบูรณ์
โพสต์: 1413
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร ก.ย. 02, 2008 11:18 am
ที่อยู่: ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

อาทิตย์ พ.ค. 17, 2009 4:51 pm

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ลูกเป็นทุกข์เสียใจที่ได้กระทำบาป เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษจากพระองค์ แต่เป็นต้น เพราะบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ ซึ่งดีและน่ารักยิ่งนัก เดชะพระหรรษทานช่วย ลูกตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลย ทั้งจะอุตส่าห์ใช้โทษ ขอทรงพระกรุณายกโทษบาปแก่ลูกด้วยเถิด อาแมน.
ตอบกลับโพส