+++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

+++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:45 am

เนื่องด้วยวันนี้(26 มิถุนายน) เป็นวันฉลองของนักบุญโฮเซ มารีอา เอสครีวา

Image
ประวัติของท่าน

ผมจึงขอนำบทรำพึงสายประคำของนักบุญผู้ร่วมยุคสมัยของเรา
เพื่อให้เรายังคงสามารถ "ฝ่ากระแสเวลา"ร่วมกับพระเยซูเจ้าและแม่พระ
โดยมีท่านนักบุญทันสมัยผู้นี้เป็นผู้ช่วยจูงครับ


(แปลและเรียบเรียงจาก Holy Rosary [by Jose maria Escriva])

สารบัญ
คำนำการพิมพ์
แด่ผู้อ่าน

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี

ข้อที่หนึ่ง แม่พระรับสาร
ข้อที่สอง แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ
ข้อที่สาม พระเยซูบังเกิด
ข้อที่สี่    การถวายพระกุมารในพระวิหาร
ข้อที่ห้า   การพบพระกุมารในพระวิหาร

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน
ข้อที่หนึ่ง พระทรมานในสวนมะกอก
ข้อที่สอง พระเยซูทรงถูกเฆี่ยน
ข้อที่สาม พระเยซูทรงถูกสวมมุงกุฎหนาม
ข้อที่สี่    พระเยซูทรงแบกไม้กางเขน
ข้อที่ห้า   พระเยซูทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์
ข้อที่หนึ่ง พระเยซูทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ
ข้อที่สอง พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์
ข้อที่สาม พระจิตเจ้าเสด็จมา
ข้อที่สี่    แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ข้อที่ห้า   แม่พระรับเกียรติสวมมงกุฎเป็นราชิีนีแห่งสวรรค์
Last edited by Anonymous on Sat Jul 25, 2009 11:04 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:50 am

คำนำการพิมพ์

สำหรับท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ สหาย ข้าพเจ้าเขียนเพื่อช่วยท่านและตัวข้าพเจ้าเอง
ที่จะซึมลึกในการเพ่งญาณ เมื่อเราสวดภาวนากับแม่พระ
อย่าให้เสียงรบกวนความคิดท่านขณะรำพึง
อย่าอ่านออกเสียงดัง ด้วยว่าจะทำให้ท่านไม่คุ้นเคยกับมัน
แต่จงสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา อย่างชัดๆ และไม่ต้องรีบร้อน 
นี่จะช่วยท่านที่จะรักแม่พระได้มากและมากยิ่งขึ้นอย่างรอบคอบ

โปรดอย่าลืมภาวนาเผื่อข้าพเจ้าด้วย
กรุงโรม, วันฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร
2 กุมภาพันธ์ 1952

จากประสบการณ์การเป็นสงฆ์ได้บอกข้าพเจ้าว่า  วิญญาณแต่ละดวงมีวิถีทางของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ผู้อ่านที่รัก
ข้าพเจ้ากำลังจะให้คำแนะนำภาคปฏิบัติซึ่งมิได้ขัดขวางงานของพระจิตเจ้าในตัวของท่าน
หากท่านกระทำตามอย่างรอบคอบ
ใช้เวลาสัก3-4วินาทีในการรำพึงเงียบๆในแต่ละธรรมล้ำลึกสายประคำ
ก่อนที่จะสวดข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา ในแต่ละทศ
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความระลึกถึงและผลจากการภาวนาอีกมากมาย

โปรดอย่าลืมภาวนาเผื่อข้าพเจ้าด้วย
กรุงโรม, ฉลองแม่พระบังเกิด
8 กันยายน 1971
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:01 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:51 am

แด่ผู้อ่าน

ถ้อยคำต่อไปนี้มิได้เขียนสำหรับบรรดาสาวน้อย แต่สำหรับบรรดาชายฉกรรจ์ และคิดว่าตนเป็นชายชาตรี
ผู้ที่คิดจะมอบถวายหัวใจของเขาแด่พระเจ้าตลอดเวลาอย่างไม่ลังเล ร้องต่อพระองค์ว่า
“โปรดทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดิน เพราะข้าพเจ้ายกจิตใจขึ้นสู่พระองค์” (สดด 142:8)
ข้าพเจ้าจำเป็นต้องบอกความลับที่สำคัญยิ่งในการเริ่มต้นทางแห่งพระคริสต์ที่เขาจะติดตาม
“สหาย หากท่านปรารถนาที่จะยิ่งใหญ่ จงทำตัวต่ำต้อย
Image
การที่จะทำตัวต่ำต้อย ท่านต้องเชื่อเหมือนเด็กๆ รักเหมือนเด็กๆ และละทิ้งตัวเองเหมือนเด็กๆ ….สวดภาวนาเหมือนเด็กๆสวด

ท่านจะต้องทำตามทุกอย่างที่ข้าพเจ้ากำลังบอกในถ้อยคำต่อไปนี้
การเริ่มต้นหนทางนี้ ซึ่งปลายทางคือการที่ท่านจะพบตัวเองหลงใหลในความรักต่อพระเยซูเจ้า
คือการวางใจในความรักต่อพระเม่มารีย์

Image
ท่านอยากรักนางหรือไม่? เช่นนั้นมารู้จักพระนางสิ ด้วยสายประคำ
แต่การสวดสายประคำเป็นเพียงการสวดซ้ำ เป็นเพียงการสวดซ้ำๆ?
คู่รักที่ตกหลุมรักก็พูดคำเดิมซ้ำๆมิใช่หรือ? 
หากท่านพบว่าการสวดสายประคำเป็นเรื่องน่าเบื่อ นั่นก็เพราะว่าขณะท่านบ่นสวดพิมพำ
ใจของท่านนั้นห่างไกลจากพระเจ้า จงแทนที่การสวดด้วยการฟัง
ก่อนจะสวดแต่ละทศจะมีธรรมล้ำลึกให้ท่านเพ่งพินิจ ท่านเคยเพ่งพินิจธรรมล้ำลึกแล้วหรือยัง?
จงทำตัวต่ำต้อย มากับข้าพเจ้า  สาระสำคัญประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากบอกท่าน
เราจะดำเนินชีวิตไปกับ เยซู มารีอา โยเซฟ
ในแต่ละวันเราสามารถทำสิ่งใหม่ให้พวกท่านได้ยินคำสนทนาของพวกท่าน
เห็นพระเมสสิยาห์เจริญวัย เรายังได้ชื่นชม30ปีที่หายไปอีกด้วย
เราจะปรากฏตัวอย่างต่อหน้าพระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์
เราจะอัศจรรย์ใจกับพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนชีพ ในลักษณะ “ตกหลุมรัก”
(ซึ่งมีแต่รักแท้เท่านั้น ที่เป็นความรัก)
เรายังสามารถที่จะเพ่งพินิจในแต่ละทุกช่วงชีวิตของพระคริสตเจ้าได้อีกด้วย
Last edited by Anonymous on Sat Jun 27, 2009 8:59 pm, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:51 am

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี ข้อที่หนึ่ง
แม่พระรับสาร

Image

อย่าลืม สหาย เราเป็นเพียงเด็กน้อย
สตรีผู้มีนามอันอ่อนหวานมารีย์กำลังซาบซึ้งในการภาวนา

สหาย ท่านอยู่ในบ้านหลังนั้น จะเป็นอะไรก็ตามที่ท่านคิด
สหาย คนรับใช้ ผู้เห็นเหตุการณ์ เพื่อนบ้าน ในขณะที่ตัวข้าพเจ้าไม่ขอเป็นสิ่งใด

ข้าพเจ้าหลบอยู่หลังท่านและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความเกรงกลัว

เมื่ออัครเทวดาแจ้งสาร
“เหตุการณ์นี้จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อข้าพเจ้ายังบริสุทธิ์อยู่” (ลก 1:34)

คำพูดของแม่พระทำให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความไม่บริสุทธิ์ของมวลมนุษย์
ซึ่งรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าเกลียด สิ่งหยาบ สิ่งเลวต่างๆของโลก

“ขอให้เป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านเถิด” (ลก 1:38)

เมื่อถ้อยคำอันน่าหลงใหลของพรหมจารีกล่าวขึ้น พระวจนาตถ์ก็ทรงรับเอากาย
เมื่อทศแรกสิ้นสุดลง ข้าพเจ้ายังคงมีเวลากล่าวกับพระเจ้าของข้าฯก่อนใครๆ
“พระเยซู ลูกรักพระองค์”
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:35 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:51 am

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี ข้อที่สอง
แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธ

Image
บัดนี้ สหายผู้ต่ำต้อย ท่านไม่ต้องกังวลที่จัดการสิ่งต่างๆด้วยตัวท่านเอง
ความปิติยินดีทำให้โยแซฟและมารีย์ผูกพันกันไว้

ท่านจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวงศ์วานของดาวิด
ท่านจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนางอลิซาเบธและเศคาริยาห์
ท่านจะถูกเคลื่อนไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของโยแซฟ
และหัวใจของท่านจะพองโตเมื่อพวกเขากำลังพูดถึงเด็กที่กำลังจะเกิดที่เบธเลเฮม

เราได้เดินทางมุ่งหน้าผ่านภูเขาไปยัง หมู่บ้านแห่งยูดาห์(ลก 1:39)
เรามาถึงบ้านซึ่งยอห์นผู้ทำพิธีล้างจะบังเกิด
นางอลิซาเบธ กล่าวทักทายมารดาพระผู้ไถ่ของนางด้วยเปี่ยมพระคุณว่า

“ผู้มีบุญกว่าหญิงใดๆ และโอรสของท่านทรงบุญนักหนา
ทำไมหนอข้าพเจ้าจึงได้รับเกียรติรับการเสด็จเยี่ยมจากมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า?”(ลก 1:42-43)

ผู้ทำพิธีล้างที่ยังไม่เกิดก็พลันดิ้น (ลก 1:41)

ความถ่อมตนของมารีย์ได้พรั่งพรูออกมาในบท มักญีฟีกัต (ลก 1:46-55)

ทั้งข้าพเจ้าและท่าน ผู้เคยจองหอง สัญญาที่จะถ่อมตนเช่นนี้
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:39 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:52 am

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี ข้อที่สาม
พระเยซูบังเกิด


พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน 
ให้ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของบรรพบุรุษของตน  และเพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด
ท่านจึงออกเดินทางพร้อมกับพระนางมารีย์จากเมืองนาซาเร็ธไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย  (ลก 2:1-5)

และที่เบธเลเฮม พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา บังเกิดแล้ว! ที่นี่ไม่มีห้องพักแรมเหลือ
พระองค์บังเกิดในคอกสัตว์ แม่พระพันพระองค์ด้วยผ้าและวางไว้ในรางหญ้า (ลก 2:7)

Image

โอช่างหนาวเหน็บ และยากจนเพียงใด

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของนักบุญโยแซฟ พระองค์แสนดีเพียงใด! (โฮเซ ชื่อของนักบุญเอสครีวา แปลว่าโยแซฟ***ผู้แปล)
ทรงดูแลข้าพเจ้าดุจบุตรของพระองค์ ท่านให้อภัยแม้ข้าพเจ้าได้นำพระกุมารไว้ในอ้อมกอด
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆกล่าวคำหวานถวายพระองค์
ข้าพเจ้าจูบพระองค์ ท่านก็มาจูบด้วยสิ! ข้าพเจ้าอุ้มพระองค์ไว้ในวงแขนร้องสรรเสริญว่าพระองค์เป็นกษัตริย์
ข้าแต่พระเจ้า... ที่รักของข้า พระองค์ผู้เดียวผู้เป็นทุกสิ่งของลูก
พระองค์ช่างเป็นกุมารที่งดงามเสียนี่กระไร

ทศนี้ช่างสั้นเหลือเกิน....
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:42 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:52 am

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี ข้อที่สี่
การถวายพระกุมารในพระวิหาร


Image

เมื่อครบกำหนดเวลาที่มารดาและบุตรจะต้องทำพิธีชำระมลทิน ตามธรรมบัญญัติของโมเสส
โยแซฟพร้อมกับพระนางมารีย์นำพระกุมารไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่พระเจ้า  (ลูกา2:22)

ในตอนนี้ สหาย ท่านจะเป็นคนถือกรงนกพิราบ จงตรองดูเถิด

พระนางพรหมจารีได้กระทำตามพระบัญญัติราวกับว่านางมีมลทิน
เด็กโง่เอ๋ย ท่านผู้ไม่เคยคำนึงถึงการเสียสละส่วนตัว
ทำไมจึงไม่เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามบัญญัติศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเช่นนี้เล่า

สิเมโอนผู้เป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าเข้ามาในพระวิหารด้วยเดชะพระจิตเจ้า
(ทรงเปิดเผยให้เขารู้ว่า เขาจะไม่ตายก่อนที่จะได้เห็นพระคริสตเจ้า)
เขารับพระเมสสิยาห์มาอุ้มไว้และกล่าวถวายว่า

“ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้พระองค์ทรงปล่อยผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์
เพราะนัยน์ตาของข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดพ้น”
(ลก 2:25-30)
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:48 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:52 am

ธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี ข้อที่ห้า
การพบพระกุมารในพระวิหาร

Image

เด็กชายเยซู! ท่านอยู่ไหน? พระแม่! พระองค์อยู่ไหน?

แม่พระร้องไห้ ท่านกับข้าพเจ้าวิ่งไปทุกกลุ่มทุกคาราวาน ไม่มีใครเห็นพระองค์
นักบุญโยแซฟผู้ที่หมดกำลังจะอดกลั้นก็หลั่งน้ำตาออกมา ทั้งข้าพเจ้าและท่านด้วย
ในฐานะผู้ติดตามที่ธรรมดาและต่ำต้อย ข้าพเจ้าคร่ำครวญต่อฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน
วอนขอเวลาที่พลัดหลงกับพระองค์ย้อนกลับมาเพื่อแก้ไขความผิด

พระเยซูตรัสว่า “เราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าอีกแล้ว”(ฮบ 13:5)

ตอนนี้ท่านและข้าพเจ้าเป็นหนึ่งอยู่ในความสิ้นหวัง เช่นเดียวกับที่เป็นหนึ่งในความบาป
พร้อมถอนหายใจจากส่วนลึกเป็นถ้อยคำที่เผาผลาญ ที่ไม่อาจหรือควรบรรยายได้
และแล้ว เราก็ถูกครอบครองด้วยความยินดี

สามวันที่พระองค์หายไป พระองค์ไปสนทนาธรรมกับบรรดาธรรมจารย์ (ลก 2:46)
ท่านและข้าพเจ้าจะยินดีสุดหัวใจที่จากบ้านและครอบครัวมารับใช้พระบิดาเจ้าสวรรค์
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 9:57 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:57 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน ข้อที่หนึ่ง
ความทรมานในสวนมะกอก

Image

จงภาวนาเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการประจญ...

และแล้วเปโตรก็หลับ อัครสาวกองค์อื่นๆ ท่านและข้าพเจ้าก็เช่นกัน

พระเยซูโดดเดี่ยวและเศร้าใจ แต่ก็ยังพากเพียรภาวนา
พระองค์ร้องไห้เพื่อท่านและข้าพเจ้า
บาปของมวลมนุษยชาติกำลังโถมทับพระองค์อยู่

‘พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์มีพระประสงค์ โปรดทรงนำถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด
แต่อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด’ (ลก22:42)

ทูตสวรรค์เข้ามาปลอบประโลมพระองค์
พระองค์ที่กำลังทรมาน ก็พยายามภาวนามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
พระองค์ได้เข้ามาหาพวกเราและพบว่าพวกเราตกอยู่ภวังค์
“จงลุกขึ้นเถิด”  พระองค์ตรัสอีกครั้ง
“จงอธิษฐานภาวนาเถิด เพื่อจะไม่ถูกทดลอง” (ลก 22:46)

ยูดาสผู้ทรยศได้มอบจูบ เสียงดาบของเปโตรฟันฉับท่ามกลางความเงียบของค่ำคืน
พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นโจรหรือ? ท่านทั้งหลายจึงถือดาบ ถือตะบองมาจับเรา” (มก14:48)


พวกเราติดตามพระองค์อยู่ห่างๆ แต่จะตื่นเฝ้าภาวนา... ภาวนา…  ภาวนา….
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 10:03 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:57 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน ข้อที่สอง
พระเยซูทรงถูกเฆี่ยน


ปีลาตพูดว่า
“เป็นธรรมเนียมของพวกท่านที่จะให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ต้องขังคนหนึ่งในเทศกาลปาสกา
ท่านทั้งหลายต้องการให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใด
ปล่อยบารับบัส โจรผู้เป็นฆาตกร หรือเยซู?”(มธ 27:17) 

แต่ประชาชนร้องตะโกนพร้อมกันว่า
‘ฆ่าเขาเสีย ปล่อยบารับบัสให้เรา’ (ลก23:18)

ปีลาตจึงพูดเป็นครั้งที่สองว่า
“ถ้าเช่นนั้น จะให้ข้าพเจ้าทำอะไรกับเยซู ซึ่งมีชื่อว่า พระคริสต์” (มธ 27:22) 
ประชากรพากันร้องตะโกนว่า“เอาไปตรึงกางเขน” (มก 15:14)

ปีลาตพูดกับประชาชนเป็นครั้งที่สามว่า
‘เขาทำผิดอะไร เราไม่พบว่าเขาทำผิดอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตาย’ (ลก 23:22)

ฝูงชนลั่นเสียงที่ดังขึ้น “เอาไปตรึงกางเขน เอาไปตรึงกางเขน!” (มก 15:14)

และปีลาตผู้ต้องการเอาใจประชาชน ก็ปล่อยบารับบัสและสั่งให้นำพระเยซูไปเฆี่ยน
ทรงถูกมัดกับเสาเต็มไปด้วยบาดแผล

Image

เสียงลมแรงหวดเข้าไปในเนื้อหนังที่ฉีกขาด เนื้อหนังที่ไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์
เนื้อหนังที่เจ็บช้ำเพราะเนื้อหนังของท่านทีเต็มไปด้วยบาป
ยิ่งฟาด ก็ยิ่งเต็มไปด้วยความเดือดดาล

ที่นี่…..คือที่สุดของความโหดร้ายของมนุษยชาติ
ท้ายที่สุด พวกเขาที่เหนื่อยอ่อนก็แก้มัดพระองค์ พระวรกายนอนทรมานกระโผลกกระเผลก และปางตาย
ท่านและข้าพเจ้าไม่อาจเอื้อนเอ่ยใดๆ จงมองดูพระองค์ ไม่ต้องเอ่ยคำใด จงมองดูพระองค์…อย่างช้าๆ
จากนี้ไป…ท่านจะยังทนไม่ใช้โทษบาปได้อีกหรือ?
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 10:07 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:58 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน ข้อที่สาม
พระเยซูทรงถูกสวมมงกุฎหนาม


Image

ความพากเพียรที่จะทนทรมานเพื่อเราขององค์มหาราชา ได้รับการตอบสนองจนถึงขีดสุดแล้ว

พวกเขานำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในของวัง แล้วเรียกทหารทั้งกองมารวมกัน(มก 15:16)
บรรดาทหารใจทรามเปลื้องพระวรกายที่ผุดผ่องของพระองค์แล้วคลุมด้วยผ้าขี้ริ้วสีม่วงสกปรก
วางไม้อ้อเป็นคทาไว้พระหัตถ์ขวา สวมมงกุฎหนามด้วยแรงฟาด
พวกล้อเลียนเขาว่าพระองค์เป็นกษัตริย์พลางพูดว่า
“ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ’ (มก 15:18)

แรงฟาดทำให้หนามทิ่มลึกไปในพระเศียร
พวกเขายังตบตีพระองค์….ทั้งยังถ่มน้ำลายใส่

พระเยซูเจ้าผู้ทรงมงกุฎหนามและเสื้อคลุมสีม่วงถูกจับมาแสดงตัวต่อหน้าบรรดาชาวยิว
ปีลาตพูดกับประชาชนว่า “นี่ คือชายผู้นั้น” 

เมื่อบรรดาหัวหน้าสมณะและยามรักษาพระวิหารเห็นพระองค์ก็ตะโกนว่า
“เอาไปตรึงกางเขน เอาไปตรึงกางเขน” (ยน 19:5-6)


ท่านและข้าพเจ้ายังคงสวมมงกุฎหนามให้พระองค์ ตบตีพระองค์ และถ่มน้ำรดพระองค์อยู่รึเปล่า?
พระเยซูเจ้าข้า ไม่อีกแล้ว... ไม่อีกแล้ว....
ลูกขอตั้งใจแน่วแน่วและจะหยุดดังนั้นจริงๆเมื่อจบทศนี้
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 10:23 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:58 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน ข้อที่สี่
พระเยซูทรงแบกไม้กางเขน


Image

พระองค์ทรงแบกไม้กางเขน เสด็จออกไปยังสถานที่ที่เรียกว่า
“เนินหัวกระโหลก” ภาษาฮีบรูว่า “กลโกธา” (ยน 19:17)

พวกเขาเกณฑ์ชายคนหนึ่งชื่อซีโมนชาวไซรีนซึ่งกำลังกลับจากชนบท
ให้เขาช่วยแบกกางเขนให้พระองค์(ลก 23:26)

คำประกาศของอิสยาห์(53:12)ที่ว่า
“พระองค์จะถูกนับรวมเข้ากับคนอธรรม” ได้เป็นจริง
เมื่อบรรดาทหารนำผู้ร้ายสองคนไปประหารพร้อมกับพระองค์ด้วย(ลก 23:32)

ท่านที่ติดติดตามข้าพเจ้า สหายผู้ต่ำต้อยเอ๋ย พวกเรากำลังเป็นทุกข์ร่วมทรมานขององค์พระเยซูเจ้า
จงมองดูความรักมากเพียงใดที่พระองค์ทรงสำแดงผ่านทางกางเขน จงเรียนรู้จากพระองค์

พระองค์แบกกางเขนเพื่อท่าน ท่านเอง…ก็แบกกางเขนเพื่อพระองค์
อย่าลากกางเขนของท่าน จงแบกกางเขนไว้บนบ่า เพื่อกางเขนของท่านจะเป็นกางเขนศักดิ์สิทธิ์
อย่าแบกกางเขนด้วยฝืนใจ การฝืนใจไม่ใช่การมีใจเอื้อเฟื้อ จงรักกางเขน
เมื่อท่านรักกางเขน กางเขนของท่านจะเป็นกางเขนที่ปราศจากกางเขน

มั่นใจเถอะว่าในทางแห่งการเขนของท่าน ท่านจะพบแม่พระ เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงพบ
Image
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 10:27 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:58 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระทรมาน ข้อที่ห้า
พระเยซูทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

Image

บัลลังค์แห่งชัยชนะได้พร้อมแล้วสำหรับพระเยซูแห่งนาซาเรธ กษัตริย์ของชาวยิว
ท่านและข้าพเจ้าไม่กล้าที่จะมองพระองค์บิดตัวทรมานที่ถูกตอกตะปู
พระองค์ทรงพยายามทนทุกข์ทรมานมากที่สุดเท่าที่พระองค์ทรงจะกระทำได้
พระองค์กางแขนเป็นสมณะนิรันดรที่ถวายตนเป็นยัญบูชาแด่พระบิดา

บรรดาทหารนำฉลองพระองค์ฉีกออกเป็นสี่ส่วนแบ่งกัน
และเนื่องจากเสื้อยาวไม่สามารถฉีกได้ พวกเขาจึงนำมาจับฉลาก
ดังนี้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่ว่า

พวกเขานำเสื้อของเรามาฉีกแบ่ง
และนำเสื้อยาวของเรามาจับสลาก
(ยน19:23-24)

พระองค์อยู่สูงเด่น และแม่พระก็อยู่เคียงข้างพระบุตรของพระนาง ณ แทบเชิงกางเขน
พร้อมทั้งมารีย์ภรรยาของเคลโอปัส มารีย์มักดาเลนา และนักบุญยอห์นศิษย์ที่พระองค์ทรงรัก
“นี่คือแม่ของท่าน” พระองค์ได้มอบพระมารดาเป็นแม่ของพวกเรา

ทหารนำเหล้าองุ่นผสมดีมาให้พระองค์ดื่ม  เมื่อพระองค์ทรงชิมแล้วก็ไม่ดื่มอีก(มธ 27:34)
พระองค์ยังคงกระหาย แต่กระหายความรัก…กระหายวิญญาณทั้งหลาย

“สำเร็จบริบูรณ์แล้ว” (ยน19:30)
เด็กโง่เอ๋ย จงดูเถิด…ทั้งหมดนี้ พระองค์ทนทุกข์ก็เพื่อท่าน…รวมทั้งข้าพเจ้า

ท่านยังทนอดกลั้นน้ำตาได้อีกหรือ?
Last edited by Anonymous on Fri Jun 26, 2009 10:31 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:59 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ข้อที่หนึ่ง
พระเยซูทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

Image

เมื่อวันสับบาโตล่วงไปแล้ว มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม
ซื้อเครื่องหอมเพื่อชโลมพระศพของพระเยซูเจ้า 

เช้าตรู่ของวันต้นสัปดาห์ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสตรีทั้งสามคนไปยังพระคูหา  (มก16:1-2)
เมื่อเข้าไปถึง พวกนางก็ตกใจที่ไม่พบพระศพ มีหนุ่มในชุดขาวบอกพวกเขาว่า
“อย่ากลัวเลย ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านกำลังมองหาพระเยซูแห่งนาซาเรธ
พระองค์มิได้ประทับอยู่ที่นี่ เพราะทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วตามที่ตรัสไว้ (มธ28:5)

พระองค์คืนชีพแล้ว! พระเยซูคืนชีพแล้ว! พระองค์ไม่อยู่ในพระคูหา ชีวิตมีชัยชนะเหนือความตายแล้ว
พระองค์ปรากฏกายแก่แม่พระ พระองค์ปรากฏกายแก่มารีย์ชาวมักดาลา ผู้เปี่ยมล้นด้วยรัก
และแก่เปโตรและบรรดาอัครสาวกที่เหลือ อีกทั้งท่านและข้าพเจ้า
ผู้เป็นศิษย์และรักพระองค์ไม่น้อยไปกว่ามารีย์ชาวมักดาลา เราได้พูดคุยกับพระองค์หลายเรื่อง

ขอ...ที่เราจะไม่ตายเพราะบาป ขอ...ที่จิตวิญญาณของเราจะกลับคืนชีพดำรงอยู่นิรันดร

ก่อนที่ทศนี้จะสิ้นสุด ท่านได้จูบรอบแผลที่พระบาท
ส่วนข้าพเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงเอ็นดูมากกว่าเพราะข้าพเจ้าเด็กกว่า ได้จูบที่สีข้าง

Image
Last edited by Anonymous on Wed Jul 29, 2009 9:31 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:59 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ข้อที่สอง
พระเยซูเสด็จสู่สวรรค์

Image

บัดนี้ พระอาจารย์กำลังเทศน์สอนบรรดาศิษย์
พระองค์ทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ 
และมอบหมายให้พวกเขาเป็นพยานถึงพระชนม์ชีพและอัศจรรย์ของพระองค์
ความทรมาน และการสิ้นพระชนม์ ตลอดจนพระสิริรุ่งโรจน์แห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพ(ลก 24:45,48)

พระองค์ทรงนำบรรดาศิษย์ออกไปใกล้หมู่บ้านเบธานี ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นอวยพระพร 
จากนั้นพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลาย(ลก 24:50)
จนกระทั่งเมฆบังพระองค์จากสายตาของพวกเขา(กจ 1:9)

พระเยซูเจ้าเสด็จไปหาพระบิดาทูตสวรรค์สององค์สวมเสื้อขาวปรากฏกายและกล่าวว่า
“ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไม
พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ที่ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์
จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับที่ท่านทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์”
(กจ 1:11)

เปโตรและคนอื่นๆกลับไปกรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดียิ่ง(ลก 24:52)
เป็นการเหมาะสมแล้วที่สภาพมนุษย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า
จะได้รับการเคารพสรรเสริญและนมัสการจากทูตสวรรค์ทุกชั้นทั้งบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ในสวรรค์

แต่ท่านและข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนเป็นเด็กกำพร้า รู้สึกอ้างว้าง
เราจึงไปหาแม่พระเพื่อขอการปลอบประโลมใจ...
Last edited by Anonymous on Wed Jul 29, 2009 9:33 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:59 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ข้อที่สาม
พระจิตเจ้าเสด็จมา

Image

พระเยซูได้ตรัสล่วงหน้าไว้ว่า
“เราจะวอนขอพระบิดา
แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่าน
เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป”
(ยน 14:16)

เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ชุมนุมในสถานที่เดียวกัน
ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน 
เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน 
(กจ 2:1-3)
บรรดาอัครสาวกอิ่มเอมด้วยพระจิตเจ้า คล้ายอาการเมา(กจ 2:13)

Image

เปโตรยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอัครสาวกอีกสิบเอ็ดคนและประกาศต่อหน้าประชาชนด้วยเสียงอันดัง
พวกเราจากนานาชาติได้ยินเสียงนั้นในภาษาของเราแต่ละคน
บอกเราเกี่ยวกับพระคริสตเยซู พระจิตเจ้าและพระบิดา
เปโตรไม่ถูกหินขว้างใส่หรือถูกจับขังคุก คนสามพันที่ได้ยินพากันกลับใจและขอรับศีลล้างบาป
ท่านและข้าพเจ้าช่วยการดำเนินการโปรดศีลล้างบาปของบรรดาอัครสาวก

ขอถวายพระพรแด่พระบิดาผู้ทรงประทานพระบุตร พระเยซู
อีกทั้งพระจิต ที่เรากำลังดื่มด่ำกันอยู่นี้
Last edited by Anonymous on Wed Jul 29, 2009 9:41 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 8:59 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ข้อที่สี่
แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์


Image

พระเจ้าทรงยกแม่พระขึ้นสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
บรรดาทูตสวรรค์พากันยินดี เช่นเดียวกับพระศาสนจักร
พวกเราที่กำลังเพ่งพินิจในทศนี้ก็คร่ำครวญด้วยความยินดี

Image
มารดาพระเจ้าได้เข้าสู่นิทราสุดท้าย
รอบเตียงรายล้อมด้วยอัครสาวกทั้งสิบสองคน-มัทธิอัสผู้มาแทนยูดาส
พวกเราก็อยู่เคียงข้างพระนางโดยอาศัยพระหรรษทาน

แต่พระเยซูเจ้าทรงประสงค์ให้ทั้งร่างกายและวิญญาณของพระมารดาของพระองค์ ประทับอยู่ในสวรรค์
ท่านและข้าพเจ้าได้เกาะชายเสื้อคลุมของแม่พระ
และแล้วเราก็ได้เห็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา
พระตรีเอกภาพได้เสด็จมารับและประกาศยกย่อง ผู้เป็นทั้งธิดา, พระมารดา และเจ้าสาวของพระเจ้า
พระนางยิ่งใหญ่เพียงใดจนบรรดาทูตสวรรค์พากันเปล่งเสียงว่า “พระนางนั้นคือผู้ใดหนอ” (พซม 6:10)
Last edited by Anonymous on Wed Jul 29, 2009 9:43 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เ

Postโดย Zion » Fri Jun 26, 2009 9:00 am

ธรรมล้ำลึกแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ ข้อที่ห้า
แม่พระรับเกียติสวมมงกุฎเป็นราชินีแห่งสวรรค์


เธอช่างงดงามไร้ตำหนิ เธอคือสวนที่ไม่มีใครรุกล้ำ
สาวน้อยของฉัน เจ้าสาวของฉัน
สวนที่ไม่มีผู้ใดรุกล้ำ น้ำพุที่ถูกปิดผนึกไว้
มาเถิด เธอจะได้รับการสวมมงกุฎ (บทเพลงซาโลมอน 4:7,12 ,8)

หากเราสามารถ เราก็คงจะร่วมยกย่องพระนางเป็นราชินีของทุกสิ่งสร้างตั้งแต่ในอดีตกาลแล้ว

Image
เครื่องหมายยิ่งใหญ่ปรากฏในสวรรค์ คือสตรีผู้หนึ่ง
มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ (วว 12:1)

พรหมจารีมารีอานิรมลทิน   พระนางได้ชดเชยการตกในบาปของเอวา
ทั้งได้บดขยี้หัวงูนรกให้แหลกด้วยส้นเท้านิรมลของพระนางแล้ว

พระนางผู้เป็นธิดาของพระบิดา มารดาของพระบุตร และเจ้าสาวของพระจิตเจ้า
พระตรีเอกภาพได้แต่งตั้งพระนางเป็นจักรพรรดินีแห่งจักรวาล
บรรดาทูตสวรรค์แสดงความเคารพต่อพระนาง เป็นประชากรของพระนาง
พร้อมกับบรรดาคณะอัยกา บรรดาประกาศก บรรดาอัครสาวก บรรดามรณสักขีและชีวสักขี
บรรดาสพรหมจรรย์และนักบุญทั้งหลาย ตลอดจนบรรดาคนบาป…ท่านและข้าพเจ้า
Last edited by Anonymous on Wed Jul 29, 2009 9:50 am, edited 1 time in total.
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

Postโดย Léon » Fri Jun 26, 2009 10:21 am

มีอะไรดีๆ มาให้พวกเราได้อ่านกันเช่นเคยนะจ๊ะ น้องร้ากกกกกก
หยุดฟาดฟัน ด้วยข้อพระคัมภีร์ หยุดเอาดี ด้วยการสวดข่ม หากใช้แต่อารมณ์แบบนี้ อีกกี่ปีก็ไม่มีทางเป็นหนึ่งเดียว ขอรณรงค์ให้รักกันด้วยใจจริง คุยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ
User avatar
Léon
 
ตอบ: 766
สมัครสมาชิก: Sat Jun 13, 2009 8:43 pm
ที่อยู่: แผ่นดินโลก

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

Postโดย (⊙△⊙)คุณxuู๓้uxoม(⊙△⊙) » Fri Jun 26, 2009 11:38 pm

ขอบคุณมากเลยค่า
พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง
User avatar
(⊙△⊙)คุณxuู๓้uxoม(⊙△⊙)
 
ตอบ: 892
สมัครสมาชิก: Fri Oct 10, 2008 12:38 am

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

Postโดย Viridian » Sat Jun 27, 2009 9:50 am

ขอบคุณมากๆ เลยจ๊ะยศ บทสวดก็ดี รูปก็สวยมากจ๊ะ : emo038 : : xemo026 :
Image
User avatar
Viridian
 
ตอบ: 2762
สมัครสมาชิก: Wed Jul 30, 2008 11:40 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อตั้งคณะโอปุส เดอี+++

Postโดย Copywriter » Sat Jun 27, 2009 12:45 pm

save กระทู้นี้เก็บไว้แล้วค่ะ
สวดไปหนึ่งสาย และจะเก็บไว้สวดอีก
ขอบคุณมากๆ :)
It's hard to be good...but that's the point.
Copywriter
 
ตอบ: 27
สมัครสมาชิก: Tue May 27, 2008 12:57 pm
ที่อยู่: BKK

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อต

Postโดย Zion » Tue Oct 02, 2012 9:23 pm

ขอขุดในโอกาสเดือนตุลาคม เดือนแห่งการสวดสายประคำครับ^^
คนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร?
ก็โดยปฎิบัติตามพระวาจาของพรเจ้า
สดุดี 119:9
User avatar
Zion
~@
 
ตอบ: 3777
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 8:37 pm

Re: +++บทรำพึงสายประคำของนักบุญ โฮเซ มารีอา เอสครีวา ผู้ก่อต

Postโดย เมจิ » Tue Oct 02, 2012 9:27 pm

หนับหนุนการขุดกระทู้ :s021:
.......สำหรับข้าพเจ้า ชีวิตคือพระคริสต์เจ้า (ฟบ1:21).......http://youtu.be/LvpYAO5OllY
User avatar
เมจิ
 
ตอบ: 3260
สมัครสมาชิก: Mon Aug 22, 2011 6:44 pmกลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน

cron