บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ่อยๆครับ )

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ่อยๆครับ )

Postโดย เลย์ » Mon Nov 16, 2009 11:39 pm

ลำดับพระสันตะปาปาในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกครับ : emo038 :

http://haab.catholic.or.th/Pope/index.html

ขอพระเป็นเจ้า แม่พระ ทรงอวยพระพรแด่ทุกๆท่านครับ  : xemo026 :
Last edited by Anonymous on Sun Dec 20, 2009 10:07 pm, edited 1 time in total.
หลายร้อยความดี กตัญญูกตเวทีต้องมาเป็นที่หนึ่ง ผู้ใดเคารพบิดามารดาของตน พระเจ้าก็ทรงเมตตาเขา ..
User avatar
เลย์
 
ตอบ: 1844
สมัครสมาชิก: Wed Aug 05, 2009 12:27 am
ที่อยู่: ในอ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า

Re: ลำดับพระสันตะปาปาในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก

Postโดย Ministry Of Men » Mon Nov 16, 2009 11:41 pm

ขอบคุณครับเลย์
มิใช่มือ ก็เพราะลิ้นตัวทั้งตัวจึงเป็นมลทิน!!
User avatar
Ministry Of Men
 
ตอบ: 3972
สมัครสมาชิก: Wed Apr 18, 2007 3:09 pm

บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ่อยๆค

Postโดย เลย์ » Sun Dec 20, 2009 10:06 pm

Image


วันที่ 1 จงมาหาเราเถิด

พระวาจาของพระเจ้า

จงมาหาเราเถิด ท่านผู้แบกแอกหนัก เราจะทำให้ท่านสดชื่น จงรับแบกแอกของเราและเรียนรู้จากเรา เพราะเรามีใจสุภาพและถ่อมตน วิญญาณของท่านจะได้รับการพักผ่อน เพราะแอกของเรานั้นเบาและอ่อนนุ่ม (มธ.28:30)

บทภาวนา

พระเจ้าข้า พระองค์ทรงโอบอุ้มโลกด้วยพระหัตถ์อันอบอุ่นของพระองค์ แม้ข้าพเจ้าเป็นเพียงส่วนเล็กๆของโลก แต่ในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์ก็ยังทรงเห็นคุณค่าของข้าพเจ้า
ข้าแต่พระเจ้า โปรดโอบอุ้มข้าพเจ้าและนำข้าพเจ้าให้ใกล้ชิดกับพระหฤทัยของพระองค์ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความใจดี และความเมตตาสงสารด้วยเทอญ

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 2 ปล่อยเด็กๆเข้ามาหาเรา

พระวาจาของพระเจ้า

ประชาชนพาเด็กเล็กๆมาให้พระเยซูเจ้าอวยพร เมื่อบรรดาสาวกเห็นดังนั้น ก็ดุพวกเขา แต่พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ปล่อยให้เด็กๆเข้ามาหาเราเถิด อย่าว่าเขาเลย เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของเด็กๆเหล่านี้ เราขอบอกกับท่านทั้งหลายว่า ใครก็ตามที่ไม่มีจิตใจเหมือนกับเด็กๆ จะไม่สามารถเข้าในพระอาณาจักรของพระเจ้าได้” (ลก.18:15 -17)

บทภาวนา

พระเจ้าข้า ถ้าปราศจากพระองค์ ข้าพเจ้าก็เป็นประดุจเด็กกำพร้าที่หลงทางและถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง แต้ข้าพเจ้าปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้พระองค์ ข้าพเจ้าเป็นประดุจเด็กเล็กๆที่วิ่งเข้ามาสู่อ้อมกอดของพระองค์ ข้าพเจ้าปรารถนาความรักอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ และมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระทัยดีของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของข้าพเจ้า โปรดนำทางและค้ำชูข้าพเจ้าด้วย ข้าแต่พระเยซูผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของบรรดาเด็กๆทั้งหลาย โปรดโปรยปรายพระหรรษทานของพระองค์และดลใจให้ข้าพเจ้าเป็นแบบฉบับแห่งความรักของพระองค์สำหรับทุกๆคนด้วยเทอญ

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่3 ความวางใจเป็นสิ่งจำเป็น

พระวาจาของพระเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับไยรัสว่า “ความกลัวเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ สิ่งที่จำเป็นคือความไว้วางใจ” พระองค์นำบิดามารดาของเด็กคนนั้น... ไปยังห้องที่เด็กนอนอยู่ พระองค์จับมือของเด็กนั้นพลางกล่าวว่า “เด็กหญิงเอ๋ย จงลุกขึ้น” ทันใดเด็กอายุ 12 ขวบผู้นั้นก็ลุกขึ้น และเริ่มเดินไปรอบๆ แล้วอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำกับครอบครัวนี้ก็เป็นที่เลื่องลือไป ( มก.5:36 , 40:47 )

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า โปรดยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มารักษาข้าพเจ้า โปรดสัมผัสวิญญาณข้าพเจ้าด้วยความเมตตาสงสารของพระองค์ โปรดสัมผัสหัวใจของข้าพเจ้าด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่มีสำหรับทุกคน โปรดสัมผัสสติปัญญาของข้าพเจ้าด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ เพื่อข้าพเจ้าจะประกาศสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอไป ที่สุด โปรดสอนข้าพเจ้าให้เรียกหาพระองค์ในยามที่ข้าพเจ้าอ่อนแอด้วยเทอญ
ข้าแต่ดวงพระหฤทัยอันอ่อนโยนของพระเยซูเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพกายและจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อรับใช้พระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลังกาย กำลังใจเสมอไป

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 4 เรารู้จักแกะของเรา

พระวาจาของพระเจ้า

“เรามาเพื่อพวกท่านจะมีชีวิต และมีชีวิตที่สมบูรณ์ เราคือนายชุมพาบาลที่ดี นายชุมพาบาลที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตน เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา” (ยน.10:10-10 ,14)

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงห่วงใยบรรดาแกะที่หลงไปในโลกนี้ วันนี้ข้าพเจ้าขอฝากผู้ที่ข้าพเจ้าห่วงใยเขาอย่างยิ่ง (ระบุชื่อผู้นั้น) ที่หลงอยู่ในสภาพที่เป็นอันตราย ขณะเดียวกันการเจริญชีวิตในความไม่รู้ ไม่แน่ใจก็เท่ากับเป็นการเจริญชีวิตอยู่ในความกลัว
พระเจ้าข้า พระองค์รู้จักข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ความรักของพระองค์ดำรงอยู่เสมอ และข้าพเจ้าไม่กลัวอะไรเมื่ออยู่ใกล้พระองค์ ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้า (และ...ระบุชื่อ) ได้เจริญชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นในวันนี้

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 5 เราคือปังทรงชีวิต

พระวาจาของพระเจ้า

“ เราคือปังทรงชีวิตที่มาจากสวรรค์ ผู้ใดรับประทานปังนี้จะมีชีวิตนิรันดร์ ปังที่เราให้นั้นคือกายของเราที่มอบเพื่อโลกจะได้มีชีวิต”

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า ผู้มีพระทัยดีหาที่สุดมิได้ พระองค์ปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเราเสมอ พระองค์ทรงมอบพระองค์เองมาอยู่ร่วมกับเราที่เบธเลเฮมและที่กาลิลี จวบจนวันที่พระองค์ถูกตรึงบนกางขน และยังประทับอยู่กับเราเสมอทุกวันในศีลมหาสนิท พระองค์มอบพระองค์เองให้กับเรา ยกโทษบาปของเรา “เพื่อเราจะมีชีวิต และมีชีวิตที่สมบูรณ์”
วันนี้ ข้าพเจ้าวิงวอนพระองค์ โปรดยกโทษที่ข้าพเจ้ายังเห็นแก่ตัวและใจแคบ โปรดประทานพระหรรษทานที่จำเป็นแก่ข้าพเจ้า ช่วยให้ข้าพเจ้าได้เลียนแบบการดำเนินชีวิตของพระองค์ และเจริญชีวิตเพื่อผู้อื่นเสมอไปเทอญ


ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 6 น้ำพระทัยจงเป็นไป

พระวาของพระเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ใจของเราปวดร้าวแทบแตกสลาย จงตื่นเฝ้าอยู่ที่นี่กับเรา” พระองค์ดำเนินต่อไปหน่อยหนึ่งแล้วคุกเข่าลงภาวนาว่า “ข้าแต่พระบิดา ถ้าเป็นไปได้ โปรดให้ถ้วยกาลิกส์นี้ผ่านพ้นไป อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามน้ำใจของข้าพเจ้า แต่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิด” (มธ.26:37-39)

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเคยรับทุกข์ทรมาน ผ่านความทุกข์ยากและสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก พระองค์ทรงทราบดีถึงความหวาดกลัวต่อความตายที่จะมาถึง ทำไมพระองค์ต้องพบกับความทุกข์ยากเช่นนั้น พระเจ้าข้า ทั้งนี้เพื่อสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไร เมื่อข้าพเจ้าประสบปัญหาและวิกฤตในชีวิต ข้าพเจ้าทราบดีว่า พระองค์อยู่ใกล้ๆ เพื่อคอยคุ้มครองด้วยความรักและความห่วงใย พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอถวายความทุกข์ยากในวันนี้แด่พระองค์ จะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์และมั่นใจว่าพระองค์จะประทานพระหรรษทานให้สามารถทำตามความตั้งใจได้สำเร็จ ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวกับพระองค์ว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 7 พวกเขามาหาพระเยซู

พระวาจาของพระเจ้า

เมื่อพวกเขามาดูพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็มิได้หักขาพระองค์ คนหนึ่งในพวกทหารเอาหอกแทงสีข้างของพระองค์ ทันใดนั้นเลือดและน้ำก็ไหลออกมา (ยน.19:33-34)

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า ความตายที่น่าอดสูบนกางเขนของพระองค์นำชีวิตมาให้ข้าพเจ้า พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อสอนข้าพเจ้าให้รู้จักแก่นแท้ของชีวิต เพราะข้าพเจ้ามักแสวงหาแต่สิ่งที่ไร้สาระ ข้าพเจ้ารักวัตถุสิ่งของมากกว่าเพื่อนมนุษย์ แทนที่จะรักเพื่อนมนุษย์มากกว่าวัตถุสิ่งของ การที่พระองค์ทรงสละชีวิตบนกางเขนอย่างน่าอดสู เพื่อสอนข้าพเจ้าให้รู้จักบทเรียนแห่งความชื่มชมยินดีของชีวิต
พระเจ้าข้า วันนี้โปรดสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักรักในสิ่งที่ถูกต้อง และละทิ้งการเห็นแก่ตัวอันไร้สาระ โปรดให้จิตใจข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระหฤทัยของพระองค์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อทุกคนเทอญ

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 8 พระเจ้าข้า พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า

พระวาจาของพระเจ้า

พระเยซูเจ้าเสด็จมาท่ามกลางบรรดาศิษย์และตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วพระองค์ตรัสกับโทมัสว่า “จงยื่นนิ้วมาที่นี่ ดูมือของเราเถิด” โทมัสทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์” (ยน.26:26-28)

บทภาวนา

พระเจ้าข้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวว่า “พระองค์คือทุกสิ่งทุกอย่าง” โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามั่นใจว่า พระองค์คือคำตอบสำหรับปัญหาที่ข้าพเจ้าพบในชีวิต เพื่อจะได้ยึดพระองค์เป็นผู้นำทาง เป็นพลังทั้งกายและใจในการดำเนินชีวิต พระเจ้าข้า บ่อยครั้งความเชื่อของข้าพเจ้าคลอนแคลนและเกิดความสงสัยในเวลาที่พบกับการทดลอง และแม้ในเวลาที่ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าก็ลืมพระองค์
พระเจ้าข้า โปรดเมตตาและเพียรทนต่อข้าพเจ้า ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง โปรดเผยแสดงความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเสมอไป และโปรดให้ข้าพเจ้าได้รับพระพรแห่งความเชื่อในพระองค์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้นเทอญ

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

วันที่ 9 พระองค์ทรงประทับอยู่กับพวกเขา

พระวาจาของพระเจ้า

“ข้าพเจ้าได้เห็นสวรรค์ใหม่และแผ่นดินใหม่... นี่คือการที่พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ พระองค์จะประทับอยู่กับพวกเขา และพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์ และพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา พระองค์จะเช็ดน้ำตาทุกหยด และพวกเขาจะไม่ตายหรือเสื่อมสลาย เขาจะไม่ร้องไห้หรือเจ็บปวดอีก เพราโลกเก่าได้พ้นไปแล้ว” (33.21:1,3-4)

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าวิตกกังวลว่า ชีวิตจะจบลงอย่างไร? ข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปไหน? แต่ชีวิตเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางในพระองค์ เพราะทุกสิ่งเริ่มต้นมาจากพระองค์ พระองค์เคยตรัสว่า “เราคือ อัลฟาและโอเมก้า ปฐมเหตุ และอวสาน” โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์วานนี้ วันนี้และตลอดไป
ข้าแต่พระเจ้า โปรดอภัยความผิดในอดีตของข้าพเจ้า โปรดนำแสงสว่างและสันติมาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าในปัจจุบัน และโปรดเตรียมอนาคตที่สุกใสสำหรับข้าพเจ้าด้วยพระทัยดีของพระองค์ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์จะคอยข้าพเจ้าอยู่ ณ ที่นั้น พระเจ้าข้า พระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า

ภาวนาในใจเงียบๆสักครู่......
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้า ....
วันทามารีอา ...
สิริพึงมี ...

ข้าแต่พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า โปรดทรงพระเมตตาเทอญ

********************************

เลย์อยากให้นำไปสวดกันมากๆอ่าครับ เพื่อถวายแด่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าครับ จึงนำมาฝากชาวนิวมานาทุก

ท่านครับ : xemo026 : : emo010 : : emo038 :

ปล . เลย์เอากระทู้เก่ามาใช้อ่าครับ ถ้าตั้งกระทู้ใหม่เดียวมันจะรกบอร์ดเปล่า ๆ : emo102 :
Last edited by Anonymous on Sun Dec 20, 2009 10:34 pm, edited 1 time in total.
หลายร้อยความดี กตัญญูกตเวทีต้องมาเป็นที่หนึ่ง ผู้ใดเคารพบิดามารดาของตน พระเจ้าก็ทรงเมตตาเขา ..
User avatar
เลย์
 
ตอบ: 1844
สมัครสมาชิก: Wed Aug 05, 2009 12:27 am
ที่อยู่: ในอ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า

Re: บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ่อยๆครับ )

Postโดย เลย์ » Mon Dec 21, 2009 11:33 pm

เอาไปสวดกันเยอะๆนะครับ ..  พระอวยพร
หลายร้อยความดี กตัญญูกตเวทีต้องมาเป็นที่หนึ่ง ผู้ใดเคารพบิดามารดาของตน พระเจ้าก็ทรงเมตตาเขา ..
User avatar
เลย์
 
ตอบ: 1844
สมัครสมาชิก: Wed Aug 05, 2009 12:27 am
ที่อยู่: ในอ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า

Re: บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ

Postโดย littleseal » Fri Jul 01, 2011 9:13 am

วันนี้ 1 ก.ค. 54 สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้าและเป็นวันศุกร์ต้นเดือนพอดีด้วยค่ะ

ปล. อยากทำนพวารศุกร์ต้นเดือนโดยไม่ขาดจัง ><
User avatar
littleseal
 
ตอบ: 1029
สมัครสมาชิก: Sun Jun 13, 2010 9:53 pm

Re: บทนพวารพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ( เลย์อยากให้ทุกท่านนำไปสวดบ

Postโดย salvation7 » Fri Jul 01, 2011 9:37 am

ถ้าเย็นนี้ว่างอาจจะไปวัด แต่ดูสถานการณ์ก่อน
Image
User avatar
salvation7
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 522
สมัครสมาชิก: Sun Oct 31, 2010 1:05 am


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน