สายประคำพระวรสารทั้ง 4

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

สายประคำพระวรสารทั้ง 4

Postโดย เลย์ » Sun Dec 20, 2009 11:41 pm

การสวดสายประคำพร้อมรำพึงพระวรสารแบบนี้ คริสตังไทยอาจไม่คุ้นเคยมากนัก แต่ถ้าเป็นต่างประเทศ โดยเฉพาะ "สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น พอล ที่ 2" พระองค์ค่อนข้าง "โปรดปราน" การสวดสายประคำลักษณะนี้มาก ถึงกับเคยออกซีดีการสวดสายประคำพร้อมรำพึงพระวรสารให้สัตบุรุษได้นำไปเปิดฟังเวลาตัวเองสวดด้วย

ธรรมล้ำลึกและข้อรำพึง สายประคำพระวรสารทั้งสี่


Image


1) ธรรมล้ำลึกพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว


มนุษย์คือสิ่งสร้างเดียวที่มีภาพลักษณ์ของพระเจ้า ผู้เป็นเจ้าปกครองสรรพสิ่ง ข้อรำพึงในพระวรสารนี้จึงกล่าวถึง ผู้เป็นกษัตริย์คือโหราจารย์ทั้งสาม ตัวพระเยซูเจ้าเองที่ได้ยอมเข้าถิ่นทุรกันดารเป็นแบบอย่างแก่เราในด้านการเป็นกษัตริย์ผู้ปกครองจิตใจของตนเอง และเปโตร ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประมุขพระศาสนจักรของพระองค์

1.1) การเดินทางของโหราจารย์ : การแสวงหาพระเจ้า (มธ 2:1-6)


Image


1.2) การนมัสการของโหราจารย์ : การถวายฐานันดรภาพของเรา (มธ 2:9-11)


Image


1.3) พระเยซูในถิ่นทุรกันดาร : พระพรในยามถูกประจญ (มธ 4:1-11)


Image


1.4) พระเยซูเดินบนน้ำกับเปโตร : พระพรเหนือธรรมชาติ (มธ 14:22-33)


Image


1.5) เปโตรรับมอบกุญแจสวรรค์ : ความมั่นคงของพระศาสนจักร (มธ 15:13-19)


Image2) ธรรมล้ำลึกพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก


สิงโตคือเจ้าป่าที่มีเสียงคำรามที่ดังกังวาน เช่นเดียวกับประกาศกยอห์นผู้ทำพิธีล้างผู้เป็นอารัมภบทของพระวรสารฉบับนี้ นอกจากนี้ พระวรสารนักบุญมาระโกยังเป็นพระวรสารฉบับแรกที่ถูกเขียนขึ้น จึงเป็นแบบฉบับลำดับเหตุการณ์พระวรสารเล่มอื่นๆอีกด้วย

2.1) การประกาศของยอห์น : ความนบนอบ (มก 1:7)


Image


2.2) การรักษาหญิงตกเลือด : พระพรเหนือกาลเวลา (มก 5:25-34)


Image


2.3) ยอห์นถูกตัดศีรษะ : การเป็นพยานถึงความจริง (มก 6:17-29)


Image


2.4) การทวีขนมปัง :พระพรไร้ขีดจำกัด (มก 6:30-44)


Image


2.5) พระเยซูรักษาคนตาบอดที่เมืองเยรีโค : พระพรเหนือโชคชะตา (มก 10:46-52)


Image3) ธรรมล้ำลึกพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา


โคคือสัตว์ที่ถูกถวายเป็นยัญบูชา พระวรสารฉบับนี้เน้นสอนให้เราคริสตชนเป็น “เครื่องบูชาที่มีชีวิต” นอกจากนี้ลูกาเป็นคริสตชนที่กลับใจมาจากศาสนาอื่น เรื่องราวของนายร้อยชาวโรมัน ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมของลูกาด้วยว่า ความรอดจากพระเจ้าของชาวยิวได้เปิดโอกาสแก่นานาชาติแล้ว

3.1) อัศจรรย์การจับปลา : การถวายการงานกิจการของเรา (ลก 5:1-11)


Image


3.2) การรักษาคนรับใช้ของนายร้อย : พระพรเหนือขอบเขตสถานที่ (ลก 7:1-10)


Image


3.3) หญิงคนบาป : การอภัยบาป (ลก 7:36-50)


Image


3.4) มารีย์กับมาร์ธา : การเพ่งพิศภาวนา (ลก 10:38-42)


Image


3.5) เอมมาอุส : การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท (ลก 10:38-42)


Image4) ธรรมล้ำลึกพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น


นกอินทรีเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมพิเสาอย่างหนึ่ง คือเมื่อมันแก่ตัวลง มันจะทึ้งขนที่เก่าและหนักของมันทิ้งและผลิขนใหม่ นกอินทรีจึงเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการกลับคืนชีพของพระเยซู ซึ่งยอห์นเองก็ได้เก็บรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจากที่พระวรสารสหทรรศน์ได้บันทึกไว้

4.1) การชำระพระวิหาร : ความบริสุทธิ์ (ยอห์น 2:13-22)


Image


4.2) การปลุกลาซารัส : พระพรเหนือชีวิต (ยอห์น 11:1-43)


Image


4.3) การประจักษ์แก่นางมารีย์ชาวมักดาลา : การประกาศ (ยอห์น 20:11-18)


Image


4.4) การประจักษ์แก่โทมัสผู้สงสัย :ความเชื่อ (ยอห์น 20:24-29)


Image


4.5) การประจักษ์แก่เปโตร : ความรัก (ยอห์น 21:15-17)


Image


วิธีสวดสายประคำพระวรสารทั้ง 4


1. ที่กางเขน และเม็ดประคำใหญ่สวด บทข้าพเจ้าเชื่อ-ข้าแต่พระบิดา เหมือนสายประคำปกติ

2. เม็ดประคำเล็กสวดบัดนี้ถึงเวลาแล้ว จงกลับใจเชื่อพระวรสารเถิด เพราะพระอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว (มก 1: 15)

3. ปิดทศสวดความสุขพึงมี แด่ผู้ที่ฟังพระวาจาของพระจำและนำเอาไปปฏิบัติตามเทอญ (มก 11: 28)

4. บทภาวนาปิด สวดในปฐมกาล พระวาจาทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้า บัดนี้ พระวาจาทรงรับสภาพมนุษย์ และประทับอยู่ท่ามกลางเรา อาแมน (ยน 1: 1, 14)

[hr]

ที่มาครับ : xemo028 :http://catholicworldtour.spaces.live.com/blog/cns!EA91C1C5E2FBFD4F!5337.entry
หลายร้อยความดี กตัญญูกตเวทีต้องมาเป็นที่หนึ่ง ผู้ใดเคารพบิดามารดาของตน พระเจ้าก็ทรงเมตตาเขา ..
User avatar
เลย์
 
ตอบ: 1844
สมัครสมาชิก: Wed Aug 05, 2009 12:27 am
ที่อยู่: ในอ้อมพระหัตถ์พระเป็นเจ้า

Re: สายประคำพระวรสารทั้ง 4

Postโดย sinner » Mon Dec 21, 2009 6:50 am

ขอบคุณค่ะ เลย์ น่ารักจัง นำเสนอสิ่งดีๆ

เคยคุยกับน้องยศค่ะ ว่ามีซีดีสวดอันนี้ อยากได้มากเลย ::045::

ใครมี แล้วอยากแบ่งปันติดต่อด้วยนะคะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งที่เดียว ::022::
"ให้นายชุมพา พาแกะที่หลงทางกลับมาเป็นฝูงเดียวกัน" พระคุณเจ้ายอร์ช ยอด พิมพิสาร  Feb 6,10            Image
User avatar
sinner
 
ตอบ: 2246
สมัครสมาชิก: Sun Mar 08, 2009 1:24 pm

Re: สายประคำพระวรสารทั้ง 4

Postโดย st.dominic savio » Mon Dec 21, 2009 1:17 pm

ขอบคุณครับ ไม่รู้จักมาก่อนเลยยย
" เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้า ชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเรา "
User avatar
st.dominic savio
 
ตอบ: 203
สมัครสมาชิก: Fri Jul 17, 2009 12:50 pm
ที่อยู่: บ้านแพน อยุธยา

Re: สายประคำพระวรสารทั้ง 4

Postโดย Holy Bible » Mon Dec 21, 2009 2:35 pm

ขอบคุณมากครับ
'The grass withers, the flower fades, but the word of our God remains for ever.' Isaiah 40:8
User avatar
Holy Bible
 
ตอบ: 690
สมัครสมาชิก: Mon Mar 09, 2009 12:00 pm

Re: สายประคำพระวรสารทั้ง 4

Postโดย mew » Mon Dec 21, 2009 4:58 pm

ขอบคุณครับพี่เลย์
องค์พระพุทธเจ้าตรัสว่า " มนุษย์เราสามารถเป็นเทวดา เป็นพรหม บนโลกนี้ได้ ด้วยการมีความรักมีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเอง "
User avatar
mew
 
ตอบ: 383
สมัครสมาชิก: Thu Oct 15, 2009 1:46 pm
ที่อยู่: บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน