การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Holy » Wed Jun 29, 2005 12:09 pm

พระฉายาลักษณ์พระเมตตา ของพระเป็นเจ้า

ในปี 1931 พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ในนิมิต แก่ซิสเตอร์โฟสตินา เธอเห็นพระองค์ทรงสวมเสื้อยาวสีขาว พระหัตถ์ขวายกขึ้นในท่าอวยพร มีลำแสงสองสายฉายออกมาจากเสื้อบริเวณพระหฤทัยลำแสงหนึ่งเป็นสีแดง อีกสายหนึ่ง สีจาง เธอเพ่งมองพระองค์อย่างเงียบๆ แต่เต็มไปด้วยความปีติยินดี พระเยซูเจ้าตรัสแก่เธอว่า

“จงวาดภาพขึ้นมาภาพหนึ่ง ตามแบบที่ลูกเห็น พร้อมกับคำจารึกว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์’ ...เราสัญญาว่า วิญญาณที่แสดงความเคารพต่อภาพนี้ จะไม่พินาศ เราขอสัญญาด้วยว่าเขาจะชนะศัตรูของเขาตั้งแต่อยู่บนโลกนี้ โดยเฉพาะเมื่อใกล้จะตาย เราจะปกป้องวิญญาณนั้นเสมือนหนึ่งเป็นสิริมงคลของเราเอง (47, 48) ...เรากำลังเสนอภาชนะอย่างหนึ่ง ให้แก่คนทั้งหลาย ซึ่งเขาจะเข้ามาหาพระหรรษาทานจากน้ำพุแห่งพระเมตตาได้เสมอ ภาชนะนั้นคือรูปภาพซึ่งมีคำจารึกว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์’ (327)...เราต้องการให้ภาพนี้ได้รับการคารวะ เริ่มจากในวัดน้อยของลูกและ(ขยายไป) ทั่วทั้งโลก” (47)

Image

จิตตาธิการของซิสเตอร์โฟสตินา ขอให้เธอถามพระเยซูเจ้าถึงความหมายของรังสีทั้งสองสายในภาพ เธอได้ยินคำตองดังนี้
“รังสีทั้งสองหมายถึงโลหิตและน้ำ ลำแสงสีจางหมายถึงน้ำซึ่งทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ ลำแสงสีแดงหมายถึงโลหิตซึ่งเป็นชีวิตของวิญญาณ ลำแสงทั้งสองนี้ ออกมาจากส่วนลึกที่สุดของพระเมตตา อันอ่อนหวานของเรา เมื่อดวงใจอันทุกข์ระทมของเราถูกเปิดออก ด้วยหอกบนไม้กางเขน... นับเป็นบุญ ของผู้ที่หลบภัยอยู่ในลำแสงนี้ เพราะพระหัตถ์อันทรงความยุติธรรมของพระเป็นเจ้า จะไม่จับต้องเขา(299)... ด้วยภาพนี้ เราจะให้พระหรรษทานมากมายแก่วิญญาณทั้งหลาย ภาพนี้จะเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่ความเมตตาของเราเรียกร้องเพราะความเชื่อ แม้ที่แข็งแกร่งที่สุดย่อมไม่เกิดผล หากปราศจากกิจการ” (742)

ภาพนี้ได้ถูกวาดขึ้นหลายครั้ง แต่ละครั้งแตกต่างกัน แต่พระเยซูเจ้าทรงบอกไว้อย่างชัดเจนว่า สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ภาพ เมื่อซิสเตอร์โฟสตินาได้เห็นภาพแรกที่ถูกวาดขึ้นตามคำแนะนำของเธอ เธอร้องไห้ด้วยความผิดหวังและโอดครวญกับพระเยซูเจ้าว่า “ใครจะวาดภาพพระองค์ให้งามเท่าพระองค์จริงได้” (313)
เธอได้ยินคำตอบว่า “ความยิ่งใหญ่ของภาพนี้ไม่ได้อยู่ที่ ความงามของสีหรือลายเส้นพู่กัน แต่อยู่ที่พระหรรษทานของเรา” (313)
ดังนั้น ไม่ว่าภาพที่เราพอใจจะผลิตขึ้นครั้งใด เราก็มั่นใจได้ว่าภาพนั้นคือท่อธารแห่งพระหรรษทาน ถ้าเราแสดงความเคารพ ด้วยความไว้วางใจในพระเมตตาของพระองค์
Last edited by Holy on Fri Mar 23, 2007 5:49 pm, edited 1 time in total.
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Holy » Wed Jun 29, 2005 12:10 pm

สายประคำพระเมตตา

Image

ปี 1935 ซิสเตอร์โฟสตินา ได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมาลงทัณฑ์เมืองหนึ่ง เธอเริ่มสวดขอพระเมตตาแต่คำภาวนาของเธอไร้ผล ในทันใด เธอได้เห็นพระตรีเอกภาพ และรู้สึกว่า เกิดพลังจากพระหรรษทานของพระเยซูเจ้าภายในตัวเธอในเวลาเดียวกันเธอพบว่า ตนเองกำลังวิงวอนขอความเมตตาจากพระเป็นเจ้า ด้วยคำพูดที่เธอได้ยินจากภายในตัวเธอว่า “ ข้าแต่พระบิดานิรันดร ข้าพเจ้าขอถวายแด่พระองค์ ซึ่งพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูก และของชาวโลกทั้งมวล” (476)

ขณะที่เธอสวดภาวนา ตามที่ได้รับการดลใจนี้ ทูตสวรรค์องค์นั้นหมดกำลังและไม่สามารถลงโทษได้ดังที่เมืองนั้นสมควรได้รับ (474 , 475)

วันต่อมา ขณะที่เธอเข้าไปสวดในวัดน้อย เธอได้ยินเสียงจากภายใน สอนให้สวดบทภาวนา ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงเรียกภายหลังว่า “สายประคำ” นับแต่นั้นมาเธอสวดภาวนา ในรูปแบบนี้เสมอและอุทิศให้เป็นพิเศษแก่คนใกล้ตาย

ในการเผยแสดงหลายครั้งต่อมา พระเยซูเจ้าทรงบอกชัดเจนว่าพระองค์มิได้ให้สายประคำนี้สำหรับเธอเพียงคนเดียว แต่สำหรับคนทั้งโลก พระองค์ทรงให้คำสัญญาพิเศษสำหรับการสวดสายประคำนี้ด้วยว่า

“จงส่งเสริมให้วิญญาณทั้งหลายสวดสายประคำที่เรามอบให้ลูก (1541)... ใครก็ตามที่สวดสายประคำนี้ จะได้รับพระเมตตายิ่งใหญ่ในยามใกล้ตาย (687)... เมื่อพวกเขาสวดสายประคำนี้ต่อหน้าคนใกล้ตายเราจะยืนอยู่ระหว่างบิดาของเราและเขา มิใช่ฐานะผู้พิพากษา แต่ในฐานะพระผู้ไถ่ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา (1541)... พระสงฆ์จะแนะนำให้คนบาปสวดสายประคำนี้ เป็นความหวังสุดท้ายเพื่อความรอดของพวกเขา แม้จะมีคนบาปคนใด ที่ใจกระด้างที่สุดถ้าเขาสวดสายประคำเพียงครั้งเดียวเขาก็จะได้รับพระหรรษทานจากพระเมตตาอันไม่มีที่สิ้นสุดของเราแล้ว (687) เราต้องการมอบพระหรรษทานมากมายเหนือจินตนาการให้แก่วิญญาณที่วางใจในความเมตตาของเรา (687)... อาศัยการสวดสายประคำนี้ ลูกจะได้รับทุกสิ่ง ถ้าสิ่งที่ลูกขอสอดคล้องกับความประสงค์ของเรา” (1731)

สายประคำพระเมตตานี้ ซึ่งสวดโดยใช้สายประคำธรรมดา คือการภาวนาเพื่อขอความเมตตาเพื่อผู้อื่น เป็นการขยายผลของการบูชาแห่งศีลมหาสนิท ดังนั้นจึงสมควรที่สุดที่จะใช้สวด หลังจากได้รับศีลมหาสนิทในพิธีบูชามิสซาแล้ว บทภาวนานี้สามารถสวดระหว่างระยะเวลา 9 วัน ก่อนวันฉลองพระเมตตา (วันอาทิตย์แรกหลังปัสกา) พระองค์ตรัสด้วยว่า

“ด้วยนพวาร (ของการสวดสายประคำ) นี้ เราจะมอบพระหรรษทานทุกประการเท่าที่จะให้ได้แก่วิญญาณทั้งหลาย” (796)

สายประคำนี้ สมควรสวดระหว่าง “ชั่งโมง แห่งพระเมตตายิ่งใหญ่” ด้วย คือ เวลาบ่ายสามโมงทุกวัน (เพื่อระลึกถึงเวลาที่พระคริสตเจ้า ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน) พระเยซูเจ้าทรงขอร้องในการเผยแสดงต่อซิสเตอร์โฟสตินา ให้เราระลึกถึงพระทรมานของพระองค์เป็นพิเศษระหว่างชั่งโมงนี้

สายประคำนี้ สามารถสวดโดยการขับร้องตามทำนองต่างๆ ได้ด้วย
Last edited by Holy on Fri Mar 23, 2007 5:50 pm, edited 1 time in total.
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Holy » Wed Jun 29, 2005 12:12 pm

วิธีสวดสายประคำประเมตตา

พระเยซูเจ้าตรัสแก่ ซิสเตอร์โฟสตินาว่า

“ลูกจำต้องสวดสายประคำนี้ ตามเม็ดสายประคำ ดังนี้” (476)

เริ่มสวดด้วยบท ข้าแต่พระบิดา หนึ่งบท วันทามารีย์ หนึ่งบทและตามด้วยบท ข้าพเจ้าเชื่อ

ทุกประคำเม็ดใหญ่ (แทนที่บทข้าแต่พระบิดา) ให้สวดว่า :

“ ข้าแต่พระบิดานิรันดร ลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกาย พระโลหิต พระวิญญาณ และพระเทวภาพ แห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูก และของชาวโลกทั้งมวล”

ทุกประคำเม็ดเล็ก (แทนที่บทวันทามารีย์ 10 เม็ด) ให้สวดว่า :

“ เดชะพระทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลาย และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”

ตอนจบของการสวดสายประคำ ให้สวด 3 ครั้ง ว่า :

“ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ทรงฤทธิ์ และผู้มิรู้ตาย โปรดเมตตาลูกทั้งหลาย และชาวโลกทั้งมวลเทอญ”


Image

วันฉลองพระเมตตา

ในบันทึกของซิสเตอร์โฟสตินา มีข้อความอย่างน้อย 14 แห่งที่พระเยซูเจ้าทรงขอร้อง ให้พระศาสนจักรสถาปนา “วันฉลองพระเมตตา” อย่างเป็นทางการ พระองค์ตรัสว่า

“ การฉลองนี้ เกิดจากส่วนลึกของความเมตตาของเรา และได้รับการยืนยันในส่วนลึกอันไพศาลแห่งความเมตตา อันอ่อนหวานของเรา (420)... เราต้องการให้จัดพิธีฉลองอย่างสง่าในวันอาทิตย์แรกหลังปัสกา...เราต้องการให้วันฉลองพระเมตตาเป็นที่หลบภัยสำหรับวิญญาณทั้งปวงโดยเฉพาะคนบาปที่น่าเวทนา ส่วนลึกแห่งความเมตตาอันอ่อนหวานของเราจะเปิดออกในวันนั้น เราจะเทมหาสมุทรแห่งพระหรรษทานลงบนวิญญาณทั้งหลาย ที่เข้ามาหาน้ำพุแห่งความเมตตาของเรา” (699)

การแสดงความเคารพต่อพระฉายาลักษณ์พระเมตตา

พระฉายาลักษณ์พระเมตตา ต้องได้รับการถวายเกียรติเป็นพิเศษ ในวันฉลองพระเมตตา และภาพเตือนใจ ที่ทำให้ทุกคนระลึกถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำเพื่อเรา โดยทางพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระองค์ และเตือนให้ระลึกถึงสิ่งที่พระองค์ทรงขอจากเรา... การวางใจในพระองค์และการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่น

“ เราต้องการให้ภาพนี้ได้รับการเสกอย่างสง่า ในวันอาทิตย์แรกหลังปัสกา และเราต้องการให้ภาพนี้ได้รับการคารวะจากคนทั่วไปเพื่อว่า วิญญาณทุกดวงจะได้รู้จักภาพนี้” (341)


   
Last edited by Holy on Fri Mar 23, 2007 5:49 pm, edited 1 time in total.
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Holy » Wed Jun 29, 2005 12:13 pm

คำสัญญาพิเศษเกี่ยวกับพระเมตตา

ซิสเตอร์โฟสตินา บันทึกคำสัญญาของพระเยซูเจ้า ที่จะทรงยกบาป และโทษบาปทั้งหมดในวันฉลองพระเมตตานี้ไว้ถึง 3 ครั้ง แต่ละครั้งใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเพียงเล็กน้อย
“ เราต้องการให้อภัยอย่างครบถ้วย แก่วิญญาณที่สารภาพบาปและรับศีลมหาสนิทในวันฉลองพระเมตตาของเรา” (1109)
“ ใครก็ตามที่เข้ามาหาน้ำพุแห่งชีวิตในวันนี้ จะได้รับการยกบาปและโทษบาปทั้งหมด” (300)
“ วิญญาณที่จะสารภาพบาป และรับศีลมหาสนิทจะได้รับการอภัยบาปและโทษบาปทั้งหมด” (699)
พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า "ปล่อยให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเราเถิด อย่าห้ามเลย เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของคนที่เหมือนเด็กเหล่านี้...ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา"...
User avatar
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
 
ตอบ: 10002
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 3:06 pm

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Nihil » Thu Jun 30, 2005 12:16 am

เป็นหนึ่งในเรื่องที่ชอบมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยครับ *no.1
แถมภาพนี้ก็งดงามและเห็นบ่อยมากอีกด้วย ปัจจุบันผมก็ชอบสวดพระเมตตามากเลยครับ สวดคู่ไปกับสายประคำ
Image
User avatar
Nihil
~@
 
ตอบ: 1764
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 4:36 pm
ที่อยู่: Pax

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย New lamb » Thu Jun 30, 2005 1:37 am

พึ่งใด้อ่านหนังสือของท่านนักบุญโฟสตินาจบค่ะ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้เราใด้สัมผัสพระเมตตาของพระองค์อย่างลึกซึ้ง อยากให้หลายๆคนใด้อ่าน ชอบภาพพระเมตตาที่คุณ Holyนำมาลงจัง ขอบคุณค่ะ :)
User avatar
New lamb
~@
 
ตอบ: 656
สมัครสมาชิก: Wed May 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Divine Mercy » Sun Sep 11, 2005 11:51 am

เพราะพระเมตตาที่พระองค์มีต่อผม ผมจึงมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
Divine Mercy
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Junior Boy » Sun Sep 18, 2005 12:10 pm

มีความสุขได้เพราะพระองค์
"คำว่า กล้าหาญ เป็นคำแห่งคุณธรรม หมายถึงขจัดความกลัวของตนและลุกขึ้นสู้ เอามาใช้กับเหตุผลในการฆ่าคนอย่างนี้มันไม่ถูก"
User avatar
Junior Boy
 
ตอบ: 659
สมัครสมาชิก: Sat Sep 10, 2005 2:01 pm
ที่อยู่: I believe in God...

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Divine Mercy » Sat Oct 08, 2005 1:00 am

มาพี่น้องท่านใดบ้างครับที่สวดสายประคำพระเมตตาเป็นจำบ้าง

ส่วนผมคงขาดไม่ได้ที่จะไม่สวด เพราะผมไม่สบายจึงต้องสวด

ขอพระเมตตาจากพระองค์อยู่เสมอ
Divine Mercy
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย New lamb » Sat Oct 08, 2005 1:41 am

พี่สวดทุกวันค่ะ พี่สวดเป็นทำนองเพลง *ho
User avatar
New lamb
~@
 
ตอบ: 656
สมัครสมาชิก: Wed May 04, 2005 7:21 am
ที่อยู่: Florida U.S.A

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Jeab Agape » Sat Oct 08, 2005 8:31 pm

ดีจังเลย เมื่อวานน้องเจี๊ยบ นั่งอ่านหนังสือ พระเมตตา อยู่เลย

วันนี้ได้อ่านอีกครั้ง ขอบคุณมากฮะ ;D
User avatar
Jeab Agape
~@
 
ตอบ: 8260
สมัครสมาชิก: Mon Jan 17, 2005 9:56 pm
ที่อยู่: Bangkok

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย boylife » Tue Feb 28, 2006 9:49 pm

วันพฤหัสที่แล้วไป วัดอัสสัม กับวัดพระมหาไถ่ หาดูสติ๊กเกอร์รูปพระหฤทัยรูปนี้ไม่เจอ เจอแต่แบบโปสเตอร์ซื้อมาติดไว้ที่หิ้งพระ
ปล.ทำไมสติ๊กเกอร์รูปพระหายากจัง ???
[img]http://www.shb.or.th/article/nanasara/cross/IOaA1.jpg[/img]
User avatar
boylife
 
ตอบ: 315
สมัครสมาชิก: Wed Dec 14, 2005 8:27 pm
ที่อยู่: Nakhonnayok

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย boylife » Fri Mar 03, 2006 12:39 pm

New lamb wrote:พี่สวดทุกวันค่ะ พี่สวดเป็นทำนองเพลง *ho
จังหวะไรอ่ะคับ บอกมั่งสิ แร็พ ไม่เอานะ ฟังไม่รู้เรื่อง อิอิ ;D
[img]http://www.shb.or.th/article/nanasara/cross/IOaA1.jpg[/img]
User avatar
boylife
 
ตอบ: 315
สมัครสมาชิก: Wed Dec 14, 2005 8:27 pm
ที่อยู่: Nakhonnayok

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย minnie » Fri Mar 24, 2006 6:38 pm

พี่มี DVD ซิสเตอร์ โฟตินา ทำเป็นหนังออกมาแล้ว ประเทศโปแลนด์เป็นคนทำ

ดูแล้วประทับใจจัง

ใครอยากได้หนุนใจ เอาไปแงะได้จ้า

ใครแงะเป็นอาสาเชิญจ้า :D
minnie
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Buddy » Wed Apr 12, 2006 7:00 am

นพวาร พระเมตตา

http://www.newmana.com/yabb/http://newm ... readid=464

PS.. Just wanna keep it here so that next year I don't need to search for this topic.. ;D
User avatar
Buddy
 
ตอบ: 3057
สมัครสมาชิก: Wed Mar 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Divine Mercy » Wed Apr 19, 2006 5:21 pm

minnie wrote:พี่มี DVD ซิสเตอร์ โฟตินา ทำเป็นหนังออกมาแล้ว ประเทศโปแลนด์เป็นคนทำ

ดูแล้วประทับใจจัง

ใครอยากได้หนุนใจ เอาไปแงะได้จ้า

ใครแงะเป็นอาสาเชิญจ้า :Dคุณminnie ดูแล้วหรือครับ ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ
Divine Mercy
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Divine Mercy » Wed Apr 19, 2006 5:25 pm

สัปดาห์นี้เชิญชวนพี่น้อง ทำนพวารเตรียมฉลองพระเมตตากันนะครับ

ใครที่ทำนพวารไม่ทันก็ทำตรีวารก็ได้ครับ เริ่มจากวันพฤทัส ศุกร์ เสาร์ นี้

เพื่อวิงวอนขอพระเมตตาของพระองค์ในโอกาสสำคัญนี้นะครับ
Divine Mercy
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย minnie » Sun Apr 23, 2006 7:32 pm

~+ HolyMom +~ wrote:
minnie wrote:พี่มี DVD ซิสเตอร์ โฟตินา ทำเป็นหนังออกมาแล้ว ประเทศโปแลนด์เป็นคนทำ

ดูแล้วประทับใจจัง

ใครอยากได้หนุนใจ เอาไปแงะได้จ้า

ใครแงะเป็นอาสาเชิญจ้า :Dคุณminnie ดูแล้วหรือครับ ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ


Amezon.comค่ะ
minnie
 

Re:การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย fizzy vippie » Sat Jul 22, 2006 10:44 am

boylife wrote:
New lamb wrote:พี่สวดทุกวันค่ะ   พี่สวดเป็นทำนองเพลง   *ho
  จังหวะไรอ่ะคับ บอกมั่งสิ แร็พ ไม่เอานะ ฟังไม่รู้เรื่อง อิอิ  ;Dพี่ติ๊กเค้าส่งของที่อเมริกามาค่ะ ... ที่ จิงจิง หรือ ปอปอ ยังมี copy อยู่เปล่า
เป็นการสวดสายประคำพระเมตตาแบบร้องเพลงในวัด
ฟังสบาย สวดง่าย แต่เป็นภาษาอังกฤษ นะคะ
ถ้ายังไงลองถามดู เพราะตัวพี่อยู่ ญี่ปุ่น คงจะส่งให้ยากหน่อย
Ask and you will RECEIVE!
Seek and you will FIND!
Knock and the door will be opened
FOR THE LOVE OF THE LORD HAS NO END!!!
User avatar
fizzy vippie
 
ตอบ: 371
สมัครสมาชิก: Wed Jan 26, 2005 10:58 am

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย holy holy holy » Sat Jul 07, 2007 10:50 am

จะทำนพวารตอนไหนก็ได้ใช้ไหมครับ
Image
User avatar
holy holy holy
 
ตอบ: 548
สมัครสมาชิก: Wed Mar 07, 2007 8:07 pm

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Florian » Mon Jul 09, 2007 7:20 am

holy holy holy wrote:จะทำนพวารตอนไหนก็ได้ใช้ไหมครับ


ใช่ครับ

รูปแบบภายนอกไม่สำคัญเท่ากับความหมายภายใน

พระเยซูเจ้าตรัสถึงวิธีการนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้อง คือ การนมัสการด้วยจิตและความสัตย์จริงครับ  ::020::  : xemo026 :
ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องเกิดใหม่จากเบื้องบน ลมย่อมพัดไปในที่ที่ลมต้องการ ท่านได้ยินเสียงลมพัด แต่ไม่ทราบว่าลมพัดมาจากไหน และจะพัดไปไหน ทุกคนที่เกิดจากพระจิตเจ้าก็เป็นเช่นนี้
User avatar
Florian
 
ตอบ: 1523
สมัครสมาชิก: Wed May 31, 2006 12:05 pm
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย holy holy holy » Thu Aug 16, 2007 2:17 pm

สวดพระเมตตาแล้วพระเยซูให้พระสัญญาคืออะไรครับ
1.
2.
3.
Image
User avatar
holy holy holy
 
ตอบ: 548
สมัครสมาชิก: Wed Mar 07, 2007 8:07 pm

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Jira » Wed Nov 28, 2007 7:51 pm

            สวดทุกวันเหมือนกันค่ะ  มีความสุขในการสวดมากค่ะ :smiley:
User avatar
Jira
 
ตอบ: 213
สมัครสมาชิก: Fri Sep 21, 2007 11:21 am

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย My Hope » Sun Jul 19, 2009 5:09 pm

ผมก็สวดสายประคำพระเมตตาทุกวันเลยครับ
User avatar
My Hope
 
ตอบ: 735
สมัครสมาชิก: Fri Feb 27, 2009 8:42 am

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Aeyu » Mon May 31, 2010 10:03 pm

ค่ะ เช่นกันค่ะ เราสวดคู่กับสายประคำ เชื่อมั้ย แฟนมุสลิมของเรา จากเมื่อก่อน บอกว่าจะไม่ยอมแต่งแบบคาทอลิก ตอนนี้ยอมแล้ว เราถามว่ารู้จัก Jesus มั้ย ท่านใจดีมากนะ เค้าบอกว่ารู้สิรู้ว่าท่านใจดี เราเลยว่างั้นลองทูลขอเรื่องที่ทุกข์ร้อนใจกับท่านดู ท่านจะประทานให้แน่ เราจะลองถามเค้าดูว่าลองขอ Jesus หรือยัง แต่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก หลังสวดสายประคำทั้งสองชีวิตเราดีขึ้น จิตใจเราดีขึ้น และหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น แฟนมุสลิม เป็นต้น ตอนนี้เราบังอาจขอถึงให้เค้าเปลี่ยนมาเป็นคาทอลิกกับเราด้วยล่ะ และครอบครัวเราด้วย : emo045 : พระ และ แม่พระ ใจดีจริงๆ ลูกรักท่านค่า
Aeyu
 
ตอบ: 157
สมัครสมาชิก: Mon Nov 27, 2006 12:26 am

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Andreas » Wed Aug 18, 2010 8:17 am

สวดสายประคำพระเมตตาเป็นบทเพลงภาษาอังกฤษครับ


สำหรับภาพยนนักบุญโฟสตินา เข้าไปชมได้ในกระทู้นี้ครับ http://www.newmana.com/phpbb/viewtopic.php?f=34&t=14687
User avatar
Andreas
~@
 
ตอบ: 3133
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 7:47 am
ที่อยู่: Bangkok

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย :+: seraphim :+: » Fri Aug 20, 2010 9:10 am

เพราะดีคะ น่าหาเนื้อมาใส่ด้วย เผื่อใครเปลี่ยนแนวสวด :s012:
User avatar
:+: seraphim :+:
~@
 
ตอบ: 7624
สมัครสมาชิก: Wed Mar 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย Andreas » Mon Aug 23, 2010 3:13 pm

เนื้อเพลงสวดพระเมตตาครับ

เม็ดใหญ่
Eternal Father,
I offer you the Body and Blood,
Soul and Divinity,
of Your Dearly Beloved Son,
Our Lord, Jesus Christ,
in atonement for our sins
and those of the whole world.

10 เม็ดเล็ก
For the sake of His sorrowful Passion,
have mercy on us and on the whole world.

3 จบสุดท้าย
Holy God,
Holy Mighty One,
Holy Immortal One,
have mercy on us
and on the whole world.
User avatar
Andreas
~@
 
ตอบ: 3133
สมัครสมาชิก: Tue Jan 18, 2005 7:47 am
ที่อยู่: Bangkok

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย tach » Mon Oct 18, 2010 10:38 pm

สวดสายประคำพระเมตตา บทสวด บ่าย 3 โมง ทุกวันๆๆๆๆๆ
tach
 
ตอบ: 200
สมัครสมาชิก: Sun Mar 22, 2009 9:53 pm

Re: การประจักษ์---พระเมตตาขององค์พระเยซูเจ้า---

Postโดย rosa-lee » Thu Jan 20, 2011 2:01 pm

พระเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าพระยุติธรรม "แม้นแต่วิญญานที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยบาป
จงอย่ากลัวที่จะเข้ามาใกล้เรา ถึงแม้ว่าบาปของวิญญานนั้นจะมากมายเท่าเม็ดทรายทั่วโลก
บาปทั้งหมดจะอันตรธานไปในบ่ออันสุดจะหยั่งได้แห่งความเมตตาของเรา"
พระเมตตายิ่งใหญ่ไม่มีวันสูญสิ้นเลย
พระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์ :s005: :s005: :s005: :s005:
User avatar
rosa-lee
 
ตอบ: 3243
สมัครสมาชิก: Fri Jan 29, 2010 2:37 pm

Next

กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Google [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน

cron