*** นพวารนพวารวอนขอพระเจ้าผ่านนักบุญเยราร์ด ***

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
:+: seraphim :+:
~@
โพสต์: 7624
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 23, 2005 9:49 pm
ที่อยู่: Pattaya Chonburi

อังคาร ก.ค. 26, 2005 5:49 pm

:-* บทภาวนานพวาร :-*

วอนขอพระเจ้าผ่านนักบุญเยราร์ด

ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ + พระองค์ทรงประทานพระพร + และฤทธิ์กุศลนานาประการ + ให้แก่นักบุญเยราร์ดในแผ่นดินนี้ + และความรุ่งเรืองในเมืองสวรรค์ + โปรดประทานเกียรติแก่ท่านต่อหน้ามนุษย์ + เพื่อให้พระนามของพระองค์ + เป็นแรงบันดาลใจของพระศาสนจักร + และเป็นความหวังของผู้ทุกข์ยาก + โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของท่าน + ร่วมกับพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ + โปรดประทานความช่วยเหลือ + ซึ่งข้าพเจ้าวอนขออยู่นี้

(เสนอความต้องการส่วนตัว...ให้มีบุตร...คลอดบุตรปลอดภัย...เด็กเลี้ยงง่าย...หายจากโรคทั้งทางจิตใจและร่างกาย...เดินทางปลอดภัย...รับศีลศักดิ์อย่างดี....กระแสเรียกนักบวช....)

ข้าแต่นักบุญเยราร์ด + องค์อุปถัมภ์ของผู้ทุกข์ยาก + ท่านเคยช่วยเหลือทุกคนที่เรียกหาท่านเสมอมา + โปรดเสนอคำวิงวอนขอความช่วยเหลือจากท่านในวันนี้ + ต่อพระเป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะรับฟังท่าน + โอ ท่านนักบุญผู้มีใจเมตตาสงสาร + โปรดให้ข้าพเจ้าได้รู้เห็น + ผลแห่งการเสนอวิงวินของท่าน + ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยเถิด + อาแมน

( ข้าแต่พระบิดา...+ วันทามารีอา...+ สิริพึงมีแด่พระบิดา... )

8) นักบุญเยราร์ด 8)

เกิดในหมู่บ้านมูโรตอนใต้ประเทศอิตาลี ( ค.ศ. 1726 - 1756 ) เยราร์ด มาแยลลา มาจากครอบครัวยากจนแต่ศรัทธา ไปวัดทุกวันอาทิตย์เยราร์ดมีความศรัทธาต่อพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท และแม่พระตั้งแต่เยาว์วัย

จากสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิท... เยราร์ดได้อุทิศตนเข้าเป็นนักบวชคณะมหาไถ่ โดยเขียนจดหมายลาแม่ว่า " ผมจะไปเป็นนักบุญ คุณแม่ไม่ต้องห่วงผม..."

เมื่อเข้าคณะแล้ว เยราร์ดตั้งใจอย่างเด็ดขาดว่า " จะรักพระเจ้ามากๆ และจะทำทุกสิ่งที่พระองค์พอพระทัย " ในการรับใช้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ...เยราร์ดตั้งใจจะ * นบนอบต่ออธิการ * ในทุกสิ่งอย่างเหลือเชื่อ... เยราร์ดถือว่า "คำสั่งของอธิการ คือ พระประสงค์ของพระเจ้า" ....ความนบนอบนี้ ทำให้เกิดอัศจรรย์มาอย่างเหลือเชื่อเช่นกัน

อัศจรรย์เป็นพระพรของพระเจ้าที่ประทาน ให้แก่เยราร์ดทุกครั้งที่เขาวอนขอ เยราร์ดทำอัศจรรย์ในนามของพระเจ้า เพื่อบรรเทาความทุกข์ ของคนจนคนป่วย คนสิ้นหวัง โดยเฉพาะเพื่อ * แม่และลูก *

ครอบครัวของปีโรฟาโล ( Pirofalo) ในเมืองโอลิเวโต ต้องการมีลูก.... เมื่อตั้งครรภ์และใกล้จะคลอดและใกล้คลอด เกิดปัญหา... แพทย์ไม่สามารถช่วยทั้งแม่และลูกอ่อนได้...นางระลึกได้ว่า ครั้งหนึ่งเธอเก็บผ้าเช็ดหน้า ที่ภารดาเยราร์ดทำหล่นแล้วส่งคืนให้ แต่ภารดาเยราร์ดตอบว่า " เก็บไว้เถอะ สักวันหนึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เธอ " จึงพูดด้วยเสียงแหบๆว่า " เอาผ้าเช็ดหน้าของภราเยราร์ดมาให้ที... " เมื่อได้รับ เธอจึงอธิษฐานต่อนักบุญเยราร์ดว่า '' ท่านต้องช่วยฉันๆ ๆ"

ศาลพระศาสนจักรแห่งโรม ได้ยืนยันว่า " หลังจากนั้น ทั้งแม่และลูกที่คลอกออกมา แข็งแรงขึ้นตามลำดับ จนถึงขั้นสมบูรณ์ " ...ยังมีกรณีคล้ายๆกันเกิดขึ้นมากมาย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก... คนที่ไม่มีบุตรที่เกิดมาไม่แข็งแรง เลี้ยงยาก ฝากครรภ์ไว้กับนักบุญเยราร์ด ช่วยให้คลอดบุตรอย่างปลอดภัย ฯลฯ

พระสันตะปาปาได้แต่งตั้งนักบุญเยราร์ด คณะพระมหาไถ่เป็นองค์อุปถัมภ์ * วัฒนธรรมชีวิต * ในปี (ค.ศ. 2004 ) เรียกว่า " ปีแห่งนักบุญเยราร์ด" ( The Year of St.Geraed ) เนื่องในโอกาสครบร้อยปีแห่งการแต่งตั้งภราดาเยราร์ดเป็นนักบุญ

พระสันตะปาปาได้วอนขอคริสตชนให้เสริมสร้าง * วัฒนธรรมชีวิต * และหยุดยั้ง * วัฒนธรรมความตาย * เช่นการทำแท้ง การุณฆาต... ซึ่งกำลังแพร่หลาย และจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2
คาสแตลกานโดลโฟ 7 กันยายน 2004

:D ~~ บทภาวนา ~~ :D

ข้าแต่นักบุญเยราร์ด * ขอท่านเสนอวิงวอนต่อพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ * ให้หยุดยั้ง "วัฒนธรรมความตาย" ซึ่ง

กำลังลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว * โปรดปกป้องมารดาที่ตั้งครรภ์ * และลูกอ่อนที่ยังไม่ได้เกิดมา * รวมทั้งบรรดาผู้ป่วย

หนัก คนชราที่สิ้นหวัง * ให้มีกำลังใจดำเนินชีวิตและสิ้นใจ * ตามประสงค์ของพระเจ้าด้วยเถิด * อาแมน
แก้ไขล่าสุดโดย Holy เมื่อ อังคาร ก.ค. 26, 2005 9:40 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Buddy
โพสต์: 3057
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ มี.ค. 09, 2005 10:48 am
ที่อยู่: USA

อังคาร ก.ค. 25, 2006 7:48 pm

St. Gerard at the Redemptorist retreat center in Wisconsin.

รูปภาพ

The Relics

รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย Buddy เมื่อ อังคาร ก.ค. 25, 2006 7:54 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
ภาพประจำตัวสมาชิก
St.Gerard
โพสต์: 179
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ พ.ค. 11, 2005 10:47 am
ที่อยู่: Phrae
ติดต่อ:

อังคาร ก.ค. 25, 2006 7:57 pm

ขอบคุณมากครับ
ตอบกลับโพส