วันอาทิตย์นี้ (22 พฤศจิกายน 2020) เป็นวัน สมโภชพระเยซูเจ้ากษ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ มิ.ย. 09, 2017 12:05 pm

สวัสดีครับ วันอาทิตย์นี้ (22 พฤศจิกายน 2020) เป็นวัน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ผมจึงขอเสนอบทความ "มารู้จักพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าใจดีกันเถอะครับ" อีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบคุณ: คุณเล็ก (พิมพ์ ตรวจสํานวน)

อย่าลืมพ่อพระเป็นเจ้าใจดี พระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร พระจิต) ทรงสร้างเรา ทรงรัก ทรงเมตตา ในพระฉายาของพระองค์ผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่ละคน

ทรงเลือกเราแต่ละคนให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ แล้วทรงกำหนดวางชีวิตให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการในสิ่งสร้างในพระกายศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระองค์กับพระแม่มารีย์ทรงเลือกคุณพี่อารักขาเทวดาให้กับพวกเราทุกคน แล้วในหัวใจของพวกเราก็มีพระวิหารเป็นที่ประทับของพระองค์ ให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยพระลมปราณอันศักดิ์สิทธิ์ พระพรในการดำรงชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจ ที่เท่าเทียมกันทุกคนแม้จะมีพระพรแตกต่างกัน เพราะพระองค์ทรงรักพวกเราเท่าเทียมกัน

รักถึงขนาดเสด็จลงมาจากสวรรค์ บังเกิดเป็นมนุษย์จากพระแม่มารีย์ด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้า ด้วยความเต็มใจ ยินดี ของพระแม่ผู้ทรงมีความรัก ความเชื่อ ความไว้ใจในพระองค์พระเป็นเจ้า อย่างสิ้นสุดกำลัง สิ้นสุดปัญญา สิ้นสุดชีวิต สิ้นสุดวิญญาณ หาญกล้า ไม่กลัวตาย ต่อกฎหมาย ข้อบังคับของสังคมเป็นพรหมจารีตั้งครรภ์และด้วยความเชื่อ ความนอบน้อม ยินดีของนักบุญโยแซฟ ที่ดำรงชีวิตพรหมจรรย์เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ทำให้การไถ่บาปของมวลมนุษย์ได้สำเร็จ เสร็จสิ้นด้วยพระศักดา ความรัก ความเมตตา ความเสียสละของพระองค์

ในพระวรสารทั้ง 4 ของนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น เมื่อตั้งใจอ่าน ตั้งใจฟัง (จากการเทศน์ในมหาบูชามิสซาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า) ขบคิดด้วยการขอความสว่างจากองค์พระจิตเจ้าให้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของพระองค์ในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละบทแต่ละตอน โรมันคาทอลิกคริสตชน ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรัก ความเมตตาของพระเยซูเจ้า พระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ที่ 2 ในพระตรีเอกภาพ หนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตเจ้า

เมื่อยิ่งอ่านก็ยิ่งเข้าใจใกล้ชิดกับพระองค์เพราะพระวาจาของพระเป็นชีวิตเป็นความจริงเป็นแผนที่ชีวิตนิรันดร เป็นพลังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพระองค์ ค้นพบอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลเกินความคาดคิดของมนุษย์ อาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรแห่งความรักไม่สิ้นสุดของพระองค์ ที่ยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบ แล้วก็แบ่งปันให้กับบุคคลในครอบครัวผู้เป็นที่รักเพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษา ครู ผู้มีพระคุณ ญาติมิตรพี่น้อง เพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกประเทศและแม้กระทั่งศัตรู ของเรา พาทุกคนให้รู้จักพระองค์ โลกจะได้มีสันติสุข

เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็จะได้กลับไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเราที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับพวกเราทุกคนที่ทรงสร้าง ทรงรัก ร่วมกับพระแม่มารีย์ นักบุญโยแซฟ คุณพี่เทวดา ญาติมิตรที่รักที่รอคอยอยู่

ในพระวรสารทั้ง 4 ผู้อ่านจะได้พบว่า พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าทรงมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนพวกเรามนุษย์ ทรงมองทะลุถึงหัวใจ ความคิดของทุกผู้คน ทรงดำรงพระชนม์ชีพเป็นตัวอย่างงามพร้อมบริบูรณ์ให้พวกเราปฏิบัติตาม ซึ่งผมจะขอยกเป็นตัวอย่างให้ผู้อ่านได้รับทราบ

ความกล้าหาญ (มธ 1:18-25):พระองค์ทรงรู้ตลอดเวลาว่าจะต้องสิ้นพระชนม์ รับมหาทรมาน ถูกหยามเหยียด เหมือนนักโทษสุดฉกรรจ์ ต้องตายด้วยการถูกตรึงบนไม้กางเขน ที่ประชาชนชาวบ้าน ชาวโรมัน และเมืองขึ้น ถือว่าเป็นโทษหนักสุด ทรงตรัสความจริงที่พวกผู้นำศาสนา เอาการเมืองเข้าแทรก รีดไถกดขี่ประชาชน ด้วยการสร้างกฎเกณฑ์ เก็บภาษี เข้ามหาวิหาร บำรุงสร้างแต่เปลือกไม่ทำนุบำรุงจิตใจ การทำตัวอย่างไม่ดีของผู้นำการเมือง พระองค์ทรงยืนยันว่าพระองค์คือพระบุตรที่พระบิดาทรงส่งลงมาไถ่บาป ให้ชาวอิสราเอลและชาวโลก ที่พระธรรมเก่าได้เอ่ยถึงตลอด แต่ผู้นำศาสนาเกิดความอิจฉา หวาดกลัวในพระอิทธิพลที่มีเหนือหัวใจของชาวบ้านประชาชน กลัวจะเสียอำนาจ เสียหน้าเสียตา รายได้ที่ใช้เลี้ยงตัวเองและส่งเป็นบรรณาธิการให้โรม เอาพระวาจาของพระองค์มาเป็นข้ออ้าง บังอาจตีตัวเสมอพระเป็นเจ้า บังคับปิลาโตผู้แทนของโรมที่มีอำนาจเหนือประเทศอิสราเอลให้ลงโทษตรึงกางเขน

ความใจดี (มธ 8, 9, 12, 17,มก 8, 9): ทรงรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ทางจิตใจและวิญญาณของทุกผู้คนที่มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ คนโรคเรื้อน (เอาพระหัตถ์สัมผัสตัว) คนขาง่อย คนแขนลีบ คนหูหนวก คนตาบอด โลหิตตกในไม่หยุดของผู้หญิงที่ถูกหมอหลอก รีดไถเป็นค่ารักษาจนหมดตัว เรียกชีวิตกลับคืนให้พระสหายของพระองค์ ลาซารัส (LAZARUS) ลูกชายหญิงหม้าย และเด็กหญิงลูกผู้นำศาสนา (แถมยังเป็นห่วงว่าเด็กจะหิว ทรงบอกให้พ่อแม่เอาอาหารให้เด็กกิน) ขับไล่ปีศาจจิตชั่ว

ความโมโห (ยน 2:13-16): ทรงขับไล่พวกพ่อค้าแลกเงิน ทำธุรกิจในพระวิหาร เอาบ้านของพระเป็นเจ้าเป็นที่ทำการค้า กดขี่รีดไถ ประชาชน

ฉุน (มก 14): ทรงรักษาคนมือลีบในวันสับบาบ (Sabbath) แล้วพวกผู้นำศาสนาฟารีซี กล่าวตำหนิว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ห้ามทำงาน
ผู้นำศาสนาฟาริซี ผู้ติดตามมีอาวุธพร้อมพรั่ง แห่กันมาจับกุมพระองค์ในสวนมะกอก พระองค์ถามว่ามาจับโจรผู้ร้ายหรือไง

ทดสอบความเชื่อ (มธ: 15:21-28): หญิงชาวคานาอัน วอนขอพระองค์ให้ทรงขับไล่ปีศาจชั่วร้ายที่สิงทำร้ายลูกสาว พระองค์บอกว่า ทรงมาเพื่อแกะที่หลงทางของวงศ์วานอิสราเอลเท่านั้น ไม่สมควรเอาอาหารของลูกมาโยนให้สุนัขกิน หญิงชาวคานาอันตอบพระองค์ด้วยความเชื่อ ความเพียรพยายามว่า "ถูกแล้วพระเจ้าข้า แม้แต่ลูกสุนัขก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของนาย พระเยซูเจ้าตรัสกับนางว่า " ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่ จงเป็นไปตามที่ เจ้าปรารถนาเถิด"

ประหลาดใจ:(มธ 8:1-13): ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อยชาวโรมันที่บอกกับพระองค์ว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับการเสด็จไปรักษาผู้รับใช้ในบ้าน เพียงตรัสคำเดียวผู้รับใช้ของเขาก็จะหาย พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่า "เราขอบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเรายังไม่เคยพบใครมีความเชื่อมากเช่นนี้ในอิสราเอลเลย เราบอกท่านทั้งหลายคนจำนวนมากจะมาจากทิศตะวันออกและตะวันตกและจะมานั่งร่วมโต๊ะกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบในอาณาจักรสวรรค์ แต่บุตรแห่งอาณาจักรจะถูกขับไล่ออกไปในที่มืดข้างนอกที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำครวญและขบฟันด้วยความขุ่นเคือง"

พระศาสนาจักรโรมันคาทอลิกนำคำพูดของนายร้อยชาวโรมันผู้นี้มาเป็นบทภาวนาในมหาบูชามิสซาช่วงจะรับพระกายพระโลหิตของพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของพวกเรามวลมนุษย์

อารมณ์ขัน (มธ 6:9-13): "เมื่อท่านอธิษฐานภาวนาจงอย่าพูด ซ้ำซากเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะพระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก(อย่ายืดเยื้อ ซ้ำซาก ทำเป็นน้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง บอกเลยว่าต้องการอะไร)

(ลก 11: 9-13) "แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ" (แม้แต่พวกคุณแปดเหลี่ยม สิบสองคม ลูกเล่นแพรวพราว ยังรู้จักให้ของดีๆ แก่ลูก แล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ)

เคารพให้เกียรตินักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์ (ลก 2:41-52) : พระองค์เมื่อครั้งยังทรงเป็นเด็กไปพระวิหารเยซูซาเล็มแล้วไม่ยอมกลับบ้าน ท่านนักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์ทรงเป็นห่วง และ3 วันหาจนพบในพระวิหารแม่พระทรงโล่งอกแถมน้อยใจตัดพ้อว่าทำไมถึงทำให้ท่านนักบุญโยแซฟและแม่เป็นห่วง พระองค์ตอบว่า ค้นหาทำไมไม่รู้หรือว่าพระองค์ต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาแล้วทรงกลับบ้านนบนอบให้เกียรตินักบุญโยแซฟและพระแม่มารีย์

(ยน 2:12) ทรงทำอัศจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่นชั้นเลิศในงานแต่งงานที่คานาตามคำขอของพระแม่มารีย์แม้ว่าเวลาของพระองค์จะยังมาไม่ถึง (การขอพระเป็นเจ้าผ่านพระแม่มารีย์เป็นสิ่งที่โรมันคาทอลิกคริสตชนควรกระทำ)

ความเป็นห่วงสงสาร (มธ 9:35-38): พระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิด เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสานุศิษย์ว่า "ข้าวที่เก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย จงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด"

ให้อภัย (มธ:26): ยูดาสทรยศพระองค์ด้วยเงิน 30 เหรียญ นักบุญปีเตอร์ปฏิเสธพระองค์ 3 ครั้ง อัครสาวก สานุศิษย์เผ่นหนีละทิ้งพระองค์ ผู้จับกุมทำร้ายและตรึงพระองค์บนไม้กางเขน

มาเถิดครับคุณผู้อ่านที่เคารพรัก หยิบพระคัมภีร์แล้วตั้งสติสำรวมใจให้มีสมาธิสวดขอความสว่างจากพระจิตเจ้า ความรักความเมตตาของพระบิดา พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า พระตรีเอกภาพแล้วเริ่มอ่านทำความรู้จักกับพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าของพวกเรามวลมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ผลงานการสร้างของพระองค์

ถ้าไม่รู้จักจะรักพระองค์ได้อย่างไร?

กราบขอบพระคุณพระบิดา พระบุตร พระจิต พระแม่มารี คุณพ่อโจแซฟ

ขอบใจ: น้องนิพนธ์ น้องเล็ก (พิมพ์ ตรวจสำนวน)

References:

http://www.catholicnewsagency.com/news/ ... e-exhorts/

http://www.catholicnewsagency.com/news/ ... proclaims/

New American Bible, Saint Joseph Edition, Catholic Book Publishing Corp. New jersey, U.S.A.

http://www.thaicatholicbible.com/main/i ... &Itemid=45
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ พ.ย. 20, 2020 8:04 am

สวัสดีครับ วันอาทิตย์นี้ (22 พฤศจิกายน 2020) เป็นวัน สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ผมจึงขอเสนอบทความ "มารู้จักพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าใจดีกันเถอะครับ" อีกครั้งหนึ่งครับ

ขอบคุณ: คุณเล็ก (พิมพ์ ตรวจสํานวน)
ตอบกลับโพส