หลักการสวดภาวนาคาทอลิก

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

หลักการสวดภาวนาคาทอลิก

Postโดย Yan Agape » Tue Sep 26, 2017 9:55 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอหลักการสวดภาวนาของคาทอลิกให้คุณผู้อ่านที่เป็นคาทอลิกได้รับทราบแล้วนำไปใช้หรือรื้อฟื้นเพิ่มพูนในหลักการที่ทำอยู่แล้ว

พี่น้องคริสตชนและผู้เลื่อมใสสนใจ จะนำไปใช้ก็ได้นะครับเพราะพระเป็นเจ้าเป็นพ่อของพวกเรามวลมนุษย์ทุกคน ทรงสร้างเราผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเรา ทรงรักเราเท่าเทียมกัน ในสายตาของพระองค์ทุกคนเท่าเทียมกัน พระพรที่พระองค์ให้แต่ละคนเป็นพระพรที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราแต่ละคน พระองค์รู้ว่าพระพรใดเป็นพระพรที่แต่ละคนต้องการมากที่สุดในการดำเนินชีวิตฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ เป็นพระพรที่ไม่อาจจะวัดได้จากสายตาภายนอก พระองค์คือบิดาผู้ใจดี ครูผู้ฝึกสอน ผู้ประเมินผลตรวจสอบ และพระองค์ยุติธรรมครับ

(1) การสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้า ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนต่อรองหรือเสนอข้อตอบแทน การสวดภาวนาต้องมาจากหัวใจ
- จริงใจกับพระองค์
- สวดเพราะความรัก ความเชื่อ ความจริงใจ ความเคารพให้เกียรติพระองค์ ผสมด้วยความกตัญญูถ่อมตน

(2) ตั้งสติให้รู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังสวดต่อหน้าพระองค์ ร่วมกับพระแม่มารีย์คุณพ่อโจแซฟและสหพันธ์นักบุญในสวรรค์ ไฟชำระบนโลก(ที่กำลังสวดอยู่) คุณพี่เทวดา และคุณพี่อารักขาเทวดาของเรา
- สวดให้ผู้ใด
- สวดขออะไรให้ผู้นั้น
- มอบความรักของพระเป็นเจ้าที่สลายละลายหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีย์คุณพ่อโจแซฟ สหพันธ์นักบุญกับของเราส่งให้ผู้นั้น
- สวดบทสวดภาวนา (ข้าแต่พระบิดา วันทามารีอา สิริพึงมี บทสวดของเราเอง ฯลฯ) ไม่เร่งรีบ ชัดถ้อยชัดคำ เข้าใจในความหมายขณะที่รำลึกได้สติว่ากำลังสวดต่อหน้าพระเป็นเจ้า สวดให้ผู้ใด สวดขออะไรให้ผู้นั้น
- มอบความรักของพระเป็นเจ้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระแม่มารีย์คุณพ่อโจแซฟสหพันธ์นักบุญและของเราให้ผู้นั้น

(3) นำวิญญาณของผู้นั้นจุ่มตัวในมหาสมุทรแห่งพระเมตตาของพระองค์ในหัวใจของพระองค์

ตัวอย่าง: สวดสายประคำพระเมตตา

- สูดลมหายใจ ทำจิตให้สงบนิ่ง มีสติมีสมาธิ

- ทำสำคัญมหากางเขน แล้วส่งท้ายด้วย “พระเยซูเจ้า ลูกวางใจในพระองค์”

- ข้าแต่พระเป็นเจ้า ลูกขอสวดสายประคำพระเมตตาที่ศักดิ์สิทธิ์ทรงศักดาที่พระองค์ทรงใจดีสอนพวกลูกผ่านคุณพี่โพสตินา พวกลูกขอสวดในพระนามของพระองค์ ในความรักของพระองค์ พวกลูกขอมอบคำภาวนานี้ให้กับพระองค์ในพระนามของพระแม่มารีย์ ภายใต้การนำของพ่อพระจิตเจ้า พ่อเดียวกับพระองค์ และพระเยซูเจ้าของเรา พระบุตรสุดที่รักของพ่อของแม่ของคุณพ่อโจแซฟ พ่อสุดที่รักของพวกลูก คุณพี่เทวดา มวลมนุษย์ ทุกสรรพสิ่งที่พ่อทรงสร้างผ่านพระองค์ ร่วมกับพระองค์ในพระองค์เพื่อพระองค์ ร่วมกับพ่อพระจิตเจ้าผู้ทรงศักดา หนึ่งเดียวองค์เดียวกับพ่อและพ่อพระเยซูเจ้าของเรา

- พวกลูกขอสวดสายประคำพระเมตตานี้ให้กับพี่น้องของลูกทุกคนที่ประสบภัยธรรมชาติ ที่สูญเสียชีวิต ที่บาดเจ็บ ที่ไร้ที่อยู่ ผู้สูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก ผู้ให้ความช่วยเหลือ ญาติมิตรของทุกผู้คนที่ได้รับทุกข์จากภัยธรรมชาตินี้

- พวกลูกขอพาดวงวิญญาณของเขาเหล่านี้ มาจุ่มตัวในมหาสมุทรแห่งพระเมตตาของพ่อในหัวใจของพ่อ

- ข้าแต่พระบิดาของเรา...เข้าใจความหมายทุกคำ มีสติรู้ว่ากำลังสวดต่อหน้าพระเป็นเจ้า สวดให้ผู้ได้รับทุกข์จากภัยธรรมชาติ ขอให้พวกเขาได้รับสันติสุขในสวรรค์บ้านแท้ของเรา (ผู้เสียชีวิต) การบำบัดรักษา (ที่บาดเจ็บ) การได้รับความช่วยเหลือ (ไร้ที่อยู่ สูญเสียบ้านทรัพย์สมบัติ) การปลอบประโลมใจให้มีกำลังใจสู้ชีวิต (ผู้สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รัก) สันติสุขของทุกคน (รวมถึงผู้ให้ความช่วยเหลือ) พาดวงวิญญาณของพวกเขาเหล่านี้ มาจุ่มตัวในมหาสมุทรแห่งพระเมตตาในหัวใจของพระองค์

- วันทามารีอา...เช่นเดียวกับ “ข้าแต่พระบิดา”

- ข้าพเจ้าเชื่อ... เช่นเดียวกับ “ข้าแต่พระบิดา”

สวดเสร็จ: กราบขอบพระคุณพระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ สหพันธ์นักบุญที่ร่วมสวดกับเรา แล้วก็เอาคำภาวนาเป็นชีวิตของเรา เป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของพระองค์ เหมือนพระแม่มารีย์ของเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์


กราบขอบพระคุณ: พระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตรและพระจิต) พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ
ขอบพระคุณ: อัครเทวดาไมเกิ้ล อัครเทวดาเกเบรียล อัครเทวดาราฟาแอล คุณพี่เทวดา อัครสาวก นักบุญโพสตินา สหพันธ์นักบุญ
ขอบใจ: คุณเล็ก
Yan Agape
 
ตอบ: 257
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am

กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 2 คน