หน้า 1 จาก 1

สูตรฟื้นฟูความหวังสำหรับคนบาป

PostPosted: Sun Mar 31, 2019 9:53 am
โดย Arttise
https://www.facebook.com/441756286241666/posts/670432890040670?sfns=mo

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ
#คริสต์ #คาทอลิก #ข้อความศรัทธา #สูตร #ฟื้นฟู #ความหวัง #คนบาป #บาป #ตัวเรา #สิ้นหวัง #ความรัก #พระเยซู #ไม้กางเขน #ความหวัง #ความรักของพระเยซูบนไม้กางเขน #christ #catholic #TheMessageOfFaith #formula #restoring #hope #sinners #sin #OnlySelf #despair #oneself #love #Jesus #cross #hope #TheLoveOfJesusOnTheCross
จากเพจ คริสต์ศรัทธา
:s002: :s007: :s015: