หน้า 1 จาก 1

กิจกรรมพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

PostPosted: Tue Sep 10, 2019 1:02 pm
โดย Arttise
กิจกรรมพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

https://www.facebook.com/670584916/post ... 17?sfns=mo

CR. : Somkiat Trinikorn
#พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น #พระวรสาร #นักบุญยอห์น #บ้านผู้หว่าน #สามพราน #นครปฐม #แผนกพระคัมภีร์ #กิจกรรมศิษย์พระคริสต์ฯ #แข่งขันตอบคำถาม #ชิงชนะเลิศ #ศิษย์พระคริสต์ #ศิษย์ธรรมทูต

:s012: :s015: :s007: