หน้า 1 จาก 1

คุณค่าของการเฝ้าศีล

PostPosted: Sun Sep 29, 2019 4:36 pm
โดย Arttise
คุณค่าของการเฝ้าศีล

ตัวอย่างเรียกน้ำย่อย
หนังสือ IN SINU JESU: When Heart Speaks to Heart, (เมื่อหัวใจพูดกับหัวใจ) เป็นการบันทึกพระวาจาของพระเยซูและแม่พระที่ตรัสในใจของนักบวชเบเนดิกตินผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในอารามที่ไอร์แลนด์ ท่านได้ยินเสียงในใจขณะที่กำลังเฝ้าศีลมหาสนิท พระเยซูตรัสกับท่านภายในใจซึ่งเรียกว่า interior locution เป็นพระหรรษทานการได้ยินเสียงเหนือธรรมชาติ
IN SINU JESU: ได้รับการอนุญาต Imprimatur จากท่านบิชอป Raymond Leo Cardinal Burke ซึ่งแสดงว่า ไม่มีสิ่งที่ขัดกับคำสอนของพระศาสนจักร
ตอนหนึ่งของหนังสือ พระเยซูตรัสถึงอำนาจของการปรากฏของพระองค์ในช่วงเวลาที่เคารพศีลมหาสนิทว่า...
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เชิญคลิกลิ้งค์ได้เลยครับ
https://freewill14.blogspot.com/2019/09 ... 8.html?m=1

CR. : จิตอิสระ

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ
#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #คุณค่า #เฝ้าศีล #เมื่อหัวใจพูดกับหัวใจ #การบันทึก #พระวาจา #พระเยซู #ตรัส #เสียงในใจ #เฝ้าศีลมหาสนิท #ศีลมหาสนิท #พระหรรษทาน #เหนือธรรมชาติ #catholic #InSinuJesu #WhenHeartSpeaksToHeart #InteriorLocution
จากเพจ คริสต์ศรัทธา
https://www.facebook.com/44175628624166 ... 79?sfns=mo

:s002: :s007: :s015: