หน้า 1 จาก 1

‪บทภาวนาท้ายการเดินมรรคากางเขนของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี‬

PostPosted: Wed Oct 02, 2019 12:36 pm
โดย Arttise
‪บทภาวนาท้ายการเดินมรรคากางเขนของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี‬

Parce Domine, parce populo tuo;
Ne in aeternum irascaris nobis.

Pie Iesu Domine,
Dona eis requiem sempiternam.

โปรดเวทนาเถิดพระเจ้าข้า
โปรดเวทนาประชากรของพระองค์เถิด
โปรดอย่าทรงพระพิโรธนิรันดรแก่เราเลย

ข้าแต่ปิยเยซูพระเจ้าข้า
โปรดประทานโอกาสแก่พวกเขาเป็นนิจเถิด
....
บทภาวนาท้ายการเดินมรรคากางเขนของนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี

Image

ภาพโดย Peter Paul Rubens

CR. : ยศ ท้วม

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ

:s012: :s015: :s007: