แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา

Postโดย Yan Agape » Thu Dec 12, 2019 7:12 am

แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา (ในภาษาชาวบ้านโรมันคาทอลิก)

1.พระวรสาร (ฉบับโรมันคาทอลิก) ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูเจ้าพระบุตร พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติทรงต้องการให้เราอ่านให้เรารู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันรวมไปถึงการงาน การศึกษา การครองเรือน การดำเนินชีวิตจิตวิญญาณควบคู่กันเป็นหนึ่งเดียว (ควรหาเวลาอ่าน 1 บท/วัน ถ้าทำได้ ด้วยการสำรวมจิต มีสมาธิ อ่านในพระนามของพระเป็นเจ้า (ทำสำคัญมหากางเขน) ด้วยความรักของพระองค์ ร่วมกับพระแม่มารีย์ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า อ่านช้าๆ ไม่เร่งรีบ ครุ่นคิด แล้วจดจำเนื้อความที่ถูกใจที่เราคิดว่าสำคัญ นำไปปฏิบัติในชีวิต เริ่มจากคู่ครอง บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร ผู้ร่วมงานและคนแปลกหน้า)

2.พระบัญญัติ 10 ประการ
> เชื่อในพระเป็นเจ้าแท้องค์เดียว ผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เจ้าของทุกสรรพสิ่งทุกชีวิต นายที่ไม่สูงเกินอาจเอื้อม บิดาผู้ใจอารี ครูผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินผลตรวจสอบของพวกเรามวลมนุษย์ทุกคน (คุณพี่เทวดาทุกองค์ได้ผ่านการประเมินผลตรวจสอบแล้ว สอบตกก็คือปีศาจ จิตชั่วร้ายที่เนรคุณ จองหอง ถูกลงโทษตลอดนิรันดร และทุกๆวินาทีก็คือการเริ่มต้นใหม่ของความเจ็บปวดทรมาน สะท้านใจ หมดสิ้นความหวังจะแก้ตัว ไม่เหมือนพวกเรามนุษย์ที่พระองค์ใจดีเปิดโอกาสให้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

> ไม่เอ่ยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างไม่สมควร (เวลาโมโห เคียดแค้น สาปแช่งผู้อื่น สนุกเพลิดเพลินกับบาปทางฝ่ายเนื้อหนังแล้วอุทานชื่อพระองค์)

> วันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต้องทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ตามกฎบังคับของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเรา (วันอาทิตย์ร่วมพิธีมหาบูชาขอบพระคุณพระองค์ เป็นการพักผ่อนชาร์ตแบตเตอรี่จะได้มีแรงสู้ชีวิตและใกล้ชิดกับพระองค์ (ถ้าหน้าที่การงานอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวอำนวยโอกาสซึ่งคงต้องอยู่ในวินิจฉัยว่าจะเอารายได้ยังชีพหรือเก็บเกี่ยวกำไรไม่สิ้นสุด) วันคริสตสมภพ วันสิ้นพระชนม์ วันเสด็จขึ้นสวรรค์ วันเกิดของพระแม่มารีย์ ฯลฯ)

> เคารพบิดามารดา (ของคู่ครองด้วย) ญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุทุกคน

> ไม่ฆ่าคน (ฝ่ายร่างกาย จิตใจ คำพูด การกระทำ บาดเฉือนใจทำให้หมดกำลังใจสู้ชีวิตหรือน้อยใจ เคียดแค้น พยาบาท ไม่ลืม เป็นแผลเน่าในหัวใจ หมดสิ้นสันติสุข ความรัก ความเมตตา อาจทำให้เฉื่อยชาต่อพระเป็นเจ้า ทำบาปประชดชีวิตและอาจจะตกเป็นทาสของบาปของปีศาจจิตชั่วร้ายทำลายผู้อื่นและอาจจะตกนรกหมกไหม้ตลอดนิรันดร)

> ไม่ทำบาปลามก (ด้วยความคิด กิจการและวาจา รวมถึงรูปภาพ หนังสือ ภาพยนตร์ลามก ทีวี เครื่องมือสื่อสาร และตัวจริงที่เจอในสถานที่ต่างๆ ของอาชีพ การงาน การศึกษา)

> ไม่ขโมย (ทรัพย์สิน สติปัญญา ผลงานของผู้อื่น)

> ไม่ปรักปรำใส่ร้ายแจ้งความเท็จต่อผู้อื่น (พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ทรงถูกปรักปรำใส่ร้าย แจ้งความเท็จ จากผู้นำศาสนาที่เกลียดชัง อิจฉาพระองค์)

> ไม่ปรารถนาในคู่ครองคนรักของผู้อื่น

> ไม่ปรารถนาในทรัพย์สิน สมบัติของผู้อื่น (รวมทั้งผลงานของสติปัญญา ความลับของอาชีพ/การค้าธุรกิจ)

3.พระพร 7 ประการของพระจิตเจ้า
-ความฉลาดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทางฝ่ายอาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ

-ความสุขุมรอบคอบ มีสติในทุกเวลาและสถานที่ (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ)

-ความเข้าใจในปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบถ่องแท้ (ต้นเหตุ)

-การประทานคำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหา (แก้ที่ต้นเหตุ และรู้ว่าสิ่งใดเหนือกำลังความสามารถก็ขอให้พระองค์ทรงช่วยเป็นธุระของพระองค์ สวดแล้วก็ไม่แบกรับเอามลทินของผู้อื่นมาใส่ตัวจะทำให้เราเศร้า
หมอง โมโห เคียดแค้น อิจฉา ยินดีในความชั่วแล้วก็จะมีมลทินไปด้วย)

-ความพากเพียร ไม่ท้อแท้ ยอมแพ้ (ล้มแล้วลุกรวมถึงอาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ เมื่อพยายามสุดความสามารถแล้ว ก็ขอให้พระองค์ทรงช่วย)

-ความเคารพ ยำเกรงในพระบัญญัติ คำสอนตัวอย่างอันงามพร้อมบริบูรณ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่
มารีย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงวางไว้ ผลดี ผลเสียจากการกระทำของเรา (ถ้าอยากว่ายน้ำเก่งก็ต้องเรียน ต้องหัด ไม่ใช่ขอให้ว่ายน้ำเก่งแล้วก็กระโดดตูมลงแม่น้ำ/ทะเล ซึ่งอาจจะทำให้จมน้ำตายถ้าคนช่วยไม่ทัน)

-ความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อมั่นต่อพระองค์และพระแม่มารีย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ) ตื่นนอน-เข้านอน (สำหรับสามี-ภรรยาเมื่อต้องการใกล้ชิดกันก็พูดกับพระองค์และพระแม่มารีย์ว่าลูกขอความเป็นส่วนตัว ทั้งสองพระองค์เข้าใจครับ)

4.ใช้พระบัญญัติ พระพรของพระจิตเจ้า พระวรสาร คำสอนตัวอย่างอันงามพร้อมบริบูรณ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ คำภาวนา คำสอนของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ของนักบุญ หนังสือเสริมศรัทธาของโรมันคาทอลิก สารของพระเยซูเจ้า สารของพระแม่มารีย์ (พระแม่มารีย์แห่งกัวดาลูเป แห่งฟาติมา แห่งลอร์ด แห่งประเทศไทย) กำจัดขับไล่พยศชั่ว ปีศาจจิตชั่วร้ายในการดำเนินชีวิตประจำของเรา (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ)

พยศชั่ว/บาปต้น 7 ประการ
-หยิ่ง ทะนงตัว (คิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นในด้านความหล่อ ความสวย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ยศฐาบรรดาศักดิ์ ฐานะ อาชีพ การงาน เป็นพระพรที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ พระพรที่แต่ละคนได้รับ ไม่อาจจะวัดได้ด้วยสายตา สติปัญญาของเรา เพราะพระองค์รักลูกของพระองค์เท่าเทียมกัน พระพรที่ให้แตกต่างกันตามพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงรู้ว่าพรใดดีที่สุดสำหรับผู้ใด และพระองค์คือองค์ยุติธรรม)

-โลภ (อยากได้โน่น อยากได้นี่ ไม่มีที่สิ้นสุด)

-โมโห (เคียดแค้น อาฆาต ไม่รู้จักบังคับตัวเอง ควบคุมสติไม่อยู่ ไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นและตัวเอง จะทำให้ถลำตัว ทำบาปทำลายผู้อื่นและตัวเอง)

-ราคะ (ตัณหา/ลามก ด้วยความคิด กิจการและวาจา)

-ริษยา (อิจฉา โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ ที่เห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตัวเองหรือคู่ครองลูกของตัว แทนที่จะดีใจร่วมกับเขาที่พระเป็นเจ้าทรงช่วยเขา เหมือนทรงช่วยตัวเองหรือคู่ครองและลูกของตัวเอง)

-ตะกละ (กินจนเกินความต้องการของร่างกาย ทำลายสุขภาพ กระทบถึงจิตใจและวิญญาณ ห่วงแต่กินไม่มีเวลาคิดทำความดี)

-เกียจคร้าน (เฉยเมย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ผลัดวันประกันพรุ่ง รู้ว่าควรทำอะไรแต่ไม่ทำ ควรจะช่วยผู้อื่นแต่ไม่ช่วย)


กราบของพระคุณพระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร/พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า) พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ เทวดาทุกองค์ นักบุญทุกท่าน
Yan Agape
 
ตอบ: 480
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am

Re: แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา

Postโดย Yan Agape » Mon Dec 30, 2019 7:22 am

jiji13578 wrote:ขอบคุณคะสำหรับข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์คะ >> slotxo
:s015:


::001::
Yan Agape
 
ตอบ: 480
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน

cron