แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ธ.ค. 12, 2019 7:12 am

แนวทางแผนที่เข็มทิศไปสู่สวรรค์บ้านแท้ของเรา (ในภาษาชาวบ้านโรมันคาทอลิก)
1.พระวรสาร (ฉบับโรมันคาทอลิก) ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูเจ้าพระบุตร พระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติทรงต้องการให้เราอ่านให้เรารู้ เข้าใจ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันรวมไปถึงการงาน การศึกษา การครองเรือน การดำเนินชีวิตจิตวิญญาณควบคู่กันเป็นหนึ่งเดียว (ควรหาเวลาอ่าน 1 บท/วัน ถ้าทำได้ ด้วยการสำรวมจิต มีสมาธิ อ่านในพระนามของพระเป็นเจ้า (ทำสำคัญมหากางเขน) ด้วยความรักของพระองค์ ร่วมกับพระแม่มารีย์ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า อ่านช้าๆ ไม่เร่งรีบ ครุ่นคิด แล้วจดจำเนื้อความที่ถูกใจที่เราคิดว่าสำคัญ นำไปปฏิบัติในชีวิต เริ่มจากคู่ครอง บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร ผู้ร่วมงานและคนแปลกหน้า)

2.พระบัญญัติ 10 ประการ
> เชื่อในพระเป็นเจ้าแท้องค์เดียว ผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง เจ้าของทุกสรรพสิ่งทุกชีวิต นายที่ไม่สูงเกินอาจเอื้อม บิดาผู้ใจอารี ครูผู้ฝึกสอนและผู้ประเมินผลตรวจสอบของพวกเรามวลมนุษย์ทุกคน (คุณพี่เทวดาทุกองค์ได้ผ่านการประเมินผลตรวจสอบแล้ว สอบตกก็คือปีศาจ จิตชั่วร้ายที่เนรคุณ จองหอง ถูกลงโทษตลอดนิรันดร และทุกๆวินาทีก็คือการเริ่มต้นใหม่ของความเจ็บปวดทรมาน สะท้านใจ หมดสิ้นความหวังจะแก้ตัว ไม่เหมือนพวกเรามนุษย์ที่พระองค์ใจดีเปิดโอกาสให้จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิต

> ไม่เอ่ยพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างไม่สมควร (เวลาโมโห เคียดแค้น สาปแช่งผู้อื่น สนุกเพลิดเพลินกับบาปทางฝ่ายเนื้อหนังแล้วอุทานชื่อพระองค์)

> วันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต้องทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ตามกฎบังคับของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกของเรา (วันอาทิตย์ร่วมพิธีมหาบูชาขอบพระคุณพระองค์ เป็นการพักผ่อนชาร์ตแบตเตอรี่จะได้มีแรงสู้ชีวิตและใกล้ชิดกับพระองค์ (ถ้าหน้าที่การงานอาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวอำนวยโอกาสซึ่งคงต้องอยู่ในวินิจฉัยว่าจะเอารายได้ยังชีพหรือเก็บเกี่ยวกำไรไม่สิ้นสุด) วันคริสตสมภพ วันสิ้นพระชนม์ วันเสด็จขึ้นสวรรค์ วันเกิดของพระแม่มารีย์ ฯลฯ)

> เคารพบิดามารดา (ของคู่ครองด้วย) ญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุทุกคน

> ไม่ฆ่าคน (ฝ่ายร่างกาย จิตใจ คำพูด การกระทำ บาดเฉือนใจทำให้หมดกำลังใจสู้ชีวิตหรือน้อยใจ เคียดแค้น พยาบาท ไม่ลืม เป็นแผลเน่าในหัวใจ หมดสิ้นสันติสุข ความรัก ความเมตตา อาจทำให้เฉื่อยชาต่อพระเป็นเจ้า ทำบาปประชดชีวิตและอาจจะตกเป็นทาสของบาปของปีศาจจิตชั่วร้ายทำลายผู้อื่นและอาจจะตกนรกหมกไหม้ตลอดนิรันดร)

> ไม่ทำบาปลามก (ด้วยความคิด กิจการและวาจา รวมถึงรูปภาพ หนังสือ ภาพยนตร์ลามก ทีวี เครื่องมือสื่อสาร และตัวจริงที่เจอในสถานที่ต่างๆ ของอาชีพ การงาน การศึกษา)

> ไม่ขโมย (ทรัพย์สิน สติปัญญา ผลงานของผู้อื่น)

> ไม่ปรักปรำใส่ร้ายแจ้งความเท็จต่อผู้อื่น (พระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้า พระผู้ไถ่ทรงถูกปรักปรำใส่ร้าย แจ้งความเท็จ จากผู้นำศาสนาที่เกลียดชัง อิจฉาพระองค์)

> ไม่ปรารถนาในคู่ครองคนรักของผู้อื่น

> ไม่ปรารถนาในทรัพย์สิน สมบัติของผู้อื่น (รวมทั้งผลงานของสติปัญญา ความลับของอาชีพ/การค้าธุรกิจ)

3.พระพร 7 ประการของพระจิตเจ้า
-ความฉลาดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทางฝ่ายอาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ

-ความสุขุมรอบคอบ มีสติในทุกเวลาและสถานที่ (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ)

-ความเข้าใจในปัญหา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบถ่องแท้ (ต้นเหตุ)

-การประทานคำแนะนำ และร่วมแก้ปัญหา (แก้ที่ต้นเหตุ และรู้ว่าสิ่งใดเหนือกำลังความสามารถก็ขอให้พระองค์ทรงช่วยเป็นธุระของพระองค์ สวดแล้วก็ไม่แบกรับเอามลทินของผู้อื่นมาใส่ตัวจะทำให้เราเศร้า
หมอง โมโห เคียดแค้น อิจฉา ยินดีในความชั่วแล้วก็จะมีมลทินไปด้วย)

-ความพากเพียร ไม่ท้อแท้ ยอมแพ้ (ล้มแล้วลุกรวมถึงอาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ เมื่อพยายามสุดความสามารถแล้ว ก็ขอให้พระองค์ทรงช่วย)

-ความเคารพ ยำเกรงในพระบัญญัติ คำสอนตัวอย่างอันงามพร้อมบริบูรณ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่
มารีย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงวางไว้ ผลดี ผลเสียจากการกระทำของเรา (ถ้าอยากว่ายน้ำเก่งก็ต้องเรียน ต้องหัด ไม่ใช่ขอให้ว่ายน้ำเก่งแล้วก็กระโดดตูมลงแม่น้ำ/ทะเล ซึ่งอาจจะทำให้จมน้ำตายถ้าคนช่วยไม่ทัน)

-ความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อมั่นต่อพระองค์และพระแม่มารีย์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ในทุกเวลา ทุกสถานที่ (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ) ตื่นนอน-เข้านอน (สำหรับสามี-ภรรยาเมื่อต้องการใกล้ชิดกันก็พูดกับพระองค์และพระแม่มารีย์ว่าลูกขอความเป็นส่วนตัว ทั้งสองพระองค์เข้าใจครับ)

4.ใช้พระบัญญัติ พระพรของพระจิตเจ้า พระวรสาร คำสอนตัวอย่างอันงามพร้อมบริบูรณ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ คำภาวนา คำสอนของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ของนักบุญ หนังสือเสริมศรัทธาของโรมันคาทอลิก สารของพระเยซูเจ้า สารของพระแม่มารีย์ (พระแม่มารีย์แห่งกัวดาลูเป แห่งฟาติมา แห่งลอร์ด แห่งประเทศไทย) กำจัดขับไล่พยศชั่ว ปีศาจจิตชั่วร้ายในการดำเนินชีวิตประจำของเรา (อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน และจิตวิญญาณ)

พยศชั่ว/บาปต้น 7 ประการ
-หยิ่ง ทะนงตัว (คิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้อื่นในด้านความหล่อ ความสวย สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ยศฐาบรรดาศักดิ์ ฐานะ อาชีพ การงาน เป็นพระพรที่พระเป็นเจ้าทรงมอบให้ พระพรที่แต่ละคนได้รับ ไม่อาจจะวัดได้ด้วยสายตา สติปัญญาของเรา เพราะพระองค์รักลูกของพระองค์เท่าเทียมกัน พระพรที่ให้แตกต่างกันตามพระประสงค์น้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงรู้ว่าพรใดดีที่สุดสำหรับผู้ใด และพระองค์คือองค์ยุติธรรม)

-โลภ (อยากได้โน่น อยากได้นี่ ไม่มีที่สิ้นสุด)

-โมโห (เคียดแค้น อาฆาต ไม่รู้จักบังคับตัวเอง ควบคุมสติไม่อยู่ ไม่สามารถให้อภัยผู้อื่นและตัวเอง จะทำให้ถลำตัว ทำบาปทำลายผู้อื่นและตัวเอง)

-ราคะ (ตัณหา/ลามก ด้วยความคิด กิจการและวาจา)

-ริษยา (อิจฉา โศกเศร้า เสียใจ น้อยใจ ที่เห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตัวเองหรือคู่ครองลูกของตัว แทนที่จะดีใจร่วมกับเขาที่พระเป็นเจ้าทรงช่วยเขา เหมือนทรงช่วยตัวเองหรือคู่ครองและลูกของตัวเอง)

-ตะกละ (กินจนเกินความต้องการของร่างกาย ทำลายสุขภาพ กระทบถึงจิตใจและวิญญาณ ห่วงแต่กินไม่มีเวลาคิดทำความดี)

-เกียจคร้าน (เฉยเมย ทำเป็นทองไม่รู้ร้อน ผลัดวันประกันพรุ่ง รู้ว่าควรทำอะไรแต่ไม่ทำ ควรจะช่วยผู้อื่นแต่ไม่ช่วย)

กราบของพระคุณพระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร/พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า) พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ เทวดาทุกองค์ นักบุญทุกท่าน
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ ธ.ค. 30, 2019 7:22 am

jiji13578 เขียน:ขอบคุณคะสำหรับข้อมูลดีๆ ที่เป็นประโยชน์คะ >> slotxo
:s015:
::001::
adamschule85
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ ก.ค. 14, 2021 11:03 pm

พุธ ก.ค. 14, 2021 11:05 pm

Thanks google
marcumharrison1
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ส.ค. 02, 2021 3:31 pm

อังคาร ส.ค. 03, 2021 8:29 am

As Christians, most of us are aware that we long for heaven, but we're also concerned about what it will be like there. These topics you have shared here are great because they encourage you to read and think about what the Bible is teaching. Click here to play pinochle online and dan the man download that you can get for free. Relax at your home while playing these games on your laptop or desktop.
ตอบกลับโพส