การทำวัตรเช้าวัตรเย็น ฉบับชาวบ้านโรมันคาทอลิก

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ธ.ค. 14, 2019 10:32 am

การทำวัตรเช้าวัตรเย็น ฉบับชาวบ้านโรมันคาทอลิก

วัตรเช้า: ขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ให้เรามีชีวิตอยู่ ให้เป็นหลักเป็นที่พึ่งทางกายและใจของคู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร ผู้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้แก้ไข ปัญหา ความบกพร่อง ผิดพลาด ทำความดี พลีกรรม ชดเชย บาปของเรา คู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร มวลมนุษย์ทุกคน รวมถึงผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ที่อาจจะอยู่ในไฟชำระที่ไม่มีผู้ใดสวดขอ มอบกุศลผลบุญให้

- ตั้งสติ มีสมาธิ หลอมละลายหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับ พระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร/พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า) แม่พระ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ทำสำคัญมหากางเขน ทำในพระนามของพระองค์ ด้วยความรักของพรองค์ ถวายให้กับพระองค์ในพระนามของพระแม่มารีย์ ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า (มองให้เห็นภาพ พระเมตตา หรือ พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ หรือไม้กางเขน แสงสว่างเจิดจ้า นุ่มนวลซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้า พระแม่มารีย์แห่งกัวดาลูป แห่งฟาติมา แห่งลูร์ด แห่งประเทศไทย ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ในรูปภาพ รูปปั้น ช่วยให้มีสติ มีจุดเพ่ง จุดรวมสมาธิ ทำวัตรเช้า)

 ความคิด
ขอพระองค์หลั่งเทพระเมตตาลงสู่ดวงใจจิตวิญญาณของเราคู่ครอง ลูก ญาติมิตร ผู้ร่วมงาน เพื่อนบ้าน มวลมนุษย์ทุกคน ที่พระองค์ทรงสร้างเพราะรัก และในสายตาของพระองค์ทุกคนเท่าเทียมกัน ทรงประทานพระพรความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างดีที่สุดให้แต่ละคนตามพระประสงค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์ ให้เป็นที่พึ่งช่วยเหลือคู่ครอง ลูก ญาติมิตร ผู้ร่วมงาน เพื่อนบ้านและมวลมนุษย์ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ ด้วยการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในวันนี้ (ไม่ว่าจะงานใหญ่ งานเล็ก กิจการประจำวันที่ซ้ำๆกันเหมือนวันก่อนๆ) มีส่วนร่วมกับพระองค์ พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ ครอบครัวโรมันคาทอลิก ให้พระอาณาจักรของพระองค์ได้ก่อเกิดในหัวใจ จิตวิญญาณเราและผู้อื่น น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเสร็จสิ้นลงในตัวเราและผู้อื่น
ร่วมพระมหาทรมานไถ่โทษบาปของพวกเราและมวลมนุษย์ทุกคนที่ไม่เชื่อและยังไม่รู้จักพระองค์ ร่วมกับพระองค์และพระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ ครอบครัวในสวรรค์บ้านแท้ของเราได้ชื่นใจในวันนี้

 ตา
ไม่สงสัยตัดสินผู้ใดจากภายนอก (กิริยา การวางตัว พูดจา การแต่งกาย)แต่มองลึกถึงดวงวิญญาณเห็นคุณงามความดีของเขาและให้ความช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณ (สวดให้เขา)

 หู
ไม่เพิกเฉยต่อเสียงร้องไห้ เจ็บปวด วอนขอความช่วยเหลือของทุกคน แต่จะเงี่ยหูคอยรับฟังให้ความสนใจช่วยเหลือ (ไม่ต้องเป็นเงิน เป็นความคิดแนะนำ สอนให้ช่วยตัวเองแบบสอนให้จับปลาไม่ใช่ให้ปลาทุกที ให้กำลังใจ สวดให้)

 จมูก
รับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเป็นทางเข้าออกของพระลมปราณศักดิ์สิทธิ์ ทรงศักดาที่ให้กำเนิดค้ำจุนคุณพี่เทวดา พวกเรามวลมนุษย์ พืชสัตว์ ทุกสิ่งสร้างของพระองค์ ทรงเป็นพลังที่ยกจิตวิญญาณของเราให้สูงให้ศักดิ์สิทธิ์
เหมือนพระองค์ พระแม่มารีย์ ท่านอัครเทวดไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ที่อยู่กับเรา และพระองค์ได้กำหนดเวลาที่จะเรียกพระลมปราณและทุกสิ่งที่พระองค์ให้เราไว้แล้ว อาจจะเป็นวันนี้ อาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเรา นี่ก็คือความตายของเราที่จะต้องมาถึงอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น เราต้องอยู่ในปัจจุบันที่สำคัญมีค่าสูงสุด ตั้งตนไม่ให้อยู่ในความประมาทในทุกกาลเวลา ทุกสถานที่ (เริ่มจากคู่ครอง ลูก บุคคลในครองครัว) วางใจในพระองค์ให้ถูกต้องด้วยการดำเนินชีวิต ตามพระบัญญัติ สิบประการ พระวรสาร ตัวอย่างอันงามพร้อมบริบูรณ์ของพระองค์และพระแม่มารีย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน กฎบังคับปฏิบัติของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และกฎธรรมชาติที่พระองค์ทรงวางไว้ สดชื่น รื่นเริง เพลิดเพลินกับชีวิต อาชีพ การงาน การศึกษา การครองเรือน เป็นประจักษพยานถึงความรัก ความเมตตา พระศักดาของพระองค์ เป็นเทียน เป็นแสงสว่าง เป็นเกลือ ให้ผู้อื่นได้สัมผัสได้รู้จักพระองค์จากตัวเรา มีสติตลอดเวลา คิดดี ทำดี พูดดี โดยไม่หวังผลตอบแทน และขับไล่พยศชั่ว (หยิ่ง โลภ โกรธ/อามาต ตัณหา อิจฉา ตะกละและเกียจคร้าน/ใจจืดใจดำ) ปีศาจจิตชั่วร้าย ด้วยการเรียกพระแม่มารีย์ให้ทรงช่วย เอ่ยพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่พวกมันหวาดหวั่น ขวัญสะท้านเพราะพระองค์ก์คือพ่อผู้ให้กำเนิดมัน นายของมัน บิดาผู้ใจอารีของมัน ที่มันเนรคุณ ครูผู้ฝึกสอนพวกมันและผู้ประเมินผลตรวจสอบของพวกมันที่สอบตก ตกนรกนิรันดร และอาจจะถูกลงโทษหนักกว่าที่พวกมันกำลังได้รับอยู่ ทำงานใหญ่งานเล็กแบบสุดความสามารถ จริงใจกับพระองค์ แก้ไขปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ถือว่า เป็นกำไรชีวิตที่พระองค์ทรงโปรดให้มีโอกาสได้ทำความดี ชดเชยบาปของเราในวันนี้

 ปากกับลิ้น
ไม่พูดถึงผู้ใดในทางลบ ครุ่นคิดให้ดีก่อนที่จะพูดจะตอบโต้ เพราะทุกอย่างทุกคำพูดที่หลุดออกจากเราไม่อาจจะเรียกกลับคืนได้ ไม่ให้เป็นการสาดโคลนเข้าใส่กัน แป้นเปื่อนทั้งสองฝ่าย จะเป็นแผลใจที่เน่าไม่หาย ทำลายทั้งสองฝ่ายและอาจจะลามปามไปถึงผู้อื่นด้วย มีอะไรขัดใจ ฟังทะแม่งหู ไม่สบอารมณ์ก็พูดกันดีๆด้วยเหตุผล พูดแล้วฟังแล้วก็ให้ความเคารพกัน แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ ไม่เอามาเป็นอาวุธเก็บใช้ในภายหน้า

 มือ
ยินดีทำงานหนักแทนทุกคน รวมทั้งสิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้ รู้แต่ไม่ทำ ทำตามผู้อื่น ทำจนเคยชิน ทำด้วยความรักของพระองค์ที่ก่อเกิดขึ้นในหัวใจ เป็นความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนมีเงื่อนไข ปรารถนาให้บุคคลที่เรารัก (คู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว ญาติมิตร คนแปลกหน้า) ได้รับความสุข ไม่ตำหนิ ไม่บังคับผู้อื่นให้ทำตาม ไม่ตัดสิน ไม่ลงโทษผู้อื่น แต่นึกถึงความใจดีของพระองค์ที่เปิดโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ จากคำขอคำภาวนาของพระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของเรา แล้วก็ขอให้พระองค์เปิดโอกาสให้กับเขาเช่นกัน

 เท้า
เร่งรีบให้ความช่วยเหลือผู้อื่น การพักผ่อนของเราคือการรับใช้ผู้อื่นและเอาชนะความเปราะบางของตัวเราเอง

 หัวใจ
รับรู้ถึงความทุกข็ใจของผู้อื่น ให้ความช่วยเหลือทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขให้ความจริงใจกับทุกคน แม้กระทั่งกับคนที่เรารู้ว่าจะทิ้งขว้างความมีน้ำใจของเรา

วัตรเย็น: ขอบพระคุณพระองค์สำหรับวันนี้ หลอมละลายหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ พระแม่
มารีย์ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ตั้งสติ มีสมาธิเหมือนทำวัตรเช้า

- ในหัวเพ่งให้เห็นภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่เราตื่นนอน ทำวัตรเช้า สวัสดีคู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารมื้อเย็น ขอบคุณ/ขอบใจคู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว (ชมเชยให้กำลังใจ ปรับทุกข็ปรับสุข ปรึกษาหารือในด้านการครองเรือน อาชีพ การงาน การศึกษา ออกงานสังคม ฯลฯ)

- ขอโทษพระองค์ในบาปความผิดพลาด มีความตั้งใจแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ หลีกเลี่ยงบาป โอกาสจะทำบาป ขอความสว่าง นำและร่วมทำด้วยกัน ยินดีรับคำสอน การลงโทษ (เพราะรักของพระองค์) จริงใจกับพระองค์ ถวายกุศลผลบุญ การพลีกรรม ทำความดี ชดเชยบาปให้กับพระองค์ในพระนามของพระแม่มารีย์ บอกพระองค์ว่า พรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้าง (การครองเรือน อาชีพ การงาน การศึกษา งานใหม่ งานเก่า ซ้ำซากจำเจ ฯลฯ) แล้วก็เชิญพระองค์ พระแม่มารีย์ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา ร่วมใช้ชีวิตกับเรา คู่ครอง ลูก ครอบครัวของเราในวันพรุ่งนี้

ผลดีของการทำวัตรเช้าวัตรเย็น
ผลดีฝ่ายจิตวิญญาณ: ถึงพร้อมทางฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อพระองค์ทรงเรียกให้กลับบ้านแท้ของเรา
(สวรรค์นิรันดร) คู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว มนุษย์ทุกคนได้รับบุญกุศล

ผลดีฝ่ายร่างกาย: สุขภาพสมบูรณ์แจ่มใส ความทรงจำดีไม่หลงไม่ลืม คู่ครอง ลูก บุคคลในครอบครัว ทุกผู้คนที่เราได้สัมผัสติดต่อ สามารถสัมผัสถึงสันติสุข ความรักความเมตตา ความสุภาพ ความจริงใจ ความโอบอ้อมอารีย์ของเรา ทำความชุ่มชื่น มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตปราถนาจะทำตามซึ่งจะนำไปสู่ความพร้อมทางฝ่ายวิญญาณ

ผลรวม: พระอาณาจักรของพระองค์ได้ก่อเกิดขึ้นในหัวใจ จิตวิญญาณ น้ำพระทัยของพระองค็ได้สำเร็จ เสร็จสิ้นลงในพวกเราทุกคน และทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับพระมหาทรมานไถ่โทษบาปให้กับพวกเรา ทำให้พระองค์ชุ่มชื่นใจ ที่ลูกๆ ของพระองค์รักกันและกัน ให้อภัยกันและกัน เหมือนพระองค์และพระแม่มารีย์ทรงรักทรงให้อภัยเรา(ที่ทำร้ายและฆ่าพระบุตรสุดที่รักของพระแม่และของพระบิดา)

กราบขอบพระคุณพระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร/พระเยซูเจ้า พระจิตเจ้า) พระแม่มารีย์ คุณพ่อโจแซฟ คุณพี่เทวดาทุกองค์ นักบุญทุกท่าน
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ ธ.ค. 30, 2019 7:20 am

::001::
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ ธ.ค. 30, 2019 7:23 am

jiji13578 เขียน:เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo
::001::
policezuza123
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 04, 2021 11:05 am

ศุกร์ พ.ค. 14, 2021 1:19 pm

คนไหนอยากรวยเราแนะนำให้รู้จักกับเกม pgslot978 สมัครง่ายใน 3 ขั้นตอนเท่านั้น กด “สมัครสมาชิก” กรอกข้อมูล ฝากเงินเริ่มต้นที่ 1 บาท แล้วเลือกเส้นทางรวยได้เลย จะเล่นเกมคาสิโน เกมออนไลน์ แบบไหนแนวไหนก็ได้ เรามีให้เลือกแบบไม่จำกัด เรามีเกมมากกว่า 100 เกม เพราะเราเข้าใจคุณดีว่าคุณอยากมีเงิน อยากสบาย ทำอะไรง่าย ๆ ตามที่ตนเองถนัด เราจึงสร้างเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณแล้ว สมัครวันนี้รวยวันนี้ เรารับรองความสนุก เว็บไซด์สร้างมาอย่างดี ไม่มีสะดุด ภาพเสียงคมชัด รอให้คุณเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้แล้วตอนนี้เลย
pg slot
pgslot99
pgslot
พีจีสล็อต
สล็อตออนไลน์
เล่นสล็อต
สล็อตฟรี
pgslot168
pgsoft
ตอบกลับโพส