สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 18: พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตข

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 18: พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตข

Postโดย Yan Agape » Thu May 21, 2020 11:35 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 18: พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตของจิตวิญญาณ จากประกาศยืนยันของคุณ คาทาลินา ริวาส ( You Have Been Called to the Life of the Spirit Testimony of Catalina Rivas CL- 18)

ขอบคุณ: คุณใหม่ที่พิมพ์ตรวจสํานวน

พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตของจิตวิญญาณ

CL-18 8 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

เหล่าดอกไม้ของสรวงสวรรค์เบ่งบานออกแล้วแผ่กระจายกลิ่นหอมของพ่อพระเป็นเจ้า ทำให้อากาศที่รายล้อมเหล่าดอกไม้นี้มีส่วนร่วมของคุณภาพที่แต่ละดอกมี สิ่งมหัศจรรย์นี้ ปรากฏการณ์ของผลงานของวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในน้ำพระทัยของพ่อนี้ช่างสวยงามยิ่งนัก

มนุษย์เคยชินกับกลิ่นเหม็นของบาปต่างๆ ที่ทำลายบรรยากาศรอบตัวของพวกเขา พวกเขาไม่มีความสัมผัสของจิตวิญญาณที่ทำให้รับรู้ถึงกลิ่นหอมของสวรรค์ที่พ่อได้วางไว้ในวิญญาณของพวกเขา แต่ผลที่พ่อได้รับจากสิ่งนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งนัก และทรงอนุภาพเหนือกว่าความชั่วร้ายที่เกิดจากบาป

ปกติพวกลูกจะไตร่ตรองถึงแต่สิ่งธรรมดาทั่วๆ ไป เมื่อไหร่พวกลูกจะไตร่ตรองถึงสิ่งที่เกี่ยวกับสวรรค์ พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตของจิตวิญญาณ แต่ทำไมพวกลูกทำแม้แต่สิ่งต่างๆ ที่ไม่ใช่เป็นสิ่งทั้งหลายแทนที่จะทำสิ่งของจิตวิญญาณเท่านั้น

พ่อประทานฤดูใบไม้ผลิให้พวกลูกแต่กระนั้นดอกไม้ของฤดูของมันมีชีวิตที่สั้นไม่ยาวนาน พ่อประทานกลิ่นหอมของดอกไม้ต่างๆ ให้ลูกและกลิ่นหอมเหล่านี้ก็ผ่านเลยไปแต่ไม่ไวเท่าดอกไม้ที่มันได้จากมา

ในทุกสรรพสิ่งพ่อได้วางบางสิ่งที่เป็นประกาศยืนยันถึงสิ่งที่ไม่มีผู้ใดเห็นและนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นการให้ความเชื่อมั่นของกาลเวลาในอนาคตและในปัจจุบันกาลนี้ด้วย อะไรคือหน่อกุหลาบ มันเป็นเพียงแต่สิ่งที่ลูกเห็นและไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกหรือ

มันเป็นการทำงานอย่างประณีตของความสุขุมรอบคอบที่ให้พลังชีวิตแก่สิ่งสร้างต่างๆ ที่พระลมปราณของพ่อได้ผ่านล่วงไป อะไรคือกลิ่นหอมของดอกไม้ มันเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่สร้างกลิ่นให้สัมผัสอีกครั้งเท่านั้นหรือ... ความจริงก็คือ มันเป็นการแผ่กระจายของพลังชีวิตที่ไม่มีใครรับรู้ที่พ่อได้ใส่ในพืชไม้ทั้งมวลซึ่งเป็นพยานยืนยันของพระจิตของพ่อที่แผ่ซ่านประทานการดำรงอยู่... ชีวิตนั่นเอง

เหล่าวิญญาณของพ่อที่ได้รับของขวัญให้เป็น “ดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์” พวกลูกรู้หรือไม่ว่าพวกลูกมีกลิ่นหอมของดอกไม้ของพ่อพระเป็นเจ้า ครุ่นคิดไตร่ตรองให้ดี พ่อไม่ได้ส่งละอองเกสรเพื่อทำให้เกิดดอกออกผล เพราะลูกได้รับดอกไม้ทั้งดอกที่ต้องการสร้างตัวเองขึ้นใหม่ในตัวลูก เพื่อที่ดอกไม้ใหม่นี้จะประดับประดาดอกไม้นิรันดรแล้วก็พร้อมเพรียงกันส่งกลิ่นหอมกรุ่นที่เป็นสิ่งสำคัญสุดของดอกไม้มอบให้พ่อพระเป็นเจ้า พวกลูกไม่มีประสบการณ์หรือรู้ว่าพ่อไม่ได้หยุดทำงานในความมืดบอดของลูกจนกระทั่งถึงจุดการเปลี่ยนแปลงสภาพที่พ่อต้องการ

ท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ ดอกไม้ประดับชนบทของดวงวิญญาณทั้งหลายที่พ่อบรรจงเพ่งมอง ดอกไม้เล็กๆ ของพ่อ ถ้าลูกสามารถเห็นผลงานของพ่อ พ่อขอบอกลูกว่า ลูกจะคลุ้มคลั่งด้วยความรักและจะไม่เอ่ยถึงอุปสรรคความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตของลูกอีกเลย

ถ้าลูก ดอกไม้เล็กๆ ต้องการทำมงกุฎแห่งดอกไม้นิรันดร จงอนุญาตให้พ่อดูแลลูกเพราะพ่อคือคนทำสวนที่ไม่มีผู้ใดเทียบได้ ถ้าลูกดอกไม้เล็กๆ ต้องการแผ่กระจายกลิ่นหอมต่างๆ ที่ลูกชื่นชอบเป็นพิเศษ จงสงบนิ่งในพระหัตถ์ของพ่อ และลูกจะเห็นผลที่เกินกว่าความคิดความคาดหวัง มันไม่ยากนะ พ่อขอยืนยันกับลูกว่า มันยากที่จะมองเห็นอย่างแท้จริงเท่านั้น เมื่ออำเภอใจได้ถูกมอบถวาย สิ่งต่างๆ ที่เหลืออยู่จะขลุกขลักน้อยลง และมีแนวโน้มเป็นไปได้มากขึ้น

เหล่าดอกไม้เล็กๆ ของพ่อ เมื่อพ่อรับลูกแต่ละคน ลูกจะรู้แบบครบถ้วนบริบูรณ์ถึงสิ่งที่พ่อบอกลูกในวันนี้ บัดนี้จงให้พ่อ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น พ่อไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้

YOU HAVE BEEN CALLED TO THE LIFE OF THE SPIRIT

CL-18 8-Jan-96 Jesus

The flowers of the Celestial spring open up and diffuse their divine perfume, giving the air that surrounds them a silent share of the qualities that each one has. This wonder, this spectacle of the souls that works hidden in My Will, is beautiful.

Accustomed as men are to the stench of sins, which infects their atmosphere, they do not pay attention to, or better, they do not have that spiritual sense that perceives those Heavenly perfumes which I deposit in their souls. But the product that I obtain from it is great, and much more powerful than the evil caused by sin.

You usually reflect on mundane things. When will you reflect over Celestial things? You have been called to the life of the spirit. And why do you materialize even the things that are not things, but rather only spirit? I gave you spring; nevertheless, its flowers have a short life.

I gave you the perfumes of the flowers and they also pass, but not as soon as the flowers from which they come. In everything I have left something that testifies to the invisible, and this is what matters the most and gives assurance of future and also present life.

What is a rose bud? Is it only what you see and nothing more? It is the intricate workings of wisdom that gives vitality to the creatures through which the breath of My Life has passed over. What is the perfume of a flower? Is it only one thing that recreates the sense of smell?… It is in fact, a diffusing of ignored vitality that I have put in all plants as a testimony of My Spirit that infuses existence – life.

My souls who receive as a gift the “flower of Heaven”, do you know that you carry the perfumes of the divine flower? Think; think well about this. I do not send you pollen to fertilize you, because you receive the whole flower that wants to reproduce itself in you so that new flowers will adorn the eternal flower and all together may send to the Divinity the gracious perfume of the principal flower.

Also, you are not experienced with nor do you know, but I do not stop working on your blindness until reaching the transformation that I have wanted Large meadow, flowery countryside of souls in which I gently place My gaze.

Little flowers of Mine, if you could see My work, I tell you, you would go out of your mind with love and would not bring up certain difficulties of yours. If you, little flower, wish to make a crown of the eternal flower, let Me take care of you, because I am a gardener without equal.

If you, little flower, wish to spread the perfumes you like so much, be tranquil in My hands and you will see completely unpredictable results. It is not difficult, I assure you; it is only difficult to truly see it. Once the will is submitted, the rest will be less rough, more possible.

Little flowers of Mine, when I receive you one by one, you will know perfectly well what I have told you today. Now, give Me credit, and confidence, I want no more.
Yan Agape
 
ตอบ: 436
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am

Re: สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 18: พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชี

Postโดย Yan Agape » Fri May 22, 2020 12:39 am

พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญโพสตินา และ นักบุญหลายองค์ได้เอ่ยถึง "กลิ่นหอมของดอกไม้/วิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์"
พระเยซูเจ้า: สารฉบับที่ 18: พวกลูกได้ถูกเรียกให้เข้าสู่ชีวิตของจิตวิญญาณ
พระแม่มารีย์: สารฉบับที่ 10: โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ
นักบุญโพสตินา: นพวารพระเมตตา วันที่ 6 วิญญาณที่อ่อนโยนสุภาพและวิญญานเด็กเล็กๆ

en.m.wikipedia.org: กลิ่นหอมเหมือนดอกไม้จากนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Odour of Sanctity)

นพวารพระเมตตา (9 วัน) เริ่มวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ถึงวันอาทิตย์พระเมตตา (10-19 เมษายน 2020) ทําเวลาบ่ายสามชั่วโมงพระเมตตา (ถ้าทําได้) ผลดีต่อญาติมิตรทุกคนและผู้กระทำ (แก้บาป ร่วมมิสซาวันอาทิตย์พระเมตตา รับพระกายพระโลหิต จิตใจสํารวม พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าจะโยกโทษบาปการลงโทษให้ทั้งหมด เรี่มต้นใหม่ด้วยวิญญาณที่บริสุทธิ์)

วันที่หก
“วันนี้ จงนำวิญญาณที่อ่อนโยนสุภาพ และวิญญาณเด็กเล็กๆมายังเรา จงชุบพวกเขาในความเมตตาของเรา วิญญาณเหล่านี้คล้ายคลึงเรามาก พวกเขาทำให้เราเข้มแข็งระหว่างเข้าตรีทูต เราเห็นเขาเหล่านั้นเหมือนทูตสวรรค์ที่คอยเฝ้าแท่นบูชาของเราบนแผ่นดินนี้ เราหลั่งกระแสพระหรรษทานทั้งสิ้นมายังเขา ผู้มีใจสุภาพเท่านั้นที่สามารถรับพระหรรษทานของเราได้ เรามีความเชื่อมั่นในพวกเขาเป็นพิเศษ” (1220)

ข้าแต่พระเยซูผู้ทรงพระเมตตากรุณายิ่งพระองค์ท่านตรัสว่า “จงมาเป็นศิษย์ของเรา เพราะเรามีใจสุภาพ
อ่อนโยนและถ่อมตน” โปรดรับวิญญาณผู้มีใจสุภาพอ่อนโยนและเด็กเล็กๆ เข้ามาพำนักในดวงพระทัยเปี่ยมความปรานีสงสารของพระองค์เถิด วิญญาณเหล่านี้ทำให้ชาวสวรรค์ปลาบปลื้มยินดีเหลือล้น และเป็นที่โปรดปรานของพระบิดาเจ้าสวรรค์ เขาเหล่านั้นคือช่อดอกไม้หอมหน้าบัลลังก์พระเจ้า พระเจ้าทรงชื่นชมกลิ่นหอมรื่นชื่นใจของเขา ข้าแต่พระเยซูเจ้า วิญญาณเหล่านี้มีที่พำนักถาวรในดวงพระทัยเปี่ยมความปรานีสงสารของพระองค์ และพวกเขาขับร้องบทเพลงสรรเสริญความรักและพระเมตตาไม่หยุดหย่อน (1221) วิญญาณสุภาพและอ่อนโยนแท้ ได้สัมผัสบรรยากาศสวรรค์บนแผ่นดินนี้แล้ว อีกเสาวคนธ์จากดวงใจที่สุภาพของเธอ ก็เป็นที่พอพระทัยพระผู้สร้าง (1222)

โยเซฟ ความรักสูงสุดของนักบุญ

CL-10 6 มกราคม 1996 พระแม่มารีย์
…โยเซฟบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนคำพูดกล่าวกันและนั่นก็เป็นความจริง แต่แม่ปรารถนาที่จะเอ่ยเพิ่มเติมในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่าน สิ่งนั้นก็คือความเป็นพรหมจรรย์ของท่าน ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของท่านนี้มีกลิ่นหอมที่พิเศษ เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สามารถใกล้เคียงสนิทกับความบริสุทธิ์ผุดผ่องของแม่

ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เปรียบเหมือนกับดอกไอริสเต็มพุ่มมือที่ถูกเก็บเกี่ยวในท้องทุ่งอันรายล้อมด้วยดอกกุหลาบ นั่นคือความบริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งมีขอบเขตของความรักศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สามีผู้หนึ่งจะสามารถหล่อเลี้ยงทะนุถนอมภรรยาของตัว…
Yan Agape
 
ตอบ: 436
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am


กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก Majestic-12 [Bot] และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน