สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 22: ภารกิจของลูก: นําโลกให้ใกล้ชิดกับ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา

สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 22: ภารกิจของลูก: นําโลกให้ใกล้ชิดกับ

Postโดย Yan Agape » Thu Jun 25, 2020 1:43 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 22: ภารกิจของลูก: นําโลกให้ใกล้ชิดกับหัวใจแห่งศีลมหาสนิทของพ่อและหัวใจที่บริสุทธิ์ของแม่ของพ่อ จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (Your mission: to bring the world closer to my Eucharistic Heart and the Immaculate Heart of my mother. Testimony of Catalina Rivas CL-22)

ขอบคุณ: คุณใหม่ พิมพ์ตรวจสํานวน

ภารกิจของลูก: นำโลกให้ใกล้ชิดกับหัวใจแห่งศีลมหาสนิทของพ่อและหัวใจที่บริสุทธิ์ของแม่ของพ่อ

CL-22 9 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า
ลูกจนในคำพูดแต่มือของลูกที่ถูกนำด้วยคำพูดของพ่อรู้จักบันทึกสิ่งที่พระจิตเจ้าทรงบอกและหัวใจของลูกได้ยิน นี่คือภารกิจของลูกในขณะนี้: รู้จักเขียนในสิ่งที่พ่อบอกลูก ถ้าเสียงของลูกได้รับอนุญาตให้ได้ยินใครเล่าจะให้ความสนใจ ผู้มีฝีปากคารมคมคายได้รับการรับฟังแล้วก็ถูกลืมเลือนไปในภายหลัง เสียงของลูกก็จะเป็นเพียงแต่เสียงอีกเสียงหนึ่ง สิ่งที่มือลูกเขียนจากการนำของพ่อจะดำรงอยู่ ซ้ำและเปล่งขยายด้วยเสียงอื่นๆ มันจะถมโลก เตือนให้รู้ว่าพ่อคือพ่อ และรัชสมัยของพระหฤทัยของพ่อไม่คอยแล้วคอยเล่า

จงอยู่ในความไม่ได้รับความสนใจ ถ่อมตัว แฝงเร้น นอบน้อมแบบสมบูรณ์ต่อน้ำพระทัยของพ่อ และในความสวามิภักดิ์ที่จะกระทำการเพื่อผลดีของมนุษยชาติ เมื่อความเจ็บปวดต่างๆ ย่างกรายมา จงคิดว่าแม้แต่ขณะที่ลูกคิดว่าพ่อได้จากไป พ่อจะไม่มีความใกล้ชิดมากกว่าลูกยิ่งกว่าในเวลาขณะนั้น และถ้าหากลูกรู้สึกว่าหัวใจของลูกอ่อนเพลีย จงทิ้งมันในพระหัตถ์ของพ่อ จงรู้ว่าพระหัตถ์ของพ่อจะให้ความแข็งแกร่งที่จำเป็นแก่ลูก

ถ้าลูกรู้สึกเบื่อหน่ายและกระสับกระส่ายโดยการทำตามสิ่งที่พ่อได้เตรียมให้ จงจำกัดสิ่งที่ไร้คุณค่าของความไม่สบอารมณ์ของลูกถ้าลูกมีความปรารถนาที่แท้จริงในการเป็นเจ้าของของพ่อ ลูกต้องยอมรับสิ่งไม่สบอารมณ์ที่พ่อได้ลิขิตให้ลูกบนโลกนี้

จงรู้ด้วยว่าขณะที่ลูกดำรงชีวิตสนิทแน่นกับโลก ลูกต้องยังชีพเลี้ยงตัวจากผืนแผ่นดินของโลก เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกปรารถนาจะคิดว่าลูกต้องการรักพ่อเท่านั้น และพ่ออยู่ในทุกสิ่งที่ให้กำเนิดชีวิตและในความปรารถนาและในหน้าที่ของลูกในสิ่งเหล่านั้นทั้งมวล ลูกจะมีพลังหนุนใจให้รับใช้พ่อและคืบหน้าในความรักของพ่อ

แม่ของพ่อเหมือนกับตัวของลูกเองได้มีชีวิตบนโลกนี้ ทำงาน ดูแลความดีของประชากรของแม่ สวดภาวนา... และแม้ว่าวิญญาณของแม่ได้ถูกยกให้สูงเข้าหาพระเป็นเจ้าในทุกขณะของชีวิต แม่ไม่เคยออกจากเส้นทางของน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าแม้แต่ขณะเดียว แม่รู้ที่จะประสานเชื่อมความห่วงใยและปัญหาต่างๆ ของโลก ในวิธีที่ทำให้เกิดเป็นบทเพลงสรรเสริญของความกตัญญูต่อพระเป็นเจ้า

ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความขมขื่น เมื่อคำนึงถึงอนาคตของพ่อ แม่รู้วิธีเก็บซ่อนมันในวิญญาณของแม่ และทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเบิกบานให้กับผู้อื่น แม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพระราชินีของเหล่าเทวดาและจักรวาล แม่ดำรงชีพในความซ่อนเร้น ไม่ได้รับความสนใจ และถ่อมตนเพราะแม่มีพระเป็นเจ้าประทับอยู่กับแม่ และนั่นก็เป็นความพอเพียงให้แก่แม่

จงพยายามเถิดลูกสาวของพ่อ ทำตามตัวอย่างที่พ่อได้ให้ไว้ และก้าวเดินต่อในชีวิตที่ถดถอยอีกสักช่วงหนึ่ง ความปรารถนาอย่างเดียวของลูกต้องเป็นการทำให้พ่อพึงพอใจตลอดเวลา

ก่อนที่ลูกจะเกิดมา พ่อก็ได้รักลูกแล้ว พ่อเห็นความรักของลูกและความอกตัญญู แต่พ่อก็ยังต้องการลูกให้เป็นของพ่อ พ่อต้องการให้ลูกแยกตัวออกจากทุกความคิดที่ไม่ใช่ของพ่อ แม้กระทั่งความคิดของคุณงามความดีมากมายที่ลูกได้ทำเพื่อพ่อ พ่อต้องเป็นสิ่งสุดยอดและอันเดียวของลูก ความยากจนที่แบกด้วยศักดิ์ศรีจะทำให้ลูกร่วมกับลูกของลูก คล้ายกับพ่อและแม่ของพ่อเมื่อเราอยู่บนโลก ในพระเนตรของพ่อพ่อจะครุ่นคิดถึงลูกด้วยความปิติยินดีเพราะด้วยวิธีนี้ลูกได้สอดประสานชีวิตของลูกร่วมกับชีวิตของพ่อ ซึ่งเป็นพระฉายาของหัวใจของพ่อ

ถวายชีวิตอุทิศตัวของลูกในการดูแลบ้านเรือนของลูก พ่อไม่ต้องการอะไรอีกในขณะนี้ จงก้าวเข้าใกล้ไฟแห่งพระหฤทัยของพ่อ พาผู้คนที่เป็นของลูกมาด้วย เพื่อที่พวกเขาจะได้รักพ่อเหมือนกับที่พ่อรักพวกเขา
วิญญาณแต่ละดวงมีภารกิจบนโลกนี้: ของลูกก็คือความรักและความเสียสละ ภารกิจของลูกก็คือนำโลกเข้าหาสิ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยมันได้: หัวใจแห่งศีลมหาสนิทของพ่อและหัวใจที่บริสุทธิ์ของแม่ของพ่อ

YOUR MISSION: TO BRING THE WORLD CLOSER TO MY EUCHARISTIC HEART AND THE IMMACULATE HEART OF MY MOTHER

CL-22 9-Jan-96 Jesus
You are poor of word but your hand guided by Mine knows how to record what the Spirit dictates and your heart hears. That is your mission for now: knowing how to write what I am telling you. If your voice were allowed to be heard, who would pay attention to you? Eloquent people were heard and later forgotten. Your voice would be just another sound. What your hand writes, guided by Mine, will remain. Repeated and amplified by other voices, it will fill the earth, reminding that I am, that the reign of My Heart will not be kept waiting.

Remain ignored, humble, hidden, absolutely obedient to My Will, and in submission to perform for the good of humanity. When the sufferings come, think that even though you perceive My absence, I will never be closer to you than in those moments. And if you feel your heart grow weak, abandon it into My hands, knowing that these hands will give you the necessary fortitude.

If you feel tedium and discomforted by complying with what I arrange, take away the worthless matter of your displeasure because if you truly want to possess Me, you must accept the unpleasantness that I have destined for you on earth. And know also that, while you live attached to the earth, you have to live off the land. It is well that you wish to think only in loving Me, and that I am also in all that forms life and your desires and your duties. In them you will always have motives to serve Me and advance in My Love.

My Mother, as yourself, lived in this world, working, watching over the good of her people, praying… And though her soul elevated towards God in each instant of her life, she did not for one moment leave the path of the Divine Will. She knew how to harmonize the cares and troubles of the world, in a way that they all formed a hymn of gratitude to Divinity. With her heart full of bitterness at the thought of My future, she knew how to hide it in her soul and to make life enjoyable for the rest. Being destined to be the Queen of the Angels and the universe, she lived hidden, ignored and humble because she had God with her and that was enough for her.

Try then, My daughter, to follow the example that I have traced, and continue in a withdrawn life a while longer. Your only wish must be to please Me always. Before you existed, I already loved you. I saw your loves and ungratefulness, but I wanted you for Me. I want you detached, separated from every thought that is not of Me; not even to a thought of some merit of how much you have done for Me.

I must be your supreme and only good. Poverty carried with dignity will make you, and with you, yours, to be more like Me and My Mother when we were on earth. And My eyes will contemplate you joyfully because in this way you conform your life to Mine, to the image of My Heart.

Consecrate yourself to the care of your home; I do not want anything else for now. Keep getting closer to the fire of My Heart, bring yours also, so that they will come to love Me as I love them. Each soul has its mission on this earth; yours is of love, sacrifice. Your mission is to draw the world closer to the only thing that will be able to save it: My Eucharistic Heart and the Immaculate Heart of My Mother.
Yan Agape
 
ตอบ: 460
สมัครสมาชิก: Tue May 17, 2005 10:57 am

กลับไปหน้า สนทนาธรรม สามัคคีธรรม

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน

cron