"ภาพชีวิตหลังเสียชีวิต" ของนักบุญโฟสตินา โควัลสกา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ก.ค. 25, 2020 8:35 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ "ภาพชีวิตหลังเสียชีวิต" ของนักบุญโฟสตินา โควัลสกา ( Visions of the Afterlife by Saint Fuastina Kowalska) แห่งพระเมตตา ผู้ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าให้เห็นภาพชีวิตหลังเสียชีวิตของมนุษย์ ให้ท่านบันทึกและเผยแพร่ทั่วโลก ทุกคนจะได้มีความเชื่อ ความรัก ต่อพระเป็นเจ้า ดําเนินตามรอยพระบาทของพระองค์และพระแม่มารีย์ มีกําลังใจมีความหวัง และระวังตัว ทําตามพระบัญญัติ 10 ประการ ขอพระพร/พระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้าในการดำเนินชีวิต รําลึกถึง 12 ผลผลิตของพระจิตเจ้า ไม่ทําและหลีกเลี่ยง พยศชั่ว 7 ประการ ที่อําเภอใจมีแนวโน้มไปกับการผจญหลอกล่อของปีศาจจิตชั่วร้าย เพราะสวรรค์และนรกมีจริงที่ทุกคนไม่อาจปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่มีใครบอกโดยเฉพาะนรก

นักบุญโฟสตินาบันทึกว่าถ้าไม่ได้รับพระศักดาของพระเป็นเจ้าคํ้าจุน ท่านคงตายเมื่อได้เห็นการทรมานเหล่านั้น สิ่งที่ท่านเขียนบันทึกเป็นเพียงเงาลางๆของสิ่งที่ท่านเห็น แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านสังเกต: วิญญาณส่วนมากในนรกไม่เชื่อว่ามีนรก

ท่านเขียนตามคําสั่งของพระเป็นเจ้าเพื่อจะไม่มีวิญญานดวงไหนจะหาข้อแก้ตัวด้วยการพูดว่าไม่มีนรก หรือไม่เคยมีผู้ใดไปที่นั่นจึงไม่มีผู้ใดจะสามารถพูดได้ว่า อะไรคือสภาพของนรก
นักบุญคุณพ่อ ปาร์เดร พิโอ ( Saint Padre Pio ผู้มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า) ได้พูดกับชายผู้หนึ่งที่กล่าวว่าเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริง " คุณจะเชื่อเมื่อคุณไปถึงนรก"
เส้นทางสองสาย
1) เส้นทางไปสู่นรก
เส้นทางไปสู่นรกเป็นเส้นทางที่กว้างและเต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่สนุกสนานสําราญบานใจ ผู้ที่เดินบนเส้นทางนี้ ดําเนินชีวิตตามความต้องการของตัวเอง ทำทุกอย่างที่ปราถนาเมื่อพวกเขาต้องการทำ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำให้พวกเขาไม่มีความสุขสบายใจ ถ้าทำแล้วรู้สึกดีก็ทำเลย ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ไม่ทํา
ถ้าหากว่า เมื่อพวกเขาได้มาถึงจุดใดจุดหนึ่งของชีวิต เริ่มดํารงชีพออกจากความต้องการ ความปรารถนาของตัวเอง และเรียนรู้ถึงการรัก การดํารงชีพเพื่อผู้อื่น การโอบกอดความเมตตาของพระเป็นเจ้า และถ้าไม่ถึงหน้าผาจึงได้สติรู้ตัวว่าตกอยู่ในความคับขันอันตราย เมื่อนั้นความสนุกสนานสําราญบานใจก็จะสดุดหยุดลง ความทรงจำรําลึกถึงสิ่งเหล่านั้น ในทันทีทันใดกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเจ็บปวดทรมานของตัวเอง

2) เส้นทางไปสู่สวรรค์
เส้นทางไปสู่สวรรค์เป็นเส้นทางที่แคบและเต็มไปด้วยการท้าทาย อุปสรรค ความเจ็บปวดทรมาน แต่ผู้ที่อยู่บนเส้นทางนี้ ก้าวเดินรุดหน้า ต่อสู้ตลอดเวลา ล้มแล้วลุก พลาดแล้วเริ่มใหม่ พวกเขาอ่อนล้า ต่อสู้อย่างหนัก พวกเขาทนการกดขี่ข่มเหง ความยากลําบาก เดินรุดหน้าแบบก้าวต่อก้าว จนถึงจุดสุดท้าย และที่จุดสุดท้าย พวกเขาจะไม่รําลึกนึกถึงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานใดๆทั้งสิ้น...
ภาพของนรก
1) การสูญเสียพระเป็นเจ้า
2) การสํานึกผิดเสียใจของมโนธรรมตลอดนิรันดร
3) สภาพคงอยู่ตลอดนิรันดร
4) ไฟแห่งวิญญาณที่แทงทะลุวิญญาณโดยไม่ทําลายวิญญาณให้ดับสูญ เจ็บปวดรวดร้าว สุดสยดสยองเพราะมันเป็นไฟวิญญาณที่ถูกจุดด้วยพระพิโรธของพระเป็นเจ้า
5) ความมืดมิดตลอดนิรันดร กลิ่นเหม็นเน่าสะอิดสะเอียน แต่ปีศาจและวิญญาณของมนุษย์สามารถมองเห็นความเลวร้ายของตัวเองและของผู้อื่นทั้งสองฝ่าย
6) มีซาตานเป็นเพื่อนตลอดเวลาตลอดนิรันดร
7) ภาพของความชั่วร้ายตลอดเวลาตลอดนิรันดร
8) ความทุกข์โศกเศร้าสุดสยดสยอง
9) ความเกลียดชังพระเป็นเจ้าแบบเพียบพร้อมบริบูรณ์ คําพูดหยาบช้า สาปแช่ง ลบหลู่
10) การทรมานที่ถูกเลือกเฟ้นจําเพาะเจาะจงกับบาปที่ได้กระทำของประสาทสัมผัสที่ทุกวิญญานต้องผ่าน เจ็บปวดทรมานสยดสยองที่ไม่อาจบรรยายได้ของบาปที่ได้ทำ มีคูหา มีบ่อ ของการทรมานที่แตกต่างกัน

อ้างอิง: Saint Faustina's Visions of the Afterlife , YouTube in English Thecatholicme.wordpress.com

กราบขอบพระคุณ: พระเป็นเจ้า (พระบิดา พระบุตร และพระจิต)
กราบขอบคุณ: พระแม่มารีย์ คุณพ่อโยแซฟ ทูตสวรรค์ สหพันธ์นักบุญ (นักบุญโฟสตินาและนักบุญคุณพ่อ ปาร์เดร พิโอเป็นพิเศษ)
ขอบคุณ: ผู้ทําวีดีโอและผู้เผยแพร่

พระบัญญัติ 10 ประการ
1. จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวของท่าน
2. อย่าเอ่ยพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์
4. จงนับถือบิดา-มารดา
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าผิดประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
9. อย่าปลงใจผิดประเวณี
10. อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

พระพร/พระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้า

1. พระดำริ หรือปรีชาญาน ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระที่มีต่อเราอย่างผู้ที่ฉลาด
2. สติปัญญา ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงความลึกลับ และความจริงของข้อคำสอน
3. ความคิดอ่าน ให้เรารู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ ตัดสิน และปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้อง
4. พละกำลัง ให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับความยากลำบาก และการถูกประจญ
5. ความรู้ ให้เราสามารถมีความเข้าใจในคำสอนและข้อความเชื่อทั้งทางโลกและทางธรรม
6. ความยำเกรงพระเจ้า ให้เรามีความเคารพ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าพระเสมอ
7. ความศรัทธา ให้เรามีความรัก เลื่อมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจในพระเสมอ
(Wisdom, Knowledge, Understanding, Counsel, Fortitude, Fear of the Lord and Piety)

12 ผลผลิตของพระจิตเจ้า

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสุขสดชื่น สันติสุข เยือกเย็น อ่อนโยน ดีงาม ความทุกข์ทรมานอันยาวนาน นุ่มนวล ความเชื่อ ถ่อมตน ควบคุมตัวเอง พรหมจรรย์ (Charity, Joy, Peace, Patience, Benignity, Goodness, Long-Suffering, Mildness, Faith, Modesty, Contingency and Chastity)

คุณผู้อ่านอาจจะมีความรู้สึกทะแม่งๆ เมื่ออ่าน “ความทุกข์ทรมานอันยาวนาน/Long- Suffering”: พระจิตเจ้าทรงให้กำลังใจ ไม่ให้ท้อถอย เปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ พระตรีเอกภาพ ถวายการทุกข์ทรมานเป็นการพลีกรรม ชำระล้างบาปของตัวเอง ของบุคคลในครอบครัวและเพื่อนมนุษย์บนโลกและในไฟชำระเป็นกุศลผลบุญ

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ พวกเราโรมันคาทอลิกคงจะจำได้ว่า พระแม่มารี พระมารดาของพระเป็นเจ้า ทรงเป็นตัวอย่างที่เลิศสุดในมวลมนุษยชาติ: พระวรสารโดยนักบุญลูกา 2:33-35

สิเมโอนกล่าวคำทำนาย

โยเซฟประหลาดใจในถ้อยคำที่กล่าวถึงพระกุมาร พระนางมารีก็ทรงรู้สึกเช่นกัน สิเมโอน อวยพรท่านทั้งสองและกล่าวแก่พระแม่มารีพระมารดาว่า “พระเจ้าทรงกำหนดให้พระกุมารนี้เป็นเหตุให้คนจำนวนมากในอิสราเอลต้องล้มลงหรือลุกขึ้นและเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน เพื่อความในใจของคนจำนวนมากจะถูกเปิดเผย” ส่วนท่านดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน

แม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจถึง 33 ปี ดำเนินชีวิตด้วยความสมถะ ถ่อมตัว เลี้ยงดู อบรมพระเยซูเจ้าร่วมกับนักบุญโยเซฟ ร่วมมหาทรมานกับพระผู้ไถ่ในช่วงที่พระองค์ถูกจับกุม ทุบตี คุมขัง สบประมาท เหยียดหยาม ตัดสินประหารชีวิตด้วยการถูกตรึงการเขน ที่ชาวโรมันออกเป็นกฎหมายลงโทษผู้ทำผิด ผู้ร้ายใจฉกรรจ์ ทั้งที่พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ ถูกกล่าวร้ายป้ายสีจากธรรมาจารย์ ผู้นำศาสนา เอาการเมืองผลประโยชน์เข้าแทรก

แม่ทนทุกข์ทรมานอันยาวนานได้เพราะความเชื่อ ความวางใจในพระเป็นเจ้า พระบิดาอย่างสิ้นสุดกำลัง สิ้นสุดปัญญา สิ้นสุดชีวิต สิ้นสุดวิญญาณ และภายใต้การปลอบประโลมให้กำลังใจขององค์พระจิตเจ้า เพราะความจงรักภักดีของแม่มีส่วนทำให้การไถ่บาปของมวลมนุษยชาติได้สำเร็จตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า พระองค์จึงรัก เคารพ ให้เกียติพระมารดาของพระองค์ ไม่เคยขัดใจ แม่ขออะไรพ่อให้หมด เหมือนดังเช่นที่พวกเราโรมันคาทอลิกได้รับรู้ในหัวใจ และแม่ไม่ได้รักเฉพาะพวกเรา แม่รักลูกของพ่อของแม่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน เหมือนที่พ่อรักเราทุกคนเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นพวกเรา ลูกพ่อลูกแม่ต้องทำตาม

พยศชั่ว: หยิ่ง โลภ โกรธ/อามาต ตัณหา อิจฉา ตะกละและเกียจคร้าน/ใจจืดใจดำ
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3431
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

ศุกร์ ก.ค. 31, 2020 3:05 pm

:s005: :s005: :s005:
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ม.ค. 01, 2021 7:53 am

rosa-lee เขียน::s005: :s005: :s005:
สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันปีใหม่ 2021 เป็นวันเริ่มต้นชีวิตของทางโลกและทางจิตวิญญาน ที่ผมขออณุญาตเสนอ "ภาพชีวิตหลังเสียชีวิต" (ฉบับปรับปรุงใหม่) ของนักบุญโพสตินา โควัลสกา (Saint Faustina Kowalska): เส้นทางสองสาย ภาพนรกที่พระเป็นเจ้าทรงให้ท่านได้เห็นและบอกพวกเราว่า นรกมีจริง อย่าอ้างว่าไม่มีผู้ใดบอก

อาวุธและเกราะ: พระบัญญัติ 10 ประการ พระพร/พระคุณ 7 ประการของพระจิตเจ้า 12 ผลผลิตของพระจิตเจ้า สวดภาวนา พลีกรรม เป็นภาพสท้อนที่มีชีวิตของพระเยซูเจ้าเหมือนพระแม่มารีย์ของเรา เป็นส่วนหนึ่งกับสหพันธ์นักบุญ ปฏิบัติตามพระวรสาร เดินตามรอยพระบาทของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ ตัวอย่างของนักบุญโยแซฟ นักบุญ มรณสักขี

ภัยพิบัติ: พยศชั่ว/บาปต้น 7 ประการ การหลอกล่อ ปรนเปรอ ของปีศาจ/จิตชั่วร้าย ด้วยอํานาจ เงิน สิ่งของฝ่ายโลก (ความสุขของเนื้อหนัง ความสะดวกสบาย ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น)
ตอบกลับโพส