บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 18 ในเทศกาลธรรมดา 2 สิงหาคม 202

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ส.ค. 01, 2020 2:09 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 18 ในเทศกาลธรรมดา 2 สิงหาคม 2020
จาก"หีบพันธสัญญาใหม่" (From "The Ark of the New Covenant" ARK-106:17) ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

17) พ่อเทศน์และคืนดีกับคนบาป พ่อรักษาคนเจ็บป่วย พ่อต้อนรับเด็กๆ พ่อสอนและพัฒนาสานุศิษย์ของพ่อ พ่อเลี้ยงฝูงชนที่หิวโหยด้วยอัศจรรย์ ผลประโยชน์ และการสนทนา พ่อถ่ายเทหัวใจของพ่อที่หลั่งไหลด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีที่สิ้นสุดและปราศจากการแห้งเหือด

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 14:13-21
พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังครั้งแรก
13เมื่อพระเยซูเจ้าทรงทราบข่าวนี้ ได้เสด็จออกจากที่นั่น ลงเรือไปยังที่สงัดตามลำพังเมื่อประชาชนรู้ต่างก็เดินเท้าจากเมืองต่าง ๆ มาเฝ้าพระองค์ 14เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร และทรงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หายจากโรค 15เมื่อถึงเวลาเย็น บรรดาศิษย์เข้ามาทูลพระองค์ว่า “สถานที่นี้เป็นที่เปลี่ยว และเป็นเวลาเย็นมากแล้ว ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปตามหมู่บ้านเพื่อซื้ออาหารเถิด” 16พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” 17เขาทูลตอบว่า “ที่นี่เรามีขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น” 18พระองค์จึงตรัสว่า “เอามาให้เราที่นี่เถิด” 19พระองค์ทรงสั่งให้ประชาชนนั่งลงบนพื้นหญ้า ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวขึ้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปังส่งให้บรรดาศิษย์ไปแจกแก่ประชาชน 20ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้ถึงสิบสองกระบุง 21จำนวนคนที่กินมีผู้ชายประมาณห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก

SUNDAY AUGUST 2, 2020 – EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
GOSPEL - MT 14:13-21

When Jesus heard of the death of John the Baptist, he withdrew in a boat to a deserted place by himself. The crowds heard of this and followed him on foot from their towns. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, and he cured their sick. When it was evening, the disciples approached him and said, “This is a deserted place and it is already late; dismiss the crowds so that they can go to the villages and buy food for themselves.” Jesus said to them, “There is no need for them to go away; give them some food yourselves.”
But they said to him, “Five loaves and two fish are all we have here.” Then he said, “Bring them here to me,” and he ordered the crowds to sit down on the grass.Taking the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he said the blessing, broke the loaves, and gave them to the disciples, who in turn gave them to the crowds. They all ate and were satisfied, and they picked up the fragments left over twelve wicker baskets full. Those who ate were about five thousand men, not counting women and children.
The Catechism of the Catholic Church
1335 The miracles of the multiplication of the loaves, when the Lord says the blessing, breaks and distributes the loaves through his disciples to feed the multitude, prefigure the superabundance of this unique bread of his Eucharist. The sign of water turned into wine at Cana already announces the Hour of Jesus’ glorification. It makes manifest the fulfillment of the wedding feast in the Father’s kingdom, where the faithful will drink the new wine that has become the Blood of Christ.
From “The Ark of the New Covenant” Testimony of Catalina Rivas (ARK-106:17)
17) I preach and reconcile the sinners; I heal the sick; I welcome the children. I instruct and form My disciples; I feed the hungry crowds, and with miracles, benefits and conversations, I pour out My Heart from which flows infinite charity without ever running dry.
ตอบกลับโพส