สาร พระเยซูเจ้า ฉบับที่ 31 ความบริสุทธิ์และความตั้งใจที่ถูกต

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ส.ค. 27, 2020 11:03 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 31 ความบริสุทธิ์และความตั้งใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งจําเป็นในการทําให้ของถวายเป็นที่ยอมรับ จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (PURITY AND THE RIGHT INTENTION ARE NECESSARY TO MAKE THE GIFT ACCEPTABLE. Testimony of Catalina Rivas CL-31)

ขอบคุณ: คุณเล็ก พิมพ์ ตรวจสํานวน

ความบริสุทธิ์และความตั้งใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้ของถวายเป็นที่ยอมรับ

CL-31 9 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ทุกครั้งที่ร่างกายของพ่อได้ถูกถวายที่พระแท่นบูชา การเพิ่มของพระหรรษทานและการรับรองในหนังสือบันทึกทองสำหรับผู้ได้รับการอวยพรในอนาคตก็ได้เกิดขึ้น ตามที่ผู้เสนอ ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือสาธุชน แต่การถวายตัวพ่อให้พระบิดาเจ้าไม่ใช่สิ่งธรรมดาเช่นที่เห็นกัน ในการทำให้การถวายนี้เป็นที่ยอมรับ ความบริสุทธิ์และความตั้งใจที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญขององค์ประกอบ

ถ้าลูกปรารถนา ลูกสามารถถวายตัวพ่อให้กับลูกและผู้อื่น จงพยายามทำตัวให้บริสุทธิ์จากสิ่งด่างพร้อยทั้งมวล รู้ไหมว่าพ่อได้รับการเทิดทูนมากเพียงใดจากวิญญาณที่รู้ว่าตัวเองไม่มีคุณงามความดีทั้งมวลที่ถวายตัวพ่อให้พระบิดาเจ้าเพื่อผ่อนปรนบาปของเขาและของผู้อื่น นี่เป็นการแสดงออกของความเชื่อ ความหวังและความเอื้ออารีในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงที่ทำให้พ่อได้รับสิริโรจนการอย่างแท้จริงโดยสิ่งสร้างและพระบิดาของพ่อ โดยสิ่งสร้างเพราะเขารู้ว่าพ่อคือพระผู้ไถ่ โดยพระบิดาเจ้าเพราะปลื้มพระทัยไม่สิ้นสุดในการถวายนี้ พระองค์ทรงให้ผลในอัตราส่วนของความหวังที่พระองค์ใส่ในภารกิจของพ่อที่เป็นผู้สื่อกลางระหว่างมนุษย์และพระเป็นเจ้า

วิญญาณของพ่อ ลูกได้ทำบาปมากมาย นี่คือความจริง แต่บัดนี้ทุกอย่างได้รับการให้อภัยแล้ว ลูกรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะการทูลถวายที่ลูกกระทำต่อพ่อเมื่อลูกร่วมมิสซาและกระทำด้วยความรัก พ่อได้ให้ลูกผลที่เต็มหน่วยของการทนทุกข์ทรมานของพ่อเพราะลูกได้เข้าใจด้วยความสว่างของพ่อว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่คิดว่าเป็นเกียรติของพ่อในพระสิริมงคลของพ่อที่มาก่อนการอ้างเหตุผลของลูก ลูกได้ลืมความสงสัย เพื่อที่ลูกจะได้เพ่งความสนใจไปที่มงกุฎแห่งความรุ่งโรจน์ของพ่อ นี่คือเหตุที่ลูกนึกถึงพ่อและพ่อก็ได้นึกถึงลูก


PURITY AND THE RIGHT INTENTION ARE NECESSARY TO MAKE THE GIFT ACCEPTABLE
CL-31 9-Jan-96 Jesus

Every time My Body is offered at the altar, an increase of grace and a confirmation in the golden book of the future blessed ones, is granted to the one who offers it; be it minister or layman. But the offering of Myself to the Father is not as simple as it may seem. In effect, to make the offering acceptable, purity of conscience and the right intention are essential conditions. If you wish, you can offer Me for yourself and for others; try to be clean of all blemish. How much I am honored by the soul that, recognizing that it is deprived of all good, offers Me to the Father to lessen his sins and that of others. This is an act of faith, hope, and charity at the same time, an act in which I am truly glorified by the creature and by My Father. By the creature, because he recognizes Me as his Redeemer; by the Father, because appreciating infinitely the offering, He gives Me the fruit in proportion to the hope that He puts in My work as Mediator between man and God.

Soul of Mine, you have sinned much, it is true, but now all has been forgiven. And do you know why? Because of the offerings you have made of Me when you attend Mass and participate with love for it. I have given you the full fruit of My suffering because you have come to understand, with My Light, that it is better to think in My honor, in My Glory, before your justification. You have forgotten in a certain sense, your doubts in order to concentrate on My crown of glory. That is why you think of Me, and I have thought of you…
ตอบกลับโพส