บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา 30 สิงหาคม 2020

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ส.ค. 29, 2020 12:11 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา 30 สิงหาคม 2020 จากการรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งการไถ่กู้ (From " The Great Crusade is Salvation" ของคุณคาทาลินา ริวาส/ Testimony of the Catalina Rivas CS-55:4-7)

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 16:21-27

ขอบคุณ: Thai Bible Catholic, Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

4) ถึงกระนั้นก็ดี ถ้าลูกต้องการติดตามพ่อ พ่อได้เตรียมการล่วงหน้าของงานชิ้นใหญ่ในวิญญานของลูกๆ และเมื่อถึงจุดสุดท้าย พ่อจะบอกลูกถึงสิ่งที่ลูกไม่สามารถรู้ได้ในขณะนี้ อัศจรรย์ต่างๆเป็นการรับรู้ถึงความเป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงอำนาจไม่สิ้นสุดของพ่อ สิ่งต่างๆที่พ่อทําก็เพื่อให้ลูกรู้ว่าเป็นพระประสงค์ของพ่อซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีงามต่อทุกคน

5) ผู้ที่ติดตามพ่อ จะพบพ่อ ไม่ใช่ในสภาพที่เขาคาดคิด แต่จริงกว่านั้น และเหนือกว่านั้นมากนัก ความสว่างในเบื้องล่างนี้ได้ถูกมอบให้กับความสว่างที่เจิดจ้ายิ่งใหญ่ในเบื้องบน ณ ที่นี้ ลูกประสบความจริงของพ่อพระเป็นเจ้าที่พระวาจาของพ่อไม่ได้พักอยู่กับสิ่งสร้างที่น่าสลดผู้ป่าวประกาศ แต่ในพ่อผู้เป็นความจริงที่ไม่อาจจะหยั่งถึง

6) พ่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อทําให้ลูกมีความแข็งแรงในพ่อ เพื่อที่ลูกจะได้ติดตามการดึงดูดใจของพ่อด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่มากขึ้น

7) จงจุ่มตัวของลูกๆทุกคน ผู้เป็นที่รักของพ่อ ในองค์ประกอบของพ่อที่ปกครองพวกลูก จงจุ่มตัวของลูกๆในความรักของพ่อที่เต้นในหัวใจของพวกลูก พ่อขอต้อนรับลูก พ่อให้ลูกสัมผัสว่าอนาคตที่กําลังรอลูกอยู่ไม่ได้คล้ายคลึงกับความหวังของลูก มันเหนือกว่าการคาดคํานวณทั้งปวง

จาก "การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา" From " The Great Crusade of Mercy " ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ( Testimony of Catalina Rivas, CM 88:11-113:8)
11) ไม้กางเขนของพ่อไม่มีความหมายหรือไร เป็นไปได้หรือที่ความตายของพ่อเพื่อผู้คนจํานวน
มากมายมหาศาลที่อาจลงโทษตัวเองเพราะปฎิเสธพ่อ ไม่มีความหมาย เป็นไปได้หรือที่การเทิดพระเกียรติของพระบิดา ไม่มีความหมาย เหมือนการเชิดชูผู้ที่ถูกลงโทษ ถ้าหากว่าความเสียสละของพ่อไร้ผลต่อผู้คนที่ไม่ต้องการติดตามพ่อ มันจะไร้ผลหรือที่พ่อจะบอกผู้ได้รับการเลือกสรรของพ่อ อนุญาตให้พ่อทํางานในตัวเขาในสิ่งที่พ่อไม่สามารถทํางานในตัวผู้อื่น

ไม่ใช่นะลูก ไม้กางเขนของพ่อไม่ใช่ ไม่มีความหมาย และผลที่อุดมสมบูรณ์ที่ถูกมอบประทานออกมาจากความเสียสละของพ่อจะไม่แตกกระจายหายไปกับสายลม ลูกจะเห็นการกระทำที่ทรงค่าที่พ่อกําลังทําอยู่ ที่พระบิดาของพ่อจะได้รับเกียรติพร้อมบริบูรณ์ และความรักที่พ่อปราถนาและหวังที่จะมอบให้พระองค์

8) จงรําลึกถึงคืนวันนั้นของพ่อและของลูก ลูกยังอยู่กับพ่อในคืนเหล่านั้นที่พระศาสนจักรของพ่อได้ประสบพบผ่าน พ่อขอบอกลูกอีกครั้งว่า ในขณะที่ชุมพาบาลถูกทําร้าย และลูกที่เป็นแกะในคอกของพ่อตกอยู่ในอันตรายของการถูกทําให้แตกกระจาย พ่อไม่ได้ปล่อยลูกให้อยู่ตามลําพัง เหมือนที่ได้เกิดขึ้นกับเปโตรและผู้อื่น ลูกอยู่กับพ่อเหมือนคําสัญญาของพ่อที่ให้ลูก พ่อไม่ได้ปล่อยลูกให้เป็น
กําพร้า และลูกควรจะรับรู้ไว้เป็นอย่างดี

ถ้าพ่อรื้อฟื้นความทรมานเพราะความรักร้อนรุ่มของพ่อท่ามกลางพวกลูก มันเป็นผลประโยชน์จําเพาะเจาะจงของพวกลูก และลูกไม่ควรที่จะสนองตอบต่อของขวัญต่างๆของพ่อเหมือนกับเป็นการลงโทษต่างๆ

"จงตามพ่อ" พ่อบอกลูกแบบนี้นะ ตามพ่อวันนี้ถ้าเห็นพ่อก้าวย่างไปพบศัตรูทั้งหลายของพ่อ ลูกไม่ต้องกลัวเพราะว่าลูกรักพระผู้ทรงศักดาพระองค์นั้น จงตามพ่อ เพราะเลยออกไปจากขบวนแถวของพวกศัตรูของพ่อ ความรักที่เกินความคิดจินตนาการ และรางวัลรอลูกๆอยู่แล้ว
พระเยซูเจ้าทรงทำนายเรื่องพระทรมานเป็นครั้งแรก
21ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูเจ้าทรงเริ่มแจ้งแก่บรรดาศิษย์ว่า พระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับการทรมานอย่างมากจากบรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าสมณะและธรรมาจารย์ จะถูกประหารชีวิต แต่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม
22เปโตรนำพระองค์แยกออกไป ทูลทัดทานว่า “ขอเถิด พระเจ้าข้า เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์อย่างแน่นอน” 23แต่พระองค์ทรงหันมาตรัสแก่เปโตรว่า “เจ้าซาตาน ถอยไปข้างหลัง เจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเรา เจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้า แต่คิดอย่างมนุษย์”
เงื่อนไขในการติดตามพระคริสตเจ้า
24พระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็จงเลิกคิดถึงตนเอง จงแบกไม้กางเขนของตนและติดตามเรา 25ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนให้รอดพ้น ก็จะสูญเสียชีวิตนิรันดร แต่ถ้าผู้ใดเสียชีวิตของตนเพราะเรา ก็จะพบชีวิตนิรันดร 26มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต มนุษย์จะต้องให้สิ่งใดเพื่อแลกกับชีวิตที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา
27“บุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาพร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความประพฤติของเขา 28เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่ตาย จนกว่าจะได้เห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จกลับมาในพระอาณาจักรของพระองค์”

SUNDAY AUGUST 30, 2020 – TWENTYSECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - MT 16:21-27
Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly
from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him, “God forbid, Lord! No such thing shall ever happen to you.” He turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do.” Then Jesus said to his disciples, “Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory, and then he will repay all according to his conduct.”
The Catechism of the Catholic Church
554 From the day Peter confessed that Jesus is the Christ, the Son of the living God, the Master “began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things... and be killed, and on the third day be raised.” Peter scorns this prediction, nor do the others understand it any better than he. In this context the mysterious episode of Jesus’ Transfiguration takes place on a high mountain, before three witnesses chosen by himself: Peter, James, and John. Jesus’ face and clothes become dazzling with light, and Moses and Elijah appear, speaking “of his departure, which he was to accomplish at Jerusalem.” A cloud covers him and a voice from heaven says: “This is my Son, my Chosen; listen to him!”
618 The cross is the unique sacrifice of Christ, the “one mediator between God and men.” But because in his incarnate divine person he has in some way united himself to every man, “the possibility of being made partners, in a way known to God, in the paschal mystery” is offered to all men. He calls his disciples to “take up [their] cross and follow [him],”for “Christ also suffered for [us], leaving [us] an example so that [we] should follow in his steps.” In fact Jesus desires to associate with his redeeming sacrifice those who were to be its first beneficiaries. This is achieved supremely in the case of his mother, who was associated more intimately than any other person in the mystery of his redemptive suffering. Apart from the cross there is no other ladder by which we may get to heaven.
From “The Great Crusade of Salvation” Testimony of Catalina Rivas (CS-55:4-7)
4) ….. Yet, if you want to follow Me, I am predisposing a great work in your souls, and at the end I will let you know what you cannot know now. The miracles themselves are but perceptions of My Omnipotence; things that I do, in order to let you know My Will, which is full of goodness for everyone.
5) He who follows Me will find Me, not as he had imagined Me, but much more real, much more transcendent. The lights here below are given for the great light above. Here you experience divinely that the truth of My Words rests not in the wretched creatures who proclaim it, but in Me who am the unfathomable truth.
6) I say these things to strengthen you in Me, so that you continue to follow My appeal with greater love.
7) Submerge yourselves, all of you oh My beloved ones, in this Essence of Mine, which governs you. Submerge yourselves in this My Love that beats in your hearts. I welcome you. I let you feel that the future that awaits you bears no comparison to your expectations. It is beyond all measure.

From “The Great Crusade of Mercy” Testimony of Catalina Rivas (CM-88:11 - 113:8)
11) Was My Cross nonsensical? If it was nonsensical to die for so many who would have condemned themselves by rejecting Me, is it nonsensical to glorify the Father instead of the condemned? And if My Sacrifice was futile for those who do not wish to follow Me, will it be futile to ask My chosen ones to allow Me to work in them what I cannot work in others? No, My Cross is not nonsensical and the abundance of fruits that issue from My Sacrifice will not be scattered to the winds. You will see what marvelous deeds I am doing so that My Father may receive all the honor and the Love that I wanted and do wish to give Him.
8) Think often of that night of Mine and yours. You are still with Me during all the nights that My Church goes through, and I say again to you, that while the Shepherd is struck, you the sheep of My fold are in danger of being scattered. I do not leave you alone, as it happened with Peter and the others. You are with Me as I have promised you. I have not left you orphans, and you should know that well. If I renew My Passion among you, it is exclusively for your benefit, and you should not respond to My gifts as if they were punishments. “Follow Me,” I told you. Follow Me today if you see Me going to meet My enemies. You must not fear, because you love the Almighty One. Follow Me because beyond the row of My enemies, an inconceivable Love and
reward awaits you.
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 3431
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

อังคาร ก.ย. 01, 2020 2:08 pm

อาแมน :s005:
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ย. 04, 2020 8:02 am

:s002:
ตอบกลับโพส