สารพระเยซูเจ้าฉบับที่ 34 "การไถ่กู้ของโลกขึ้นอยู่กับพระหฤทัย

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ก.ย. 17, 2020 7:33 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 34 "การไถ่กู้ของโลกขึ้นอยู่กับพระหฤทัยนิรมลของแม่ของพ่อ" จากประกาศยืนยันของ คุณคาทาลินา ริวาส (The

Salvation of the World Rests with my Immaculate Mother. Testimony of Catalina Rivas CL-34)

ขอบคุณ: คุณเล็ก พิมพ์ ตรวจสํานวน
Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)
(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.LoveAndMercy.org หรือ Duch and Prawdy (กูเกิล จะเจอ) เป็น pdf book สารภาษาไทย แปลและโพสต์ หนึ่งสาร/อาทิตย์)


การไถ่กู้ของโลกขึ้นอยู่กับพระหฤทัยนิรมลของแม่ของพ่อ
CL-34 10 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อต้องการให้ลูกทุกคนทำงานเกี่ยวกับเหรียญนี้ (“เหรียญด้านหนึ่งเป็นรูปตู้ศีลมหาสนิทและอีกด้านเป็นรูปพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์ มีมงกุฎหนามล้อมรอบ มีคำพูดให้พวกเรานมัสการศีลมหาสนิทตลอดนิรันดร... เกียรติและสิริโรจนาการแด่พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและพระแม่มารีย์”) ที่ตกมาถึงมือลูกผ่านทูตสวรรค์ผู้หนึ่งมันไม่ใช่มรดกตกทอด มันเป็นสิ่งที่ มอนซิเออร์ เรเน เฟอร์นานเดซ อาพาซา (สังฆมณทลโคคาบอมบา ประเทศโบลิเวีย/Monsignor Rene Fernandez Apaza, Achdiocese of Cocobomba, Bolivia) เสนอว่าควรจะเป็นเหรียญแห่งการชุมนุมสมาชิก พ่อจะหาทุนให้ เริ่มจากอันแต่ละอันแล้วเป็นจำนวนมาก ตอนนี้ลูกคงเข้าใจแล้วว่าพ่อทำทุกอย่าง

พ่อต้องการให้ลูกห้อยเหรียญนี้แล้วทำตัวให้คู่ควรกับพระหรรษทานต่างๆ ที่จะถูกมอบให้ผ่านเหรียญนี้

พระหฤทัยของแม่ของพ่อต้องได้รับเกียรติร่วมกับพระหฤทัยของพ่อเพราะแม่ทรงเสนอขอร้องพ่อให้กับมนุษยชาติตลอดเวลา ตราบเท่าที่ความรักไม่ได้หล่อเลี้ยงการกระทำต่างๆของมนุษย์ด้วยพลังของมัน เส้นทางของพวกเขาจักรุดหน้าพุ่งดิ่งลงสู่ความหายนะและการทำลายดับสูญ มงกุฎหนามที่ล้อมรอบหัวใจสองดวงนั้นเป็นสิ่งสอนลูกให้รู้คุณค่าของความทุกข์ทรมานแสนเจ็บปวด มงกุฎที่พ่อสวมแบกรับด้วยความรักบนศรีษะของพ่อที่เต็มไปด้วยแรงกระหน่ำและรอบแผลฉีกขาด เพื่อที่ลูกจะรู้ว่าราคาของการซื้อวิญญาณของลูกนั้นมหาศาลเพียงใด

ด้านหนึ่งของเหรียญ (ตู้เก็บศีลและศีลมหาสนิท) เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยมนุษยชาติรุดหน้าถึงจุดอวสาน การรณรงค์แห่งการชดเชยบาปต้องพุ่งเข้าหาจุดนี้: พระแม่มารีย์ศีลมหาสนิทแห่งการชุมนุมสมาชิก

ลูกสาวพ่อคงจะเห็นแล้วนะว่าไม่มีสิ่งใดเป็นเหตุบังเอิญที่เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ของสวรรค์ ทุกสิ่งมีจุดอวสานที่สวยงามรุ่งโรจน์ซึ่งพ่อพระเป็นเจ้าได้วางแผนไว้แล้ว

ถ้าหากยังมีวิญญาณมากหลายที่ชดเชยบาป มันอาจจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการพิฆาตพระเป็นเจ้าที่กำลังถูกเตรียมการอยู่ การพิฆาตพระเป็นเจ้าคือการทำฆาตกรรมทางจิตวิญญาณของผู้คนที่พ่อได้ไถ่กู้ เหวี่ยงพวกเขาเข้าสู่ความมืดของความชั่วช้าและการเลิกเชื่อศรัทธา...พวกเขาต้องการกำจัดพระเป็นเจ้า ความหยิ่งจองหองเป็นความมืดบอดและทำให้พวกเขาหูหนวก พวกเขาแสวงหาวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่พวกเขาสามารถพบได้ในตัวพ่อเท่านั้น

มีผู้ใดที่แกล้งทำความก้าวหน้าของโลกจะอนุญาตให้ตัวเขาอยู่ในสภาพที่พ่ออยู่บนไม้กางเขน มีผู้ใดจะทนทุกข์ทรมานและตายเหมือนพ่อแม้จะรู้ว่ามวลมนุษย์ทั้งมวลจะได้รับการกอบกู้ ไม่มีผู้ใดดอกลูกสาวของพ่อ

บาปชั่วร้ายจะถูกดับเปลวเพลิงของมันด้วยความรักและความจริงของพ่อเท่านั้น ด้วยหัวใจที่ทรงเมตตาของพ่อตลอดกาลซึ่งหลั่งไหลด้วยความโอบอ้อมอารีที่ต้องการช่วยมนุษยชาติให้หลีกเลี่ยง ความพินาศดับสูญแบบสิ้นเชิง ได้เสียสละตัวเองบนไม้กางเขน

ถ้าหากการถวายบูชานี้จะมีบางส่วนไม่เกิดผลเพื่อโลก ถ้าไม่ใช่พวกเขาที่พ่อเรียกว่าเป็นของพ่อ ผู้ที่วางอุปสวรรคขวางกั้นพระบัญญัติคำสั่งของพ่อหรือไม่กำจัดเสียงของผู้ที่จะทำให้เขารู้ถึงการมาหาของพ่อพร้อมกับการไถ่กู้ ด้วยเหตุผลนี้ ลูกสาวเล็กๆของพ่อจงเขียนและจงเชื่อฟัง เพราะพระวาจาของพ่อเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้คนจำนวนมาก

ดื่มที่บาดแผลสีข้างของพ่อ และทำความอิ่มเอมให้กับความกระหายรักที่เอ่อเต็มหัวใจของลูกตลอดเวลา ลูกจะทำความอิ่มเอมให้กับความกังวลว้าวุ่นในที่ไม่สิ้นสุดไม่รู้จักพอ เมื่อลูกดื่มน้ำทรงชีวิตที่จะทำให้ลูกพบความเจ็บปวด ความทรมาน ซึ่งเป็นความสุข สดชื่น เหนือความคิดจินตนาการ ของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง

ความรักต่อความเจ็บปวดเป็นเส้นทางที่แน่นอนที่สุดเส้นเดียว ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นถ้วย
ที่ได้รับเลือก และจะพบแหล่งแห่งความสุขสันติไม่สิ้นสุดในหัวใจของพ่อ

การไถ่กู้ของโลกขึ้นอยู่กับพระหฤทัยนิรมลของแม่ของพ่อเพราะพระหฤทัยของแม่ถวายตัวเองต่อพระพักตร์ของพ่อพระเป็นเจ้าตลอดกาล

THE SALVATION OF THE WORLD RESTS WITH MY IMMACULATE MOTHER
CL-34 10-Jan-96 Jesus

I want you all to work on this medal (*) that has come to your hands through an angel and not as a heirloom, and that Monsignor (**) has so kindly proposed that it be the Medal of the Congress… I will provide the funds; one by one many will be made. Now you will understand. I did everything.

I want you to wear that medal and become worthy of all the graces that will be granted through it. The heart of My Mother must be honored with Mine, since she is always interceding for all humanity. As long as love will not nourish men’s actions with its strength, his path will continue to hurl downward into ruin and extermination.

The crown of thorns that surrounds the two hearts is to teach you to value the terrible suffering of My Passion, of that crown that I carried with love on My head full of blows and cuts, so that you will know at what price your souls were bought. On the other side (with the monstrance with the Eucharist), the only thing that will save humanity and, towards that end, the Crusade of Atonement must be directed toward: The Marian Eucharistic Congress.

You see, My daughter, nothing is a coincidence in the things of Heaven, all has a glorious end that was divinely planned. If there might be many souls that may atone, it would be possible to avoid another deicide that is being prepared. Deicide is to spiritually murder the souls that I redeemed, throwing them into the blackness of blasphemy and heresy, drowning them in the iniquity of the apostasy… They want to dispense with God; pride is blind and makes them deaf; they search in material things what they can find only in Me.

Which one of the men who pretends to improve the world would allow himself to be where I am, on the Cross? Who would suffer and die as I, even knowing that with that all would be saved? No one, My daughter!

Evil can only be extinguished in the fire of My Love and My Truth; in My ever Merciful Heart, which overflowing with generosity, wants to help humanity avoid its total ruin because, to save it, sacrificed Itself on the Tree of the Cross. If this immolation is to be partly ineffective for the world, may it not be for those whom I call Mine, the ones who place obstacles to My commands or do not silence the sound of man so that he may know of My coming and with it salvation.

For this reason, little daughter, write and obey, because this Word of Mine will be for the good of many. Drink at the wound of My side and satisfy the thirst of love that has always filled your heart. You will satisfy those insatiable anxieties upon drinking the living water that will make you find the pain, the suffering, as the greater joy that anyone could imagine. Love of pain is the only sure road to becoming the chosen cup and to find in My Heart a place of infinite happiness.

The salvation of the world rests with My Immaculate Mother because her heart is always offering itself before the Divinity.

(*) It is a medal that represents a monstrance with the Eucharist, and on the reverse side are the hearts of Jesus and Mary surrounded by a crown of thorns. Accompanying them, the following inscription: “Let us eternally adore the Holy Sacrament… to the Sacred Hearts of Jesus and Mary honor and glory”.
(**) It is referring to the Archbishop of Cochabamba, Monsgr. René Fernández Apaza.
ตอบกลับโพส