บทความเสริมศรัทธา ของมิสซา อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 20 กัน

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ก.ย. 19, 2020 11:01 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา ของมิสซา อาทิตย์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา 20 กันยายน 2020

จาก"พระพักตร์ที่เห็นได้ของพระเป็นเจ้าที่ไม่อาจเห็นได้" (From "The Visible Face of the Invincible God") ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส/ Testimony of Catalina Rivas (Part IV-47)

ขอบคุณ: Thaicatholicbible.com, dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)
(รวมทุกบทความเสริมศรัทธาประจำมิสซาวันอาทิตย์: ไลน์ "กลุ่มรักแม่พระ" ใน San Man Album และ http://www.newmana.com ในเว็บบอร์ด " สารของพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ" ใต้หัวข้อ " รวมบทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์")

47) เนื่องจากว่าพระอาณาจักรเป็นของขวัญที่ไม่มีอะไรทาบเทียมได้ของพระเป็นเจ้า มีคุณค่าเลิศลอยที่เรียกร้องราคามวลค่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี เราต้องมีความแน่ใจว่า "ความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า" ต้องตามด้วยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เราต้องกลับใจ เราต้องแสวงหาพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าตลอดเวลา เพื่อที่เราจะสามารถสวมกอดการเรียกร้องของพระอาณาจักรของพระองค์ สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในข่ายพิจารณาว่า เป็นรายได้ที่เราได้รับด้วยความยุติธรรม: พระเป็นเจ้าทรงจ้างคนงานเพื่อสวนองุ่นของพระองค์ และพระองค์ทรงให้ค่าจ้างให้แต่ละคนตามที่พระองค์ทรงเห็นว่ายุติธรรม

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 20:1-16
อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น
20 1“อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่น 2ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่น 3ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่น ๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงาน 4จึงพูดกับคนเหล่านี้ว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ 5คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมง กระทำเช่นเดียวกัน 6ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีก พบคนอื่น ๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านจึงพูดว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด’ 8 “ครั้นถึงเวลาค่ำ เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรก’ 9เมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญ 10เมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกัน 11ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า 12‘พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน’ 13เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ 14จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน 15ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ’ 16“ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย”
SUNDAY SEPTEMBER 20, 2020 – TWENTYFIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME
GOSPEL - MT 20:1-16A
Jesus told his disciples this parable: “The kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers for his vineyard. After agreeing with them for the usual daily wage, he sent them into his vineyard. Going out about nine o’clock, the landowner saw others standing idle in the marketplace, and he said to them, ‘You too go into my vineyard, and I will give you what is just.’ So they went off. And he went out again around noon, and around three o’clock, and did likewise. Going out about five o’clock, the landowner found others standing around, and said to them, ‘Why do you stand here idle all day?’ They answered, ‘Because no one has hired us.’ He said to them, ‘You too go into my vineyard.’ When it was evening the owner of the vineyard said to his foreman, ‘Summon the laborers and give them their pay, beginning with the last and ending with the first.’ When those who had started about five o’clock came, each received the usual daily wage. So when the first came, they thought that they would receive more, but each of them also got the usual wage. And on receiving it they grumbled against the landowner, saying, ‘These last ones worked only one hour, and you have made them equal to us, who bore the day’s burden and the heat.’
He said to one of them in reply, ‘My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous?’ Thus, the last will be first, and the first will be last.”
The Catechism of the Catholic Church
2410 Promises must be kept and contracts strictly observed to the extent that the commitments made in them are morally just. A significant part of economic and social life depends on the honoring of contracts between physical or moral persons—commercial contracts of purchase or sale, rental or labor contracts. All contracts must be agreed to and executed in good faith.

2449 Beginning with the Old Testament, all kinds of juridical measures (the jubilee year of forgiveness of debts, prohibition of loans at interest and the keeping of collateral, the obligation to tithe, the daily payment of the day-laborer, the right to glean vines and fields) answer the exhortation of Deuteronomy:“For the poor will never cease out of the land; therefore I command you, ‘You shall open wide your hand to your brother, to the needy and to the poor in the land. ……'".

2536 The tenth commandment forbids greed and the desire to amass earthly goods without limit. It forbids avarice arising from a passion for riches and their attendant power. It also forbids the desire to commit injustice by harming our neighbor in his temporal goods:

From “The Visible Face of the Invisible God” Testimony of Catalina Rivas (Part IV:47)
47) Since the Kingdom is the gift from God par excellence, the essential value to be acquired at the cost of everything we possess, we must have the certainty that, that “knowledge of Christ” has to be necessarily followed by a decision. We have to convert ourselves; we must constantly seek the face of Christ so that we can embrace the demands of the Kingdom. This will never be something that could be considered as a salary justly earned: God freely hires the men for His Vineyard and He gives each of His workers what He considers just.
ตอบกลับโพส