สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 38 "สิ่งที่เหลืออยู่ของที่พักพิงก็คือ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ต.ค. 15, 2020 4:36 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 38 "สิ่งที่เหลืออยู่ของที่พักพิงก็คือพระหฤทัยนิรมลของแม่ของพ่อและของพ่อ" จากประกาศยืนยันของ คุณคาทาลินา ริวาส (There remains only the refuge of My Mother's immaculate heart and Mine. Testimony of Catalina Rivas CL-37)

ขอบคุณ: คุณเล็ก พิมพ์ ตรวจสํานวน

Dict.longdo.com ( พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

( ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy หรือ Duch and Prawdy (กูเกิล จะเจอ) เป็น pdf book หรือติดต่อ San Man สารภาษาไทย แปลและโพสต์ หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ใน San Man อัลบั้ม และ ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สารของพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์)
สิ่งที่เหลืออยู่ของที่พักพิงก็คือ พระหฤทัยนิรมลของแม่ของพ่อและของพ่อ
CL-38 10 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า
(คาทาลินา ริวาส ฉันสวดขอพระเป็นเจ้าให้ฉันมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการแพร่ธรรมและให้มีความสามารถในการช่วยวิญญาณต่างๆให้รอด)

จงอย่าเชื่อว่าลูกจะรับใช้พ่อดีกว่านี้อีก จงอย่าคิดว่างานที่ยิ่งใหญ่ที่มีสุ้มเสียงดังและการพลีกรรมที่ยอดยิ่งจะมีผลบุญเหนือกว่าในสายตาของพ่อถ้าลูกละทิ้งสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่พ่อขอให้ลูกทำ พ่อพึงพอใจมากกว่ากับระเบียบวินัยของอำเภอใจที่ลูกได้มาหาพ่อ

ความศักดิ์สิทธิ์สามารถที่จะบรรลุถึงได้ในทุกสภาพ บางคนพ่อขอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ บางคนสิ่งเล็กๆน้อยๆ พวกเขาทุกคนได้ใช้อำเภอใจของเขาเพื่อทำให้พ่อพอใจ มีผลบุญเท่ากันในสายตาของพ่อ เพราะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เขาทำ แต่ทว่าในความตั้งใจกับสิ่งที่เขาทำ เป็นหนึ่งเดียวกับอำเภอใจของพวกเขาและสอดคล้องกับพระประสงค์ของพ่อ

โลกต้องมอบตัวมันในพระหฤทัยของแม่ของพ่อ เพราะว่าพระหฤทัยนิรมลของแม่และของพ่อเท่านั้นที่จะเป็นที่พักพิงในชั่วโมงแห่งความเจ็บปวดและการทดลองที่กำลังคืบใกล้เข้ามา พระนางจะต้องถูกเรียกขอด้วยวิธีนี้: “พระหฤทัยที่โศกเศร้าและนิรมลของพระแม่มารีย์ โปรดเป็นที่รอดปลอดภัยของพวกเรา” หรือ “พระหฤทัยที่โศกเศร้าและนิรมลของพระแม่มารีย์ โปรดช่วยพวกเราที่หันมาพึ่งพระองค์” เพราะว่าในจุดเริ่มต้น พระนางได้ถวายพระหฤทัยให้กับความเจ็บปวดและพระหฤทัยได้ครุ่นคิดรำพึงถึงความเลวร้ายไม่สิ้นสุดที่ลูกๆของพระนางเสาะแสวงหา ในพระหฤทัยนั้นความเจ็บปวดของมนุษย์ได้รับการสะท้อนและการบำบัดรักษา

พระหฤทัยที่ถวายตัวเองเพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติปรากฏในขณะนี้เพื่อที่จะช่วยมนุษยชาติจากความหายนะของมัน พวกเขาที่ร้องขอพระนามในความกลัดกลุ้มทรมาน ได้ใกล้ชิดกับพระองค์พระเป็นเจ้าและจะไม่สูญเสียตลอดนิรันดร เฉกเช่นเหล่าเทวดาที่เอ่ยพระนามของพระเป็นเจ้าในความเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ พระตรีเอกภาพและศักดิ์สิทธิ์ ต่อลมทั้งสี่บนโลกและทะเลเพื่อเตรียมทางของการพิสูจน์ทดลองที่ยิ่งใหญ่หลายอย่าง

ดังนั้นมนุษย์ วิญญาณทั้งปวงต้องสรรเสริญเทิดพระเกียรติพระองค์พระเป็นเจ้า แบบไม่หยุดหย่อนและรับรู้ถึงพระศักดาของพระองค์ด้วยการกล่าวว่า: “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ นายของทุกกองทัพ สวรรค์และโลกเต็มเปี่ยมด้วยพระสิริโรจนาการของพระองค์” พ่อต้องการให้พูดแบบนี้บ่อยๆและตามด้วยบทภาวนา “สิริพึงมี...”

การรับรู้ถึงพระเป็นเจ้า พระองค์เดียว สามบุคคลและอมตะนิรันดร การตอบสนองต่อพระศักดาสูงสุดของพระองค์ สามารถที่จะปัดเป่า พระยุติธรรมอันสุดแสนจะหนักหน่วงของพระองค์ กล่าวดังนี้เพื่อที่ในบ้านอารามนักบวชทั้งมวลจะได้รู้ว่าพระองค์คือนาย ของกองทัพต่างๆ

ทุกวิญญาณที่ถวายตัวให้ภารกิจของพ่อเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของพ่อและคำภาวนาของพวกเขาก็คือส่วนหนึ่งของเหล่าอาวุธที่ศัตรูจะถูกทำลายและถูกบดขยี้ คำภาวนาต่างๆ การเสียสละด้วยความสมัครใจ การชดเชยบาปและการพลีกรรมต่างๆ เป็นที่ยอมรับขององค์พระเป็นเจ้าที่ผ่อนเบาพระพิโรธ เที่ยงธรรมของพระองค์

ทำไมไม่เรียกร้องให้มนุษยชาติรณรงค์สิ่งนี้ที่พ่อได้ขอ หรือว่า ตาของพวกเขาเต็มไปด้วยฝุ่นและตมที่ปิดกั้นไม่ให้พวกเขามองเห็นถึงความเกลียดชังที่มนุษย์มีต่อกันและกันถึงขั้นเอาชีวิต ความตายของผู้อื่น พวกเขาไม่ได้ยินเสียงของพายุที่คืบคลานเข้ามาใกล้กระนั้นหรือ
THERE REMAINS ONLY THE REFUGE OF MY MOTHER’S IMMACULATE HEART AND MINE
CL-38 10-Jan-96 Jesus

(Praying I ask God to help me have the qualities needed to evangelize and to be able to help save souls). Do not believe that you would serve Me better. Do not think that the great works accompanied by noise and extraordinary mortification would have greater merit in My eyes if you neglected the small things that I ask of you. I am more pleased with that discipline of the will through which you have come to Me. Sanctity can be reached in all states. Of some I ask great things, of others, small ones. All of them exercising their will to please Me have the same merit before My eyes because the true value is not in what they do, but rather, in the intention with which they do it, uniting their will and identifying it with Mine.

The world must confide in the heart of My Mother, for only that Immaculate Heart and Mine will be the refuge in the hours of pain and trial that are drawing near. She must be invoked this way: “Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, be our salvation,” or “Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, save us as we turn to thee.” Because from the very beginning she offered her heart to pain and it very sadly contemplates the limitless evil that her children seek. In that heart all human pain has its echo and its balsam. That heart that offered itself for the salvation of humanity is also present now to rescue it from ruin.

They, who calling upon her in their distress, come closer to Him and will not perish eternally. Just like the angels cast the Name of God in His Unity, Trinity and Sanctity to the four winds on earth and sea to prepare the way for the great trial, thus men, all souls, must praise Him incessantly and recognize His might saying: “Holy, Holy, Holy, Lord of all armies, full of Your Glory are the heavens and the earth.” I want this to be said frequently, followed by a Glory be…

The recognition of God, one, triune, and omnipotent, the compliance to His Supreme Power, can mitigate the rigor of His justice. Say it like this so that in all the religious houses He will be recognized as Lord of Armies. All those souls consecrated to My service form part of My army, and their prayers are part of the weapons with which the enemy will be defeated and crushed. The prayers, voluntary sacrifices, atonement and penance are so acceptable to the Divinity to placate His just anger.

Why not call humanity to this Crusade that I ask for? Are their eyes so full of dust and mud that it impedes them to see how men hate each other to death? Do they not hear the noise of the storm that is drawing closer?
ตอบกลับโพส