บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 32 ในเทศกาลธรรมดา 8 พฤศจิกายน

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ พ.ย. 07, 2020 1:11 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 32 ในเทศกาลธรรมดา 8 พฤศจิกายน 2020

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 25:1-13

จาก "การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("The Great Crusade of Love" Testimony of Catalina Rivas CL-144:7)

7) ลูกต้องการนอนในขณะที่พ่อเพ่งมองและศัตรูของพ่อรายล้อมพ่อ พ่ออยู่ในสวน คุกเข่า อาบชะโลมด้วยเลือด ความกังวลใจของลูก ลูกสาวของพ่อ ควรอยู่กับการโอบกอดวิญญานในไฟชําระที่มีจํานวนมากมายมหาศาล มากกว่าดาวในท้องฟ้า มากกว่าเมล็ดทรายบนชายหาด วิญญาณเหล่านั้นที่ในปัจจุบันควรจะครอบครองสิริโรจนาการในสวรรค์และขับร้องสรรเสริญพระเป็นเจ้า แต่เพราะความไม่สนใจและไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้ชีวิตของพวกเขาผ่านไปกับความต้องการทางโลก เหมือนกับว่าชั่วโมงแห่งการรับผิดชอบจะไม่มีเวลามาถึง

จาก "น้ำพุแห่งพระเมตตา" From " Springs of Mercy" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (SM -48:4)

4) ท่านจะพูดว่า: ได้มีการเอ่ยถึง เวลาของสงครามและการเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเยซูเจ้าในการละทิ้งศาสนา และการแพร่กระจายของความเชื่อว่าไม่มีพระเป็นเจ้า ในการปฎิบัติและทฤษฎี ถ้าท่านคิดว่าท่านฉลาด จงอ่าน ประกาศกอิสยาห์ และ วิวรณ์ แปลความหมายเหล่านั้น สังเกตดูสัญลักษณ์ แล้วตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่ (ท่านควรจะพูดเท่านี้เอง) เมื่อบุคคลที่ฉลาดและถวายตัวพวกเขาให้กับพระจิตเจ้าในการอ่าน พวกเขาจะเข้าใจและพิสูจน์ความจริงว่า เวลาแห่งการกลับมาของพระเยซูเจ้านั้นใกล้จะถึงแล้ว นอกเหนือจากนั้นก็คือ พระบิดาเท่านั้นที่ทรงรู้ชั่วโมงและวันแห่งการมาของบุตรแห่งมนุษย์...

พระวรสาร: นักบุญมัทธิว 25:1-132
อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคน
25 1“อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับหญิงสาวสิบคนถือตะเกียงออกไปรอรับเจ้าบ่าว 2ห้าคนเป็นคนโง่ อีกห้าคนเป็นคนฉลาด 3“หญิงโง่นำตะเกียงไป แต่มิได้นำน้ำมันไปด้วย 4ส่วนหญิงฉลาด นำน้ำมันใส่ขวดไปพร้อมกับตะเกียง 5ทุกคนต่างง่วงและหลับไปเพราะเจ้าบ่าวมาช้า 6ครั้นเวลาเที่ยงคืน มีเสียงตะโกนบอกว่า ‘เจ้าบ่าวมาแล้ว จงออกไปรับกันเถิด’ 7“หญิงสาวทุกคนจึงตื่นขึ้นแต่งตะเกียง 8หญิงโง่พูดกับหญิงฉลาดว่า ‘ขอน้ำมันให้เราบ้าง เพราะตะเกียงของเราจวนจะดับแล้ว’
9“หญิงฉลาดจึงตอบว่า ‘ไม่ได้ เพราะน้ำมันอาจไม่พอสำหรับเราและสำหรับพวกเธอด้วย จงไปหาคนขายแล้วซื้อเอาเองดีกว่า’ 10ขณะที่หญิงเหล่านั้นกำลังไปซื้อน้ำมัน เจ้าบ่าวก็มาถึง หญิงสาวที่เตรียมพร้อมจึงเข้าไปในห้องงานแต่งงานพร้อมกับเจ้าบ่าว แล้วประตูก็ปิด 11ในที่สุด พวกหญิงโง่ก็มาถึง พูดว่า ‘นายเจ้าขา นายเจ้าขา เปิดรับพวกเราด้วย’ 12แต่เขาตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’ 13เพราะฉะนั้น จงตื่นเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้วันและเวลา

SUNDAY NOVEMBER 8, 2020 – THIRTYSECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - MT 25:1-13
Jesus told his disciples this parable: "The kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Five of them were foolish and five were wise. The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, but the wise brought flasks of oil with their lamps. Since the bridegroom was long delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, there was a cry, 'Behold, the bridegroom! Come out to meet him!' Then all those virgins got up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, 'Give us some of your oil, for our lamps are going out.' But the wise ones replied, 'No, for there may not be enough for us and you. Go instead to the merchants and buy some for yourselves.' While they went off to buy it, the bridegroom came and those who were ready went into the wedding feast with him. Then the door was locked. Afterwards the other virgins came and said, 'Lord, Lord, open the door for us!' But he said in reply, 'Amen, I say to you, I do not know you.' Therefore, stay awake, for you know neither the day nor the hour."
The Catechism of the Catholic Church
546 Jesus' invitation to enter his kingdom comes in the form of parables, a characteristic feature of his teaching. Through his parables he invites people to the feast of the kingdom, but he also asks for a radical choice: to gain the kingdom, one must give everything. Words are not enough, deeds are required. The parables are like mirrors for man: will he be hard soil or good earth for the word? What use has he made of the talents he has received? Jesus and the presence of the kingdom in this world are secretly at the heart of the parables. One must enter the kingdom, that is, become a disciple of Christ, in order to "know the secrets of the kingdom of heaven". For those who stay "outside", everything remains enigmatic.

1821 We can therefore hope in the glory of heaven promised by God to those who love him and do his will. In every circumstance, each one of us should hope, with the grace of God, to persevere "to the end" and to obtain the joy of heaven, as God's eternal reward for the good works accomplished with the grace of Christ. In hope, the Church prays for "all men to be saved." She longs to be united with Christ, her Bridegroom, in the glory of heaven: Hope, O my soul, hope. You know neither the day nor the hour. Watch carefully, for everything passes quickly, even though your impatience makes doubtful what is certain, and turns a very short time into a long one. Dream that the more you struggle, the more you prove the love that you bear your God, and the more you will rejoice one day with your Beloved, in a happiness and rapture that can never end.
From “The Great Crusade of Love” Testimony of Catalina Rivas (CL-144:7)
7) Do you want to sleep while I watch and My enemies surround Me? I am in the garden, kneeling, bathed in blood. Your preoccupation, My daughter, should be to embrace the immense multitude of souls in Purgatory, whose number is larger than the stars in the heavens, and the grains of sand on the beach. Souls that by now should already be in possession of the glory in Heaven and singing the praises of God, but being negligent and careless, allowed their lives to pass in their worldly desires, as if the hour of accountability would never arrive.
From “Springs of Mercy” Testimony of Catalina Rivas (SM-48:4)
4) You will say: “It has been foretold of times of wars and persecutions to the Church of Christ on account of the apostasy, of the diffusion of atheism, practiced as well as in theory. If you think you are so wise, read the prophet Isaiah and read the Book of Revelation. Decipher them; observe the signs and you decide to believe or not...” (You should say only that.) When the person is intelligent and/or gives themselves to the Holy Spirit for their reading, they will understand and verify the truth, that the return is near. Moreover, only the Father knows the hour and the day for the arrival of the Son of Man...”
ตอบกลับโพส