พระคุณการุณย์บริบูรณ์ในปีนักบุญโยแซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันว

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ ม.ค. 04, 2021 11:26 am

สวัสดีครับ โป๊ปฟรานซิสประกาศพระคุณการุณย์บริบูรณ์ (อภัยบาปและโทษ) ของปีนักบุญโยแซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021 ให้กับโรมันคาทอลิกและคริสตชนทุกคนที่ทําตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ได้กําหนดไว้
-แก้บาป รับศีลมหาสนิท สวดตามที่โป๊ปฟรานซิสต้องการ
-รําพึงอย่างน้อย 30 นาที ของบทภาวนา "ข้าแต่พระบิดา" หรือ เข้าเงียบ 1 วัน รําพึงถึงนักบุญโยแซฟ
-ทําตามนักบุญโยแซฟ ทางจิตวิญญาณ และงานเกี่ยวกับความเมตตา
-สวดสายประคําในครอบครัว
-มอบความวางใจในปัญหา ป้องกันงานธุรกิจให้กับท่าน
-สวดบทเร้าวิงวอนของท่าน สวดให้โรมันคาทอลิก คริสตชน ที่ถูกเบียดเบียน (เหมือนครอบครัวศักดิ์สิทธิ์หนีภัยไปอียิปต์)

อ้างอิง: vaticannews.va
ตอบกลับโพส