สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 47 "ความเมตตาและความยุติธรรม"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ม.ค. 07, 2021 7:16 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 47 "ความเมตตาและความยุติธรรม" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (Mercy and Justice) Testimony of Catalina Rivas CL-47)

ขอบคุณ: คุณนิพนธ์ พิมพ์ ตรวจสํานวน
Dict.longdo.com ( พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy หรือ Duch and Prawdy (กูเกิล จะเจอ) เป็น pdf book หรือติดต่อ San Manสารภาษาไทย แปลและโพสต์ หนึ่งสาร/อาทิตย์
รวมทุกสารที่แปล อยู่ใน San Man อัลบั้ม และ ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สารของพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์)
ความเมตตาและความยุติธรรม
CL-47 11 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อจะให้อาหารแบบเล็กๆน้อยๆแก่คนโลภ และจะให้แบบล้นเหลือแก่ผู้ที่ถ่อมตัว ผู้ที่แอบซ่อนหลังความเห็นแก่ตัวจะไม่พบพ่อในความพึงพอใจ และพ่อจะมีความโอบอ้อมอารีแก่คนที่ยื่นมือขอ ความยุติธรรมของพ่อดูแลโลก แม้ว่าจะถูกทำให้บรรเทาลงด้วยพระเมตตาของพ่อ มันเป็นสิ่งที่รู้จักและเห็นคุณค่าเสมอมา

ถ้าพ่อจัดการกับสิ่งสร้างที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความรักและความเมตตาของพ่อก็นับว่าเพียงพอ แต่ผู้ที่พ่อเห็นเป็นส่วนมากอยู่เบื้องหน้า เข้าใจการกระทำของความยุติธรรมอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่ง (ความรักและความเมตตา)

นอกเหนือกว่านั้นอีก พวกเขากลัวพ่อเพราะสิ่งนี้ โดยปราศจากความเข้าใจว่าในตัวพ่อมีพลังที่ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นความเมตตาหรือความยุติธรรม และมันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญสำหรับพ่อที่จะใช้อันไหน ความหวังของพ่อในการกระทำของมนุษย์ไม่ใช่แต่จะเกี่ยวข้องแต่เป็นความสมบูรณ์ในความผูกพันกับพ่อ เพราะพ่อไม่เปลี่ยนแปลง และพ่อไม่เปลี่ยนพระประสงค์ของพ่อเพื่อความขัดแย้งของมนุษย์ผู้ใด หรือการชะลอของการกระทำต่างๆ

พ่อพูดกับลูกด้วยความโน้มเอียงของความเมตตา เพราะพ่อต้องการให้สิ่งที่ดีต่อตัวลูกและสำหรับเด็กมันจะง่ายกว่าด้วยการรับผ่านความเมตตา แต่หนึ่งในคุณสมบัติต่างๆของพ่อคือความยุติธรรมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับความใจดีของพ่อที่ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกัน ดังนั้น ในการที่จะทำให้พ่อมีความโน้มเอียงไปสู่ความใจดี พ่อได้จัดการให้ความยุติธรรมซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดของพ่อได้รับความพึงพอใจโดยผ่านความเป็นมนุษย์ที่พ่อได้รับไว้

ดังนั้น ความยุติธรรมโน้มเอียงไปกับความเป็นมนุษย์ของพ่ออยู่ด้านหนึ่ง และความเมตตามาจากความเป็นมนุษย์ของพ่ออีกด้านหนึ่งที่คล้อยตามความยุติธรรมแบบบริบูรณ์ ผู้ที่รักจะค้นพบทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในการทำให้ความรักของเขาปรากฏออกมา เพราะความรักสอนทุกสิ่งทุกอย่าง

ลูกผู้ระทมทุกข์ของพ่อ ลูกได้ร่ำรวยในพระเมตตาของพ่อโดยผ่านความยุติธรรมของพ่อ ลูกจะทำความพึงพอใจให้กับพ่อแบบแท้จริงด้วยการอนุญาตให้ตัวของลูกๆห่อหุ้มด้วยความเป็นมนุษย์ของพ่อ ที่สวมกอดความบกพร่องและความทุกข์ทรมานทุกอย่างของลูก
MERCY AND JUSTICE
CL-47 11-Jan-96 Jesus

I shall give food sparingly to the greedy person and shall put abundance on the table of the humble one. He who hides behind selfishness will not find Me satisfied, and I shall be generous with whoever extends his arms.

It is My eternal Justice that regulates the world and, although mitigated by mercy, it is always known and valued. If I were dealing with loving creatures, love and mercy would suffice, but I have before Me many who understand one act of Justice more than the other [love and mercy].

Furthermore, they fear Me for this without understanding that in Me, there is unlimited power, be it Mercy or be it Justice, and that it is immaterial for Me to use one or the other. My wish concerning the actions of men is not relative but absolute in relation to Me because I am unalterable and I do not change My Will for any of man’s contrary or delaying actions.

But I speak to you with a preference for Mercy because what I want is for your good and for the child it is much easier to receive it through Mercy. But one of My attributes is also Justice, which is infinite as is My kindness. So, in order to favor My inclination to be kind, I have arranged that My same infinite Justice might be satisfied through the humanity taken on by Me. Therefore, on the one hand, Justice leans on My humanity; on the other, Mercy comes from My very own humanity, perfectly in accordance with Justice.

He who loves finds everything necessary to manifest his love because love teaches everything. You, the miserable ones, through My Justice have become rich in My Mercy and you can truly please Me if you allow yourselves to be covered with My humanity that embraces all your deficiencies and miseries.
ตอบกลับโพส