สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 49 "พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถีง"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ม.ค. 23, 2021 6:49 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 49 "พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถีง" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Thy Kingdom Come) Testimony of Catalina Rivas CL-49)

ขอบคุณ: คุณนิพนธ์ พิมพ์ ตรวจสํานวน
Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy หรือ Duch and Prawdy (กูเกิ้ล จะเจอ) เป็น pdf book หรือติดต่อ San Man สารภาษาไทย แปลและโพสต์ หนึ่งสาร/อาทิตย์
รวมทุกสารที่แปล อยู่ใน San Man อัลบั้ม และ ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สารของพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์)
พระอาณาจักรของพระองค์จงมาถึง
CL-49 11 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ลูกสาวของพ่อ ใบหน้าที่ลูกเห็นในวิญญาณของลูกก็คือพระพักตร์ของพ่อ เมื่อลูกเห็นสิ่งเหล่านี้ลูกเห็นด้วยตาของพ่อ เมื่อลูกเขียนสิ่งที่ลูกไม่เคยเรียนหรือรู้ นั่นก็เป็นเพราะพระจิตเจ้าของพ่อทรงบอกลูกว่าต้องพูดอะไร และฟังเสียงพ่อต่อไปเพราะพ่อดำรงชีพในตัวลูก จงเปรียบเทียบตัวลูกเหมือนกับหลอดไฟ: พ่อคือกระแสไฟฟ้าและลูกสว่างขึ้นเพราะพ่อให้พลังงานแก่ลูก

วิญญาณของลูก ที่สัมผัสกับชีวิตของพ่อพระเป็นเจ้าที่อยู่ในตัวลูก เคลื่อนไหวและน้อมรับสอดคล้องกับมือที่เคลื่อนมันและรับเอารูปลักษณ์ของพ่อพระเป็นเจ้า พระหรรษทานนั้นทำสิ่งที่สวยงามล้ำเลิศต่างๆในวิญญาณ เมื่อวิญญาณเหล่านี้ไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจุดประสงค์ของพ่อพระเป็นเจ้า

เมื่อวิญญาณต่างๆ ยอมแบบบริบูรณ์ในพ่อ ดำรงชีพเพื่อพระประสงค์ของพ่อ และดำรงชีพในพระหรรษทาน ดำรงชีพในพ่อและพ่อดำรงชีพในพวกเขา รูปลักษณ์ของพ่อสลักตรึงอยู่ในวิญญาณ คุณสมบัติไม่อาจลบเลือนได้ และไม่มีวันจะเลือนหาย พระอาณาจักรของพ่อบนโลกจะทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เพราะทุกคนรับรูปลักษณ์ของพ่อในวิญญาณของพวกเขา พวกเขาจะทำให้การกระทำและความรักสอดคล้องกับพระประสงค์ของพ่อ มนุษย์จะมีความต้องการและปรารถนาให้พระอาณาจักรของพ่อมาถึงพวกเขาด้วยพลังทั้งมวลของพระประสงค์ของพ่อ และพวกเขาจะสวดให้มันเป็นไปตามนั้น

ผู้เป็นที่รักของพ่อ ลูกจะเจ็บปวดทรมานต่อไป ลูกจะช่วยพ่อให้ไถ่กู้วิญญาณจำนวนมากมาย ทุกสิ่งจะมาถึงเมื่อเป็นเวลาของมัน
THY KINGDOM COME
CL-49 11-Jan-96 Jesus
My daughter, the face that you see in your soul is My image. When you see all these things, it is because you see with My eyes. When you write what you never studied or could ever know, it is because My Spirit tells you what to say; and you go on listening to My voice because I live in you.

Compare yourself to a light bulb: I am the electric current and you light up only because I give you the energy. Your soul, upon contact with that divine life that is in you, is the one that moves and yields; it adheres to the hand that moves it and takes divine forms. That grace does marvelous things in souls, when these have no other will but God’s.

When souls, surrendered completely to Me, live to do My Will and living in grace, live in Me and I in them. My image remains engraved in the soul, with indelible characters, and will never erase. My Kingdom on earth will make that possible because with everyone taking My mark in their souls, they will conform their actions and love to My Will.

Man will want and desire My reign to come to him with all the force of My Will. And he will pray that it shall be so. My beloved, you are going to continue suffering; you are going to help Me save many souls. In due course everything will come.
ตอบกลับโพส