สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 52 "ชั่วโมงของพ่อจะจู่โจมไวๆนี้...จง

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 598
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ก.พ. 11, 2021 10:29 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 52 "ชั่วโมงของพ่อจะจู่โจมไวๆนี้...จงเสนอคําภาวนาแบบต่อเนื่อง" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("My Hour Will Soon Strike...Offer Continuous Prayer") Testimony of Catalina Rivas CL-52)

ขอบคุณ: คุณนิพนธ์ พิมพ์ ตรวจสํานวน
Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy หรือ Duch and Prawdy (กูเกิ้ล จะเจอ) เป็น pdf book หรือติดต่อ San Man สารภาษาไทย แปลและโพสต์ หนึ่งสาร/อาทิตย์
รวมทุกสารที่แปล อยู่ใน San Man อัลบั้ม และ ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สารของพระแม่ผู้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์)

ชั่วโมงของพ่อจะจู่โจมไวๆนี้... จงเสนอคำภาวนาแบบต่อเนื่อง
CL-52 11 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า
ชั่วโมงของพ่อจะจู่โจมไวๆนี้ เพื่อความยินดีของวิญญาณจำนวนมากมาย และเพื่อความโศกเศร้าของวิญญาณจำนวนมากมายเช่นกัน...สารแห่งความรักของพ่อที่เตรียมมนุษยชาติให้เผชิญหน้ากับการชดเชยบาปและความสำนึกผิดของบาปเลวร้ายที่กำลังย่างกรายมาถึงไม่ได้ถูกรับฟังหรือนำไปปฏิบัติ

พระเมตตาที่พร้อมจะบรรเทาบาปเลวร้ายนั้นไม่ได้รับการอ้อนวอน ถ้าหากมีวิญญาณที่ชดเชยบาปมากกว่านี้ ยอมรับทรมานเพื่อผู้ที่ไม่รู้หรือไม่ต้องการทำ หลายสิ่งหลายอย่างจะได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้ว

เหล่าทัพของนรก สะสมพลังของพวกมัน กำลังหลอกลวงโลกอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะปล่อยสงครามที่สุดสยองที่ศตวรรษต่างๆได้รู้เห็น

เมื่อกาลเวลาได้ผ่านไปในความยืนยันที่ไร้ประโยชน์และการลงโทษที่มาถึงอย่างแน่นอน พ่อต้องการ พ่อปรารถนาให้ทุกขบวนบ้านต่างๆที่อุทิศตัวรับใช้พ่อของทุกนักบวชทุกคณะให้เตรียมตัวรวมเป็นกองทัพที่จะมีชัยชนะในศึกที่ตัดสินเด็ดขาดในชั่วโมงนั้นที่พ่อจะกำจัดพวกเลวร้ายจากโลกและสถาปนารัชสมัยของพ่อ

พ่อต้องการให้กองทัพสันติของพ่อตัดสินใจด้วยพลังจิตวิญญาณจุดหมายปลายทางของมนุษยชาติเพื่อความดีงามและความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเอง...

ด้วยความช่วยเหลือของพลังจิตวิญญาณนี้ พ่อจะจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อยภายในอึดใจเดียว ทุกสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทำให้สำเร็จนอกจากต้องใช้พละกำลังของปีต่างๆที่ผ่านมา พ่อจะปรากฏตัวของพ่อให้กับทุกคนและแม้กับผู้ที่ปฏิเสธพ่อจะเชื่อในพ่อ เพราะเหตุนี้ความ รอดพ้นปราศจากการพลีกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ บาปเลวร้ายที่ยิ่งใหญ่จำนวนมากมายจะหลั่งไหลมาต่อเนื่องถ้าไม่มีการพลีกรรม บาปจำนวนมากมาย เป็นความยโสโอหังต่อพ่อพระเป็นเจ้าซึ่งพระยุติธรรมของพ่อได้ถูกหยุดยั้งด้วยการขอร้องวิงวอนของแม่ของพ่อ

ลูกสาวของพ่อ บาปชั่วร้าย ความทะเยอทะยาน ความยโสโอหัง และกิเลสราคะของชีวิตได้สร้างบาปในปัจจุบันที่ยิ่งใหญ่โหดร้าย: การยินดีเต็มใจปฏิเสธว่าไม่เป็นบาปต่อสิ่งที่กระทำต่อพ่อพระเป็นเจ้าด้วยมวลบาปต่างๆหลายชนิดหลายอย่าง

ด้วยการกระทำเช่นนี้ มนุษยชาติได้ทำความเสื่อมถอยต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของส่วนรวมและเกิดการแพร่กระจายของความเชื่อที่ผิดต่อสิ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิต เพื่อที่ทำให้เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าทุกคนทำมัน... เอาความชั่วเลวทรามออกไปจากมันแล้วนำเสนอมันในความคิดอ่านของประชาชนทั้งมวล

ดังนั้น พ่อพระเป็นเจ้าจึงถูกกีดกันออกไป และผู้หนึ่งผู้ใดต้องไม่คิดว่าพ่อถูกสบประมาทและถูกทิ้งขว้างเมื่อเขาผู้นั้นกระทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมด้วยความไร้ยางอายและความชั่วร้ายเลวทราม ความหยิ่งยโสกำลังครองราชย์ในโลก และจากความหยิ่งยโสนี้มันได้แตกหน่อกำเนิดความชั่วร้ายที่ปกป้องมันไม่ให้ไขว่คว้าความถ่อมตนที่เป็นสิ่งดีงามที่จะทำให้มันได้เข้าสู่ความโอบอ้อมอารีของพ่อพระเป็นเจ้าและผลของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของพ่อ

พ่อต้องการวิญญาณต่างๆที่เสียสละตัวพวกเขาแบบสมัครใจและด้วยความรักถวายคำภาวนาต่อพ่อแบบต่อเนื่องและความปรารถนาเร่าร้อนต่อความเจ็บปวดเพราะการก้าวร้าวล่วง เกินต่างๆต่อพระหฤทัยของพ่อพระเป็นเจ้า

ความรักของผู้ที่ได้รับการเลือกสรรต่อศีลมหาสนิทแห่งพระหฤทัยของพ่อจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยความรักเช่นเดียวกัน มีพ่ออยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาครุ่นคิดไตร่ตรองเสมอและในทุกสิ่งทุกอย่างที่รายล้อมตัวของพวกเขา จุดศูนย์กลางของสิ่งของทางโลกและชีวิตของจิตวิญญาณของพวกเขาจะเป็นพ่อ เป็นการลิ้มรสของสิ่งที่จะเป็นนิรันดร
MY HOUR WILL SOON STRIKE…OFFER CONTINUOUS PRAYER
CL-52 11-Jan-96 Jesus
My hour will soon strike for the joy of many souls and the sorrow of others… My messages of love, preparing humanity to face with atonement and penitence the evil that is approaching, are neither heard nor put into practice.

The Divine Mercy, ready to mitigate that evil, is not implored. If there were more souls that atone, suffering for those that neither know nor want to do it, many things would change. The forces of hell, accumulating all their power, are swiftly deceiving the world in order to unleash the most terrible war that centuries have known.

Since time has passed in vain confirmations and the punishment is imminent, I want, I desire all the formation houses that are dedicated to My service in all the religious orders, to be preparing to be the army that will give the triumph in the decisive battle, in that hour in which I will remove the bad from the earth and institute My reign.

I want My peaceful army to decide with its spiritual force, the destiny of humanity for its own good and grandeur… With its help, I will settle everything in an instant, everything that man would not be able to achieve but by force of years.

I will show Myself to everyone, and even those who deny Me will believe. Because of this, salvation without penance is not possible. Many and great evils will continue to come if penance is not made. Many are the sins, much the pride against God, whose Justice is held back by My Mother’s pleadings and supplications.

My daughter, the evil, the ambition, the pride, and the sensuality of life have created a monstrous present-day sin: the willful negation of the wrong that is done to God through all kinds of sins.

Working in this way, humanity atrophies the collective conscience and imbues in it the erroneous notion of what is natural in life, in order to make believe that everything is lawful if everyone does it…, taking away from it malice and introducing it in the mentality of all people. Therefore, God is excluded and one must not think that He is offended and rejected when one works unjustly with shamelessness and malice.

Pride is reigning in the world, and from that pride sprout all the vices preventing it from acquiring humility, the virtue that would allow it to reach the divine benevolence and the fruits of charity.

I need souls that by sacrificing themselves voluntarily and lovingly will offer Me continuous prayer and a burning desire for pain because of the offenses committed against My Divine Heart. The love of the chosen ones of My Eucharistic Heart will have its reward in that same love, having Me always present in everything they contemplate and that surrounds them.

The center of their material and spiritual life will be Me, as a foretaste of what will be eternally.
ตอบกลับโพส