สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 61 การพลีกรรมที่พ่อต้องการคือ "การพลีกรรมข้างใน"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ พ.ค. 15, 2021 7:41 am

การพลีกรรมที่พ่อต้องการคือ "การพลีกรรมข้างใน"

CL-61 12 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อจะให้ความสนใจในการทําพลีกรรมของลูกที่ลูกกระทําโดยไม่ให้ปรากฏในสายตาของมนุษย์ แต่เราทั้งสองต้องเข้าใจกันและกันเป็นอย่างดี อะไรคือการพลีกรรมที่พ่อต้องการจากลูก?

พ่อต้องการให้ลูกเข้าใจแบบแจ่มแจ้งเมื่อพ่อบอกลูกว่าการทําพลีกรรมในช่วงเวลาเหล่านี้ต้องเป็นการทําพลีกรรมที่ให้เกิดผลด้านความแข็งแรงของจิตวิญญาน นั่นก็คือ ลูกต้องไม่ถวายสิ่งต่างๆให้พ่อเหมือนเมื่อมนุษยชาติยังเยาว์วัย แต่เป็นการถวายความรักชอบ นี่คือการพลีกรรมของความยิ่งใหญ่ ไม่ใช่การพลีกรรมด้วยการถวายสิ่งของ ซึ่งในเวลานั้นพ่อต้องการให้มีการแสดงออกมา วันนี้พ่อต้องการมากกว่านั้น ผู้ที่พ่อรัก และผู้ใดที่ทําน้อย ไม่ได้ทําตามพระประสงค์ของพ่อ

ลูกต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการปฎิเสธตัวลูกต่อสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความรักชอบ นี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณของลูกต้องทําการเสียสละ และร่างกายของลูกจะทําตามความตั้งใจของจิตวิญญาณของลูกแบบง่ายๆ จงพินิจพิเคราะห์ให้ดี เพราะถ้าลูกทําดั่งนี้ พระวาจาของพ่อจะได้รับการพิสูจน์แบบตรงตามตัวอักษรเกี่ยวกับการปรากฏภายนอกเมื่อกําลังทําพลีกรรมอยู่ ต้องไม่มีผู้ใดรู้ พ่อรู้และเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

ลูกที่รักของพ่อทั้งหลาย จงเรียนจากพ่อในการเสียสละข้างใน และเติบโตในสายพระเนตรของพ่อ

ถ้าพ่อต้องการ พ่อจะให้ลูกทําการพลีกรรมข้างนอกที่ยิ่งใหญ่ แล้วลูกจะกระทํา แต่การพลีกรรมหลักที่เป็นอยู่และจะดํารงต่อไปคือการพลีกรรมข้างใน
แก้ไขล่าสุดโดย Yan Agape เมื่อ อาทิตย์ พ.ค. 16, 2021 2:00 pm, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ พ.ค. 15, 2021 7:44 am

THE PENANCE I WANT IS “INTERIOR PENANCE”

CL-61 12-Jan-96 Jesus

I will concern Myself in the penances that you do without them appearing before the eyes of men. But we must understand each other well. What is the penance that I want from you? I want to be clear when I tell you that the penance of these times must be the one that produces spiritual strength, that is, you must not offer things, as when humanity was young, but rather affection. This is the penance of the great, the former of the insignificant. At that time I wanted those manifestations; today I want more. My beloved ones and whoever practices less does not do My Will.

You must pay a lot of attention to depriving yourselves of those things that are not things but rather affections. That is why your spirit must sacrifice itself, and the body will easily follow the intention of the spirit. Look into it well because if you do it thus, My Words will prove true to the letter concerning the way to appear outwardly when doing
penance. No one must know; I know it and that is enough.

Beloved ones, learn from Me to make interior sacrifices and to grow before My very eyes. If I want, I will give the great exterior penitence, and then you will do it. But the main penance is still and will continue to be the interior one.
ตอบกลับโพส