สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 60 พ่อหวังสิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆจากประเทศนี้

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ พ.ค. 16, 2021 1:54 pm

พ่อหวังสิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆจากประเทศนี้

CL-60 12 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พระศาสนจักรได้ดําเนินผ่านการทดสอบด้วยไฟที่จะได้รับการชําระล้าง ร่อนจนมีการเกิดความแยกตัวของตะกอนของมนุษยชาติสําเร็จเสร็จสิ้นลง จํานวนผู้คนมากมายจะถูกแยกและถูกขว้างออกไป เพราะพวกเขาไม่สามารถจะร่วมชีวิตด้วยกันได้ คนดีไม่สามารถปะปนกับคนเลว

ความหยิ่งยะโสกําลังหว่านเมล็ดของความทรยศในเหล่าผู้ถวายชีวิตเพื่อพ่อ เหมือนยูดาส พวกเขาขายตัวพวกเขาเพื่อความคิดต่างๆที่พวกเขาคิดว่า เหนือกว่าสารของพระวรสารของพ่อ ความทะนงตัว ความยะโสโอหังของพวกเขาไม่ต้องการยอมรับว่าความเรียบง่ายของพ่อพระเป็นเจ้าของสารของพ่อพอเพียงกับยุคกาลเวลาเหล่านี้ พวกเขาพยายามเปลี่ยนพระวรสารของพ่อ ทําให้มันคล้ายคลึงเหมือนกับโลกปัจจุบันซึ่งเป็นการเปลี่ยนคุณค่าที่แท้จริงของมัน

พระวรสารของพ่อเป็นสารของพ่อพระเป็นเจ้า ที่ไม่มีการกำหนดเวลา มันได้ถูกเสกให้เป็นของเวลาทั้งมวล ในความเรียบง่ายและบริสุทธิ์ผุดผ่อง มันเป็นความพอเหมาะพอควรกับวิญญานทั้งมวล ความคิดทั้งมวล และอายุทั้งมวล...สิ่งสร้างไม่ได้เหนือกว่าพระผู้สร้าง หรือมนุษย์ไม่ได้ฉลาดกว่าพระเป็นเจ้าผู้ประทานชีวิตให้เขาและความฉลาดซึ่งเป็นความฉลาดของพระเป็นเจ้า

เหล่าศัตรูของวิญญานครองราชย์ในโลกปัจจุบัน เหมือนกับความจําเป็นที่ได้การยอมรับและการน้อมตอบเหมือนเป็นธรรมชาติ คล้ายกับว่าโลกนี้เป็นโลกต่อพระพักตร์ของพ่อพระเป็นเจ้าที่ปีศาจทําตัวมันเป็นพระเป็นเจ้า และเนื้อหนังเปลือยตัวเองแบบล่อนจ้อน แผ่กระจายความกระหาย ความอยากต่างๆที่สับสน

ความเชื่อของบาปได้ถูกกําจัดออกจากวิญญาน และมันทําให้เห็นพระเป็นเจ้าว่าทรงอยู่ห่างไกลและเป็นผู้ที่ล้าสมัย ซึ่งผู้คนไม่ต้องกลัวเกรงหรือเชื่อฟัง

อย่างไรก็ตาม แม้ในขณะที่ความเลวได้แพร่สะพัดไปอย่างง่ายดายนี้ ยังมีวิญญาณต่างๆที่ดี รับความเจ็บปวด ภาวนา และรัก พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยโลกและพระศาสนจักร วิญญาณเหล่านั้นที่จงรักภักดี แอบแฝง ถูกทอดทิ้ง และมีคุณค่า จะเป็นผู้ทําให้พระศาสนจักรฟื้นคืนชีพใหม่และสวยงาม พ่อหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างๆจากประเทศนี้ เพื่อความต้องการนี้ พ่อได้มอบประเทศนี้ให้อยู่ในความคุ้มครองของอัครเทวดาต่างๆของพ่อ พวกท่านจะคุ้มครองประเทศนี้

จงเข้าใจเถิด ลูกของพ่อทั้งหลาย คําภาวนาและการอดอาหารของลูกๆมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ ด้วยคําภาวนาต่างๆจากลูกสาวคนนี้ของพ่อ และการเสนอตัวช่วยของแม่ของพ่อ พ่อได้ยอมรับที่จะสั่งสอนลูกๆอีกสักเล็กน้อย...ลูกจะต้องเริ่มดํารงชีวิตจากความเชื่อ จากทุกคําพูดที่เหนือกว่าความเข้าใจของมนุษย์ที่พุ่งเข้าหาลูก อีกสักนิด...ยังมีสิ่งเล็กน้อยที่เหลืออยู่ที่พ่อจะบอกลูก...อย่าดําเนินการที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ดําเนินชีพในสิ่งที่ลูกครอบครอง เพราะลูกต้องจําว่า ผู้ใดที่ได้รับมาก ความหวังก็จะมีมากสำหรับผู้นั้น...

ความเจ็บปวดมีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ พ่อเองก็ได้เลือกเพื่อการไถ่กู้ของมวลมนุษยชาติ เพราะเหตุนี้ พ่อได้ส่งความเจ็บปวดไปให้ดวงวิญญาณต่างๆที่ได้รับการเลือกสรรจากพระบิดา เพื่อผลสุดท้ายที่ทรงกําหนดไว้ แต่พวกเขาต้องรับความเจ็บปวดด้วยความสมัครใจ ปราศจากความอ่อนแอ แม้ว่ามันจะรวดร้าวและขมขื่น พ่อจะเป็นผู้ปลอบประโลมใจลูก และเป็นเพื่อนของลูก...

I EXPECT GREAT THINGS FROM THIS COUNTRY

CL-60 12-Jan-96 Jesus

The Church is already going through the great trial of fire where she shall be purified, sifted, until the separation of the dregs of humanity comes about. Many will be separated and thrown out because they cannot live together, nor can the good prosper mixed with the bad.

Arrogance is sowing treason among My consecrated ones and, like Judas, they sell themselves for ideas they consider superior to My Gospel message. Their vanity and pride does not want to admit that the divine simplicity of My message is adequate for these times and they try to change My Gospel, making it like the present day world, thus changing the authentic values.

My Gospel is a Divine Message. There is no set time but rather, it was ordained for all times; in its simplicity and purity it is suitable for all souls, for all minds, and for all ages… The creature is not superior to the Creator, or the man wiser than He who gave him life and wisdom and it is the same Wisdom.

The enemies of the soul reign today in the world like a necessity that is admitted and accepted as natural. As this, the world is before God; the devil makes himself god and the flesh shows itself in all its nudity, unleashing confused appetites.

The notion of sin is taken away from the soul and it is made to see God as a far off and old-fashioned being whom one must not fear nor obey.

Nevertheless, as evil spreads with ease, there are also good souls that suffer, pray, and love. They will be the ones that will save the world and the Church. Those faithful souls, hidden, ignored, and valuable, will be the ones that make the Church resurrect as new and beautiful.

From this Country I expect great things, for that I placed it under the protection of My Archangels. They will protect it.

Understand, My children, your prayers and fasting have great value. By the prayers of this daughter of Mine and the intercession of My Mother, I have accepted to instruct you a bit more… You must start to live off faith, off each word that, in an incomprehensible manner for man, was directed at you. A bit more… there is little left to tell you… Do not undertake great deeds, live what you possess because, remember that, to whom more is given, more is expected…

Suffering has great value, when I Myself chose it for the salvation of man. For that I also send it to those souls that have been chosen by the Father for a determined end. But they must accept it voluntarily without weakness, as painful and bitter as it may be. I will be your comfort and your friend…
ตอบกลับโพส