วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2021: วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

จันทร์ พ.ค. 17, 2021 12:27 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธา วันอาทิตย์ 16 พฤษภาคม 2021: วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

มาระโก บทที่ 16 ข้อที่ 15-20
15พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง 16ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ 17ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ ๆ ได้ 18จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย” 19เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวา 20บรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา

จาก "หีบพันธสัญญาใหม่" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส From "The Ark of the New Covenant " Testimony of Catalina Rivas (ARK 103:13)
13) จงพูดสิ่งที่พ่อดลใจให้ลูกพูดโดยปราศจากความหวาดกลัว เพราะลูกไม่ใช่ผู้ที่กําลังพูด พ่ออยู่กับลูก พ่อเพียงแค่ขอลูกให้ประกาศความปรารถนาของพ่อให้ดวงวิญญาณต่างๆมาเพื่อแสวงหาปังแห่งชีวิต เพื่อความจริงที่พ่อต้องการให้พวกเขา เพราะถ้าพวกเขาแสวงหาอย่างแท้จริง พวกเขาจะร้องไห้ อวดครวญเมื่อพวกเขาก่อนหน้านั้นไม่สามารถค้นพบปังแห่งชีวิต

SUNDAY MAY 16, 2021 – SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD

GOSPEL - MK 16:15-20
Jesus said to his disciples: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned. These signs will accompany those who believe: in my name they will drive out demons, they will speak new languages. They will pick up serpents with their hands, and if they drink any deadly thing, it will not harm them. They will lay hands on the sick, and they will recover.”

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs.

The Catechism of the Catholic Church
Prologue 1.2So that this call should resound throughout the world, Christ sent forth the apostles he had chosen, commissioning them to proclaim the gospel: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age. ”Strengthened by this mission, the apostles “went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it.”
665 Christ’s ascension marks the definitive entrance of Jesus’ humanity into God’s heavenly domain, whence he will come again (cf.Acts1:11); this humanity in the meantime hides him from the eyes of men.

From “Ark of the New Covenant” Testimony of Catalina Rivas (ARK 103:13)
13) Say what I inspire you to say without fear, for it is not you who is talking. I am with you. I only ask you to proclaim My desire that souls come to look for the Bread of life, for the truth that I want to give them, because when they really look for it, they will cry and will groan when they could not [earlier] find it.


*สารวัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2021: คุณพ่อทิมเจ้าอาวาสพูดถึงความสําคัญของเลข 40
แม่ท้องกําเนิดชีวิตลูก 40 อาทิตย์ โมเสสใช้เวลา 40 วันกับพระเจ้าก่อนรับพระบัญญัติ 10 ประการ พระเจ้าลงโทษชาวอิสราเอล 40 ปี ให้เดินในทะเลทราย รุ่นลูกเข้าสู่แผ่นดินที่ทรงสัญญาให้ พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในทะเลทราย 40 วันก่อนเทศนาและไถ่กู้ให้พวกเรา ทรงอยู่กับสานุศิษย์ 40 วันก่อนเสด็จสู่สวรรค์ ให้เตรียมรับพระจิตเจ้าใน 10 วันต่อมา มหาพรตมี 40 วันเพื่อให้เราตายจากบาปแล้วมีชีวิตใหม่

คุณพ่อทิมจบการเทศน์แบบทิ้งทวนเรียกเสียงฮาลั่นวัด: (กิจการอัครสาวก 1:11) ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทําไม...ควรจะเป็นชาวเมืองเลซี่ ท่านทั้งหลาย ดูหนัง ดูทีวีอยู่ทําไม จงไปประกาศพระวรสาร!

* Sacred Heart Parish, Lacey, Washington, U.S.A., Pastor Father Tim Ilgen
ตอบกลับโพส