สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 63 ความจริงใจที่สมบูรณ์ต่อต้านการโกหกทุกอย่าง

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ พ.ค. 28, 2021 11:26 am

ความจริงใจที่สมบูรณ์ต่อต้านการโกหกทุกอย่าง

CL-63 12 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พ่อต้องการความจริงใจที่สมบูรณ์จากลูกซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการค้นหาความจริง มันเป็นความตรงกันข้ามของการถล่มทะลายของการโกหกที่รายล้อมผู้ได้รับการเลือกสรรของพ่อ พ่อต้องการมัน ไม่ใช่แค่แต่ผู้ที่เป็นของพ่อต้องมีความจริงใจ แต่รวมถึงการกระทําซึ่งขึ้นอยู่กับสิริโรจนาการในสวรรค์

ท้องทุ่งของการโกหกประกอบไปด้วยพวกเขาเหล่านั้นที่หลอกลวงมากถึงขนาดหลอกลวงตัวของพวกเขาเอง ความจริงเป็นอีกด้านหนึ่ง ที่ให้อิสระและปลดปล่อยจากความมุ่งร้ายที่กําเนิดการโกหกต่างๆ

เราจะพูดถึงชนสองกลุ่ม: กลุ่มหนึ่งพยายามทําการโกหกและสามารถหลอกลวงตัวของพวกเขาเองด้วยอาวุธของความจริง แต่มันเป็นความจริงอย่างไหน? อย่างหนึ่งบิดเบือนด้วยการหลอกลวง อย่างหนึ่งถูกสร้างจากการโกหก พวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้รับการให้อภัย เพราะพวกเขาใช้ความดีและความจริงเพื่อทําบาปเลวร้ายและการโกหกแท้ๆ บาปต่อองค์พระจิตเจ้า และเปลี่ยนเป็นการโกหกหลอกลวงของการช่วยเหลือทั้งมวลที่พ่อให้พวกเขา แล้วเติมแต่งด้วยความอกตัญญู พวกเขาจะสามารถเข้าใกล้ความสว่างได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขาได้เปลี่ยนมันให้กลายเป็นความมืดที่ดําทึบ?

แต่ยังมีอีกกลุ่มชนที่ดํารงชีพบนปลายขอบของความจริง และไม่ต้องการเข้าสู่ความจริง พวกเขาคือผู้ใจเสาะ ที่มีความหวาดกลัวของมนุษยชาติ และความระแวดระวังที่เห็นแก่ตัว ดูหมิ่นดูแคลนความสวยงามที่ความจริงตกแต่ง พ่อเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสําหรับพวกเขาเหล่านี้เช่นกัน

แล้วมีใครที่ได้รับความเห็นชอบของพ่อ? พวกเขาเหล่านั้นที่ดํารงชีพอุทิศให้กับความเชื่อ และไม่หวาดกลัวกับผลต่างๆที่จะตามมา ผู้เป็นที่รักของพ่อรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ และยืนยันด้วยผลงานและคําพูด พวกเขาไม่ได้ถามพ่อเหมือน ปอนทิอัส ปิลาต อะไรคือความจริง? โดยปราศจากการครอบครองคําตอบที่สมบูรณ์ต่อคําถามของพวกเขาเอง พวกเขาไม่ได้วิ่งหนีจากพ่อ ตรงกันข้าม พวกเขาแสวงหาพ่อ และสารภาพแบบรุ่มร้อนด้วยความรักต่อพ่อ ด้วยการกล่าวความจริง

ด้วยเหตุผลนี้ จงซื่อสัตย์ จงจริงใจ จงแท้จริง เห็นพ้องกับตัวเอง และปราถนาที่จะรู้และทําทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อสอนลูก: นั่นคือการบอกความจริง


ABSOLUTE SINCERITY AGAINST ALL LIES

CL-63 12-Jan-96 Jesus

I want absolute sincerity from you as it is needed in pursuing the Truth, as it is the antithesis of the avalanche of lies that surround My chosen ones. And I want it, not only because he who belongs to Me must be truthful, but also for the exercise on which depends a great deal of glory in Heaven.

The field of lies is made by those who deceive so much that they even deceive themselves. Truth, on the other hand, truly liberates and frees from the maliciousness that produces lies.

We will talk of two groups of people: one group attempts to make up lies and deceive themselves in being able to do it with the weapon of truth. But which truth? One distorted by deception; one built on lies. They are the ones who will not be forgiven because they make use of good and truth in order to do evil and utter lies. They sin against the Holy Spirit and turn into falsehood all the help I give them and color it with disloyalty. How will they be able to come close to the light if they change it for very dense darkness?

But there is another group that lives on the margin of the truth and does not wish to come into it. They are the fainthearted who because of human fear and selfish caution scorn the beauty in which the truth is dressed. I suffered a lot for them too.

Who then will have My approval? The ones who live committed to the truth and do not fear the consequences. My beloved know these things and confirm them with their works and words. They do not ask Me like Pontius Pilate: “What is the truth?”, without having had the complete answer to their question. They do not run away from Me, but rather seek Me and confess passionately to Me by telling the truth.

For this reason, be honest, sincere, truthful, coherent with yourselves and desirous of knowing and practicing everything that I teach you: that is to tell the truth.
ตอบกลับโพส