บทความเสริมศรัทธามิสซาวันอาทิตย์ ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 20 มิถุนายน 2021 (พระวรสาร มาระโก: 4:35-41)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ มิ.ย. 20, 2021 12:13 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความเสริมศรัทธามิสซาวันอาทิตย์ ที่ 12 เทศกาลธรรมดา 20 มิถุนายน 2021 (พระวรสาร มาระโก: 4:35-41) จาก "การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส From "The Great Crusade of Mercy" Testimony of Catalina Rivas (CM-59:8; CM 72: 9, 10)

8) ลูกเล็กๆของพ่อทั้งหลาย พ่อต้องการให้ลูกเข้าใจเกมและให้มันผ่านเข้าไปถึงศรีษะของลูกว่า ถ้าพ่อนอนในเรือของลูกขณะที่พายุกําลังโหมกระหน่ำ มันไม่ได้หมายความว่าพ่อไม่ได้อยู่ ณ ที่นั่น เพราะนอกจากดูแลลูกและทําให้ลมสลายตัว พ่อกําลังสังเกตการณ์อยู่

9) มีคนจํานวนมากมายที่ขอพ่อให้รู้ว่าจะได้รับความพร้อมบริบูรณ์ได้อย่างไร และมีคนจํานวนมากมายพุ่งชนโขดหินปะการังด้วยการหวนกลับไปสู่ทะเลแห่งความสับสนของพวกเขา พ่อได้กําหนดให้คนจํานวนมากมายพุ่งไปหนทางแห่งความรู้ของความลึกลับนั้น และมีน้อยคนที่สามารถเข้าใจ เพราะพ่อแค่เริ่มทํางานให้ผลประโยชน์แก่พวกเขา พวกเขาก็ติดชะงักซะแล้ว พ่อแค่จะปล่อยเรือเล็กๆของเขาให้โต้คลื่น พวกเขาก็ร้องตะโกนว่า " พระเจ้าข้า พระองค์ไม่เห็นหรือว่าพวกเรากําลังจมน้ำ? มันไม่มีค่ามีความหมายต่อพระองค์หรือที่พวกเรากําลังจะตาย?" มี "เปโตร" จํานวนมากมายปานใดหนอ และมีคนที่เคราะห์ร้ายจํานวนมากมายปานใด!

10) ดังนั้น พ่อต้องการได้ความวางใจอย่างสมบูรณ์และการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากลูกๆ พ่อจะไม่คืนคําพูดของพ่อ พ่อได้ยืนหยัดอยู่กับทุกสิ่งที่พ่อได้เสนอให้ลูกๆ ลูกจะทําพระประสงค์ของพ่อได้อย่างไรถ้าพ่อไม่ต่อต้านความประสงค์ของลูก? ลูกจะทำความประสงค์ของลูกเสมอและอยู่ในตัวของลูกเอง ใช่หรือไม่?

พระวรสาร มาระโก: 4:35-41
35เย็นวันเดียวกันนั้น พระเยซูเจ้าตรัสสั่งบรรดาศิษย์ว่า “เราจงข้ามไปทะเลสาบฝั่งโน้นกันเถิด” 36บรรดาศิษย์จึงละประชาชนไว้ และออกเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นไป มีเรือลำอื่น ๆ ติดตามไปด้วย 37ขณะนั้นเกิดพายุแรงกล้า คลื่นซัดเข้าเรือจนน้ำเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้ว 38พระองค์บรรทมหลับหนุนหมอนอยู่ที่ท้ายเรือ บรรดาศิษย์จึงปลุกพระองค์ ทูลถามว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่สนพระทัยที่พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้วหรือ” 39พระองค์จึงทรงลุกขึ้น บังคับลม ตรัสสั่งทะเลว่า “เงียบซิ จงสงบลงเถิด” ลมก็หยุด ท้องทะเลราบเรียบอย่างยิ่ง 40แล้วพระองค์ตรัสถามเขาว่า “ตกใจกลัวเช่นนี้ทำไม ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ”e 41เขาเหล่านั้นกลัวมาก พูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครหนอ ลมและทะเลจึงยอมเชื่อฟังเช่นนี้”


SUNDAY JUNE 20, 2021 – TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - MK 4:35-41
On that day, as evening drew on, Jesus said to his disciples: “Let us cross to the other side.” Leaving the crowd, they took Jesus with them in the boat just as he was. And other boats were with him. A violent squall came up and waves were breaking over the boat, so that it was already filling up. Jesus was in the stern, asleep on a cushion. They woke him and said to him,
“Teacher, do you not care that we are perishing?” He woke up, rebuked the wind, and said to the sea, “Quiet! Be still!” The wind ceased and there was great calm. Then he asked them, “Why are you terrified? Do you not yet have faith?” They were filled with great awe and said to one another, “Who then is this whom even wind and sea obey?”

The Catechism of the Catholic Church
144 To obey (from the Latin ob-audire, to “hear or listen to”) in faith is to submit freely to the word that has been heard, because its truth is guaranteed by God, who is Truth itself….

From “The Great Crusade of Mercy” Testimony of Catalina Rivas (CM-59:8; CM-72:9,10)
8) My little children, I want you to understand such games and to really get it through your heads that if I sleep in your boat while the storm is roaring, it does not mean I am absent, for besides looking after you and making the winds die down, I am observing.
9) There are so many who ask Me how to attain perfection, and there are so many who strike against that reef by returning to the sea of their confusion. I set many on the course that leads to the knowledge of that mystery and there are few who are capable of understanding it, because scarcely have I begun to work for their benefit when they get stuck. Scarcely have I launched their little boat on the waves when they cry out to Me, “Lord, do You not see that we are drowning? Does it not matter to You that we are perishing?” How many “Peters” and how many unfortunate people there are!
10) Therefore, I want to obtain complete trust and complete acceptance on your part. I will not go back on My word; from the beginning, I have stood firm on everything that I have proposed to you. How can you do My Will if I do not oppose yours? You would always be doing your will and always remaining within yourself. Is that not so?
ตอบกลับโพส