บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2021 อาทิตย์ที่ 15 ในเทศกาลธรรมดา

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ ก.ค. 11, 2021 9:56 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ *บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์ 11 กรกฎาคม 2021 อาทิตย์ที่ 15 ในเทศกาลธรรมดา

* ทุกฉบับที่แปล อยู่ใน www.newmana.com เวปบอร์ดสนทนาธรรม สามัคคีธรรม และ สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ โพสต์โดย Yan Agape

พระวรสาร: นักบุญมาระโก 6:7-13

7ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองคนเข้ามาพบ และทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่ ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ 8ทรงกำชับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วย นอกจากไม้เท้าเท่านั้น ไม่ให้มีอาหาร ไม่ให้มีย่าม ไม่ให้มีเศษเงินใส่ไถ้ 9ให้สวมรองเท้าได้ แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วย 10พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด จงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไป 11ถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่าน หรือไม่ฟังท่าน จงออกจากที่นั่น พลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปรักปรำเขา” 12บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ 13ขับไล่ปีศาจจำนวนมาก เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคน และรักษาเขาให้หายจากโรคภัย

จาก "หีบพันธสัญญาใหม่" From "The Ark of the New Covenant " ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส Testimony of Catalina Rivas ( ARK-111:14-15)

14) จงเริ่มทํางานเดี๋ยวนี้ ตู้ศีลมหาสนิทคือจุดศูนย์กลางของโลก นั่นคือเหตุผลที่สถานที่แพร่ธรรมได้ถูกก่อตั้งในที่ทุรกันดารที่สุด ศีลมหาสนิทคือสัญญลักษณ์ของความสว่างและความรัก มันเป็นความจําเป็นที่ศีลมหาสนิทได้ถูกยกสูงในทุกสถานที่ของโลกเพราะศีลมหาสนิทเป็นการไถ่กู้พลีกรรมเพียงอย่างเดียวของมนุษยชาติ

15) พ่อต้องการให้ลูกเป็นผู้แพร่ธรรมที่แท้จริงของศีลมหาสนิท จงเริ่มงานที่พ่อได้มอบให้ลูกทําเดี๋ยวนี้เลย และ...ที่ใดที่ประตูไม่เปิดให้ลูก จงสบัดฝุ่นจากรองเท้าของลูกแล้วก็รุดหน้าต่อไป…

SUNDAY JULY 11, 2021 – FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - MK 6:7-13
Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick—no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic. He said to them, “Wherever you enter a house, stay there until you leave. Whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them.” So they went off and preached repentance. The Twelve drove out many demons,
and they anointed with oil many who were sick and cured them.

The Catechism of the Catholic Church
2 So that this call should resound throughout the world, Christ sent forth the apostles he had chosen, commissioning them to proclaim the gospel: “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you; and lo, I am with you always, to the close of the age.” Strengthened by this mission, the apostles “went forth and preached everywhere, while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it.”
858Jesus is the Father’s Emissary. From the beginning of his ministry, he “called to him those whom he desired;.... And he appointed twelve, whom also he named apostles, to be with him, and to be sent out to preach.” From then on, they would also be his “emissaries” (Greekapostoloi). In them, Christ continues his own mission: “As the Father has sent me, even so I send you.” The apostles’ ministry is the continuation of his mission; Jesus said to the Twelve: “he who receives you receives me.”

From “The Ark of the New Covenant” Testimony of Catalina Rivas (ARK-111:14-15)
14) Start working now. The Tabernacle is the center of the world. That is why Missions have been placed in the most remote regions. The Host is the sign of light and love. It is necessary that the Eucharist be elevated in all the places of the world as the humanity’s only redemptive sacrifice.
15) I need you to be true missionaries of the Eucharist. Start right now with the assignment that I impose on you and... where doors are not open to you, simply shake the dust from your sandals and go on...
ตอบกลับโพส