บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2021 อาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา (พระวรสาร: นักบุญยอห์น 6:1-15)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ ก.ค. 25, 2021 11:12 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ *บทความเสริมศรัทธาวันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม 2021 อาทิตย์ที่ 17 ในเทศกาลธรรมดา (พระวรสาร: นักบุญยอห์น 6:1-15)

* ทุกฉบับที่แปลอยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ดสนทนาธรรม สามัคคีธรรม และ สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ โพสต์โดย Yan Agape

6 1หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือทีเบเรียส 2ประชาชนจำนวนมากตามพระองค์ไป เพราะเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำแก่ผู้เจ็บป่วย 3พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขา ประทับที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ 4ขณะนั้นใกล้จะถึงวันฉลองปัสกาของชาวยิว 5พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรเห็นประชาชนจำนวนมากที่มาเฝ้า จึงตรัสแก่ฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน” 6พระองค์ตรัสดังนี้เพื่อทดลองใจเขา แต่พระองค์ทรงทราบแล้วว่าจะทรงทำประการใด 7ฟิลิปทูลตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอ” 8ศิษย์อีกคนหนึ่งคือ อันดรูว์ น้องของซีโมน เปโตร ทูลว่า 9”เด็กคนหนึ่งที่นี่มีขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัว ขนมปังและปลาเพียงเท่านี้จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้” 10พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงบอกประชาชนให้นั่งลงเถิด” ที่นั่น มีหญ้าขึ้นอยู่ทั่วไป เขาจึงนั่งลง นับจำนวนผู้ชายได้ถึงห้าพันคน 11พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ พระองค์ทรงกระทำเช่นเดียวกันกับปลา 12เมื่อคนทั้งหลายอิ่มแล้ว พระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า “จงเก็บเศษขนมปังที่เหลือ อย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่า ๆ” 13บรรดาศิษย์จึงเก็บเศษขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่เหลือนั้น ได้สิบสองกระบุง 14เมื่อคนทั้งหลายเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ทรงทำ ก็พูดว่า “ท่านผู้นี้เป็นประกาศกแท้ ซึ่งจะต้องมาในโลก” 15พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าคนเหล่านั้นจะใช้กำลังบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ จึงเสด็จไปบนภูเขาตามลำพังอีกครั้งหนึ่ง


จาก"หีบพันธสัญญาใหม่" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (From "The Ark of the New Covenant, Testimony of Catalina Rivas, ARK-32:2)

2) ลูกจงรู้ว่าประชาชนที่หิวโหยเหล่านั้น ที่ติดตามพระบุตรของพระเป็นเจ้าในที่ปลอดเปลี่ยว ไม่ได้อิ่มเอิบหลังจากวันแรกที่พวกเขาได้ติดตามพระองค์ ขนมปังบาร์เลย์ห้าก้อนที่ได้เพิ่มพูนจํานวนแบบอัศจรรย์นั้นไม่ได้รับการแจกจ่ายจนกระทั่งถึงวันที่สาม พ่อต้องการให้การทดลองนี้เตรียมพวกเขาให้มีคุณค่าที่จะกินขนมปังนี้

จาก "ในการกราบนมัสการ" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (From "In Adoration", Testimony of Catalina Rivas, Page 4)

เมื่อลูกได้เริ่มบนเส้นทางเคียงข้างพระองค์นี้ ลูกได้อยู่ในการประทับของพระองค์เป็นเวลานาน ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ซ้ำๆข้างในและในตัวลูกเหมือนกับที่ได้ขับร้องในภาคถวายของมิสซา: เด็กผู้หนึ่งได้เดินเข้าหาพระองค์ในตอนบ่ายของวันนั้น เขาให้ขนมปังห้าก้อนของเขาเพื่อจะช่วยพระองค์ และพระองค์กับเขาทําให้ผู้หิวโหยอิ่ม ลูกปราถนาจะวางขนมปังห้าก้อนของลูกบนโต๊ะของพระองค์ ซึ่งก็คือคําสัญญาที่จะให้พระองค์ความรักความยากจนทั้งมวลของลูก วันนี้ลูกไม่อาจหาวิธีใดที่ดีกว่าที่จะบอกพระองค์ว่า "พระเป็นเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์" ต่อความรักและของขวัญที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการอนุญาตให้ลูกได้ถวายขนมปังห้าก้อนของลูกให้พระองค์SUNDAY JULY 25, 2021 – SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - JN 6:1-15
Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him,
“Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.” One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Since Jesus knew that they were going to come and carry him off to make him king, he withdrew again to the mountain alone.

The Catechism of the Catholic Church
1335 The miracles of the multiplication of the loaves, when the Lord says the blessing, breaks and distributes the loaves through his disciples to feed the multitude, prefigure the superabundance of this unique bread of his Eucharist. The sign of water turned into wine at Cana already announces the Hour of Jesus’ glorification. It makes manifest the fulfillment of the wedding feast in the Father’s kingdom, where the faithful will drink the new wine that has become the Blood of Christ.

From “The Ark of the New Covenant” Testimony of Catalina Rivas (ARK-32:2)
2) You must know that those hungry people, who followed the Son of God in the desert, were not satiated after the first day when they decided to follow Him. The five loaves of barley bread that were miraculously multiplied were not distributed until the third day. I had wanted this trial to prepare them to be worthy to eat this bread.

From “In Adoration” Testimony of Catalina Rivas (Page-4)
When I started on this path at Your side, I remained in Your Presence for a long time, repeating interiorly, inside myself/ a hymn which is sung at the time of the Offertory of the Mass:
“A child approached You that afternoon, gave You his five loaves of bread to help You, and you both made the hungry satisfied. I also wish to place on Your table, my five loaves of bread which are a promise to give you all my love and my poverty.” Today, I find no better way today to tell you “Thank you, Lord”, for Your infinite Love and Your gift, in allowing me to hand my five loaves of bread to You.
ตอบกลับโพส