บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 18 ในเทศกาลธรรมดา 1 สิงหาคม 2021

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อาทิตย์ ส.ค. 01, 2021 11:17 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ *บทความเสริมศรัทธา อาทิตย์ที่ 18 ในเทศกาลธรรมดา 1 สิงหาคม 2021 จาก "การรณรงค์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา" ประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส (From "The Great Crusade of Mercy" Testimony of Catalina Rivas, CM-57:2,5,9)
* ทุกฉบับที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ดสนทนาธรรม สามัคคีธรรม และ สารของแม่พระผู้เห็นอกเห็นใจฯ โพสต์โดย Yan Agape

พระวรสาร: นักบุญยอห์น: 6:24-35

24เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า 25เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” 26พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม 27อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่าน เพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว” 28เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า “พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ” 29พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา” 30ประชาชนจึงทูลถามว่า “ท่านกระทำเครื่องหมายอัศจรรย์ใดเพื่อพวกเราจะได้เห็น และจะได้เชื่อในท่าน ท่านทำอะไรเล่า 31บรรพบุรุษของเราได้กินมานนาในถิ่นทุรกันดาร ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระองค์ประทานขนมปังจากสวรรค์ให้เขากิน” 32พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า มิใช่ มเสสที่ให้ขนมปังจากสวรรค์แก่ท่าน แต่เป็นพระบิดาของเราที่ประทานขนมปังแท้จากสวรรค์ให้ท่าน 33เพราะขนมปังของพระเจ้าคือขนมปังซึ่งลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิตให้แก่โลก’ 34ประชาชนจึงทูลว่า “นายขอรับ โปรดให้ขนมปังนี้แก่พวกเราเสมอเถิด” 35พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

2) ความอิ่มเอิบและความพึงพอใจ ความหิวและความปรารถนาทําให้วิญญานต่างๆเป็นภาชนะของวิญญานทั้งหลายที่พ่อต้องเติมให้เต็ม...นั่นก็คือทําให้อิ่มเอิบของความกระหายของพวกเขาและทําให้มันสูญสลายไป ขนมปังและนํ้าเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตของร่างกาย เป็นตัวแทนของอาหารและเครื่องดื่มที่มนุษยชาติต้องการ และพ่อได้เตรียมให้ถ้าหากว่ามนุษยชาติมาหาพ่อและเชื่อในพ่อ มหัศจรรย์ต่างๆที่เขาผู้นั้นได้พูดกับพวกเขาและเขาผู้นั้นรู้ที่จะทําได้ ได้ถูกกลั่นให้เป็นสิ่งเดียว มหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้ผู้รักพระเทวภาพของพ่อเข้าสู่สภาวะของความปีติยินดีอย่างเหลือล้น ใช่แล้วลูก ความรัก! ที่ทําความอิ่มเอิบ ดับความกระหายของผู้คนที่เขาผู้นั้นรัก เพื่อว่าพวกเขาทุกคนจะรับรู้ว่าความดีงามที่แท้จริงอยู่ที่เขา ผู้ที่ทําความอิ่มเอิบและดับความกระหายของพวกเขา

ภารกิจของพ่อไม่ได้รับการขอบคุณเพราะพ่อต้องจัดเตรียมให้พวกเขาจํานวนมากแต่น้อยคนนักจะเห็นงานของพ่อ

5) ดังนั้นในความเป็นปังแห่งชีวิตของพ่อ พ่อคือปังที่จัดเตรียมให้ เป็นองค์ประกอบของความเชื่อและองค์ประกอบของความสว่าง และพ่อคือที่พึ่งของพวกเขาเหล่านั้นที่มาหาพ่อและเชื่อในพ่อ ไม่นะลูก ลูกจะไม่หิวเมื่อลูกมาหาพ่อ และลูกจะอิ่มเอิบด้วยตัวพ่อ และความกระหายของลูกจะสูญสลายหายไป

9) สิ่งสร้างทั้งหลาย! นี่คือปังที่เป็นชีวิต คือพ่อนั่นเอง ดังนั้นจงทําตัวลูกให้อิ่มเอิบกับพ่อ…

SUNDAY AUGUST 1, 2021 – EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

GOSPEL - JN 6:24-35
When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got into boats and came to Capernaum looking for Jesus. And when they found him across the sea they said to him, “Rabbi, when did you get here?” Jesus answered them and said, “Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs but because you ate the loaves and were filled. Do not work for food that perishes but for the food that endures for eternal life, which the Son of Man will give you. For on him the Father, God, has set his seal.” So they said to him, “What can we do to accomplish the works of God?” Jesus answered and said to them, “This is the work of God, that you believe in the one he sent.” So they said to him, “What sign can you do, that we may see and believe in you? What can you do? Our ancestors ate manna in the desert, as it is written: He gave them bread from heaven to eat.” So Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, it was not Moses who gave the bread from heaven; my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is that which comes down from heaven and gives life to the world.”

The Catechism of the Catholic Church
1338 The three synoptic Gospels and St. Paul have handed on to us the account of the institution of the Eucharist; St. John, for his part, reports the words of Jesus in the synagogue of Capernaum that prepare for the institution of the Eucharist: Christ calls himself the bread of life, come down from heaven.

From “The Great Crusade of Mercy” Testimony of Catalina Rivas (CM-57:2, 5, 9)
2) Satiation and satisfaction, hunger and desire make other souls into just so many more spiritual vessels that I must fill… that is, to satiate their thirst and quench it. Bread and water, principal elements for the life of the body, well represent the food and drink needed by mankind and which I prepare and give provided that mankind comes to Me and believes. The many marvels that the One who speaks to them knows how to perform, are condensed into one single, great marvel which makes lovers of My Divinity go into raptures. Yes, Love! To satiate and quench the thirst of those whom one loves, so that all may acknowledge where true Goodness lies who satiates and quenches their thirst. Mine is a thankless task because I must provide for many but very few see My work.
5) Thus, as I am the Bread of Life, I am the Bread that provides the substance of Faith and the substance of light, and I am the support of all those who come to Me and believe Me. No, you will not go hungry if you come to Me; you will be satiated by Me and your thirst will be quenched.
9) Creatures! Here is the Bread that is Life; it is precisely Me. Therefore, satiate yourselves with Me…
ตอบกลับโพส