สารพระบิดา CL-72 ด้วยพระเยซูเจ้า...ลูกทุกคนเป็นที่รักของพ่อ

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ส.ค. 06, 2021 8:04 am

(ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย) ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได ้ที่ www.LoveAndMercy.org หรือ Duch and Prawdy (กูเกิ้ล จะเจอ) เป็น pdf book หรือติดต่อ Yan Agape สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ใน www.newmana.com เวปบอร์ดสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดาเจ้า พระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์)


ด้วยพระเยซูเจ้า...ลูกทุกคนเป็นที่รักของพ่อ

CL-72 15 มกราคม 1996 พระบิดาเจ้า

มันเป็นการออกแรงแห่งความรักของพ่อที่ได้ทําให้ลูกเคลื่อนไปในหนทางที่เป็นอันตรายจนกระทั่งถึงระดับหนึ่ง และมันก็ได้ถูกวัดปริมาณว่าเป็นหนึ่งในสามของการเดินทาง

ลูกรู้ว่าบนหนทางนั้นพ่อได้กักกันตัวลูกหลายครั้งหลายหนเพราะลูกต้องการจะหวนกลับไปสู่วังวนของบาป...ลูก คนบาปเก่า ต้องการเป็นศัตรูของพ่อแบบประกาศก้อง และพ่อขอบอกลูกว่า ลูกจะเป็นศัตรูของพ่อที่เข้มแข็งผู้หนึ่ง และจะยืนในแนวหน้าของผู้ที่เกลียดชังพ่อ...พ่อเอ่ยถึงเพื่อที่จะให้ลูกยอมรับว่าในแต่ละขณะของเวลาเป็นการเลือกระหว่างความเลวร้ายและความดีงาม ลูกรู้หรือไม่ว่าทําไมพ่อถึงอนุญาตให้ลูกแกว่งไหวระหว่าง "ไม่" และ "ใช่" - เพื่อที่จะเสริมกำลัง "ใช่" ของลูก เกมนี้ทําความอึดอัดใจให้กับลูก แต่มันเป็นสิ่งที่จําเป็น ศัตรูเห่อเหิมและร้ายแรง แต่ลูกจะต้องเคยชินกับสิ่งนี้ มีดวงวิญญานมากมายกําลังรอคอยสัญญานจากพ่อที่จะให้เกียรติลูกในสวรรค์! แต่สิ่งนี้จะสําเร็จลงเมื่อถึงเวลาอันสมควร และงานของพ่อจะปรากฏในความสว่างแห่งความรักของพ่อ ท่ามกลางบทเพลงสรรเสริญของลูกพ่อทุกคน และการเทิดพระเกียรติของแม่ผู้เป็นที่รักสุดของลูกๆ พ่อจะให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติพ่อ และทุกคนที่กราบนมัสการพ่อ จะได้รับความรักของทุกคนที่ให้เกียรติพ่อ

โอ้...ลูกสาวของพ่อ มันช่างเป็นความสวยงามที่ได้ยินชื่อของพ่อได้ทําให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยริมฝีปากและหัวใจที่ร้อนรน! ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับคําภาวนาที่พุ่งตรงมาที่พ่อด้วยจุดประสงค์อันเดียวที่ทําให้โลกรู้จักพ่อ เพื่อที่ริมฝีปากอื่นๆจะอ้อนวอนและสรรเสริญพ่อ

ถูกแล้ว ด้วยวิธีนี้ชื่อของพ่อจะได้ทําให้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อลูกทอดถอนใจ วอนขอให้พระอาณาจักรของพ่อได้มาถึง พ่อขอรับประกันว่า ลูกจะมีส่วนร่วมโดยตรงกับอุปสรรคความยากลำบากทุกอย่างของผู้ได้รับการเลือกสรรของพ่อ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่หนใดก็ตาม และลูกก็คืออัครสาวกคนหนึ่ง ทุกครั้งที่ลูกดิ้นรน แล้วลูกบอกพ่อด้วยความเชื่อมั่นใกล้ชิดว่า: ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสําเร็จลง พ่อพูด อัครสาวก เพราะลูกไปด้วย " พระบรมราชโองการของพ่อ" ของวิญญานทุกดวงที่ดิ้นรนและถูกควบคุมด้วยความปรารถนาของพ่อ เหมือนกับความดีของลูกเป็นความดีของทุกคนที่รักพ่อ เฉกเช่นเดียวกับความดีของผู้คนที่ป่าวประกาศอาณาจักรของพ่อคือความดีของลูก แลกเปลี่ยนกันในทางนี้ก็คือสมบัติล้ำค่าต่างๆที่ถูกบรรจุไว้ในพระบรมราชโองการของพ่อ

ลูกจะงุนงงฉงนและรู้ถึงความดีของพ่อมากขึ้น เมื่อพ่อจะให้ลูกเห็นความหมายของบทภาวนาเหล่านี้ที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานที่ลูกส่งถึงพ่อ ถูกแล้ว: ในท่ามกลางลูกๆของพ่อที่พ่อรัก พ่อมีพระเยซูเจ้าผู้เป็นที่รักของพ่อ ที่พ่อรักมากถึงขนาดว่าพระองค์เป็นที่พอเพียงสําหรับพ่อ แต่พ่อก็รักผู้อื่นด้วยความชอบเป็นลําดับ และพ่อไม่ได้ปิดปังจากลูกว่า ลูกและพี่น้องของลูกก็อยู่ในจํานวนนั้น

ลูกสาวของพ่อ มีพี่น้องจํานวนมากมายของลูกที่อยู่ในโทษบาปแห่งความตาย จงอ้อนวอนเพื่อพวกเขา พ่ออวยพรลูก ลูกและพวกเขา และพ่อวางพวกเขาในมือที่บริสุทธิ์ของเธอ ผู้สั่นระรัวด้วยความรัก กอดพระเยซูเจ้าผู้เป็นที่รักของพ่อ

WITH JESUS… YOU ALL ARE MY BELOVED

CL-72 15-Jan-96 God the Father

It has been a labor of My Love to have made you move along the dangerous road until reaching a certain level, and it can be assessed as one third of the journey.

You know that on the road I have had to detain you many times because you wanted to return to the whirlwind of sin… You, old sinner, wanted to become My declared enemy and, I tell you, you would have been a strong one and would possibly positioned yourself up front among those who hate Me… I mention this to convince you that each moment is for you an alternative of evil and good. And do you know why I allow you to oscillate between “no” and “yes” - in order to strengthen your “yes”. The game bothers you but it is necessary; the enemy is vain and violent, but you must get used to this. So many souls are waiting for a sign from Me to honor you in Heaven! But this will be done in due course and My work will appear in the light of My Love among the canticle of all My children and the praises of your most beloved Mother. I will honor whoever honors Me, and whoever worships Me, will be loved by all who honor Me.

Oh, My daughter, how beautiful it is to hear My name sanctified with fervent lips and heart! Nothing is worth more than prayer directed at Me with the sole purpose of making the world know Me, so that other lips will invoke Me and praise Me.

Indeed, in this way My name sanctified and, when you, sighing, ask My Kingdom to come, I assure you that you will directly participate in all of the hardships of My chosen ones, wherever they may be. And you are an apostle each time that, struggling, you tell Me with intimate conviction: Your Will be done. I say apostle because you go with the “FIAT” of all the souls who, also struggling, are regulated by My Desire. And as your good is the good of all who loves Me, so is the good of all the proclaimers of My Kingdom your good, exchanging in this way the treasures contained in the FIAT.

You will be astonished and know My goodness even more when I show you the meaning of these prayers that amid suffering you address to Me. It is right: among all My children I love, I have Jesus My beloved, so beloved that He would be enough for Me. But I have also loved others with preference and, I do not conceal from you that you and your brethren are among these.

My daughter, many brethren are in sin’s penalty of death. Implore for them and I bless you, you and them, and I place them on the most pure hands of she, who trembling with love, embraced My beloved Jesus.
ตอบกลับโพส