สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 75 "เมื่อวานพ่อถูกทรยศ...วันนี้ลูกลืมพ่อ"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ส.ค. 27, 2021 11:54 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 75 "เมื่อวานพ่อถูกทรยศ...วันนี้ลูกลืมพ่อ" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("Yesterday I was Betrayed...Today You Forget Me" Testimony of Catalina Rivas CL-75)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์)


เมื่อวานพ่อถูกทรยศ...วันนี้ลูกลืมพ่อ

CL-75 15 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

เหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง พ่อนั่งใกล้บ่อน้ำที่ยาโคปเคยตักน้ำให้ตัวเขาและฝูงสัตว์ของเขา ในขณะที่พ่อรอการกลับมาของสานุศิษย์ของพ่อ หญิงชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินมาจะตักน้ำจากบ่อ "ให้น้ำฉันดื่มเถิด" พ่อบอกเธอเพราะพ่อกระหายน้ำเป็นอย่างมาก ลูกรู้ส่วนที่เหลือของเรื่องนี้แล้วนะ...พ่อปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะถ่อมตัวของพ่อถึงขนาดแสดงให้เห็นถึงความต้องการต่างๆที่จําเป็นของพ่อ ด้วยการผ่านความต้องการเช่นเดียวกับของมนุษย์ เพื่อที่พ่อจะได้มีชัยชนะเหนือวิญญาณนั้นและวิญญาณอื่นๆอีกมากมาย การกระทำของพ่อนั้นเป็นการ
กระทําเผื่ออนาคตด้วยนะ

จงคิดดู สําหรับผู้ที่มาพบกับความต้องการต่างๆของพ่อ ผู้ที่เปลี่ยนท่าทีด้วยเหตุผลของมนุษย์ (เหมือนหญิงชาวสะมาเรียในตอนแรก) หรือผู้ที่ได้ยินแบบแผ่วๆถึงความต้องการของพ่อ แล้วก็จากไป? มีกี่ครั้งกี่หนที่พ่อถาม โดยตรงหรือผ่านสิ่งสร้างอื่นๆ และลูกไม่เชื่อพ่อ! ลูกไม่สามารถฟัง เพราะหัวใจของลูกแข็งกระด้าง พ่อปราถนาให้พวกลูกถามพ่อตลอดเวลาว่า: พระเยซูเจ้า พระองค์ต้องการอะไร?

แต่ความรักของพ่อจะทําให้ลูกอ่อนหวาน จะทําให้ลูกอ่อนนิ่ม และให้ความสนใจต่อพ่อ และต่อพี่น้องของลูก เพื่อที่ลูกจะรู้ว่า ลูกควรจะทําอะไรให้พ่อ จงให้ความสังเกตุถึงการแสดงออกของความสุภาพเหล่านี้ เพราะว่าสำหรับพ่อแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นความหวานชื่น ที่ต้องทะนุถนอมสูงสุด ความรักกลั่นกรอง และรู้ว่าจะควบคุมสัญชาตญาณของตัวเองอย่างไร

ด้วยเหตุผลอันนี้พ่อได้กล่าวซ้ำ: จงให้น้ำฉันเถิด เพราะฉันกระหาย หลังจากการเดินทางที่ยาวนานนั้น ถ้าลูกไม่เข้าใจความหมายของการกระหายของบุคคลผู้เป็นที่รัก อย่างน้อยที่สุด ลูกจะเข้าใจว่า มีบุคคลจํานวนมาก จํานวนมากมายมหาศาล ที่ปฏิเสธวิญญาณของพวกเขาแก่พ่อ ดังนั้นความกระหายของพ่อจึงไม่ได้รับการตอบสนอง เพราะมีคนจํานวนมากที่ปฏิเสธพ่อ พ่ออยู่ตามลําพังและปราศจากการลังเลใจ พ่อขอบอกลูกว่า ผู้คนเหล่านั้นที่สารภาพความเชื่อ ก็รักพ่อแบบน้อยนิด พวกเขาเป็นเช่นกัน! เป็นการยกเว้น บางครั้งที่พ่อประสบความขาดแคลนของความรักและความซื่อสัตย์ทุกหนทุกแห่ง

พวกเขาพิศวงเป็นอย่างยิ่งว่า ทําไมหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการ พ่อควรจะพูดอะไร หลังจากความเจ็บปวดทรมานของการมองเห็นความเพิ่มพูนของความไม่เข้าใจของมนุษย์? พ่อควรจะพูดอะไร หลังจากการมองเห็นของความครอบครองความต้องการส่วนตัวต่างๆของประชากรของพ่อ ในความใจกว้างของพ่อ? พ่อต้องพูดอะไร พ่อผู้ต้องการให้ลูก มีเวลาทําสิ่งต่างๆของพ่อ ที่ในที่สุดจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องของลูกจํานวนมากมาย?

ครั้งหนึ่ง อัครสาวกผู้หนึ่งของพ่อได้ทรยศพ่อ วันนี้ในการสมมุติที่ดีที่สุดของการสมมุติ พ่อก็คือผู้ที่ถูกลืมมากที่สุด! ผู้ที่ถูกทอดทิ้งมากที่สุด!

วิญญาณของพ่อทั้งหลายเอ๋ย ความรักเป็นสิ่งที่ผลักดันพ่อให้แสวงหาลูก ความรักของพ่อต้องการให้ความสุขแก่ลูก และต้องการให้ลูก เพราะนี่คือการกระหายของพ่อ ลูกควรจะรู้นะ ลูกคือผู้ได้รับการเลือกสรรของพ่อ ลูกสามารถดับความกระหายของพ่อ จงอย่าต่อต้าน อย่าเป็นเหมือนหญิงชาวสะมาเรียผู้นั้น อย่ามองพ่อเหมือนพ่อเป็นคนต่างชาติ เหมือนที่เธอได้
กระทํา

พ่อคือชีวิตของลูก การไถ่กู้ของลูก ความสดชื่นของลูก ความสุขของลูก แสงสว่างของลูก หนทางของลูก ความมีโชคของลูก ศักดิ์ศรีของลูก ความเป็นอยู่ที่ดีของลูก ทุกสิ่งทุกอย่างของลูก วิญญาณต่างๆของพ่อ ที่พ่อรักเป็นอย่างมาก: พ่อคือน้ำที่กําจัดความกระหายของลูก น้ำที่ล้างลูก น้ำที่ชําระลูก น้ำที่ให้ความเย็นบรรเทาการแผดเผาของบาดแผลต่างๆของลูก (โอ...ลูกมีมากมายนัก) น้ำที่ให้ลูกมีสุขภาพที่ดี น้ำที่นําลูกไปสู่มหาสมุทรไม่สิ้นสุดของความรักของพ่อเอง

จงอย่าเป็นชาวสะมาเรีย จงอย่าทําให้ตัวเองอิ่มเอิบด้วยพ่อ ลูกต้องเป็นมารีย์ แบบมากมายหลายมารีย์

จงให้สิ่งที่พ่อชี้จําเพาะเจาะจงในวันนี้ที่ทําให้ลูกคิด พ่อปราถนาให้ลูกตรวจทบทวน แต่ละคนตามวิธีของลูก และให้ลูกกําจัดสาเหตุต่างๆที่กันลูกไม่ให้เป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ ด้วยความช่วยเหลือแบบมากมายมหาศาลของพ่อ พ่อเรียกร้องให้ลูกปฎิบัติในที่นี้ก็คือการจัดการความขัดแย้ง จงรักพ่อตลอดเวลา และอย่าให้คําพูด "ความขัดแย้ง" ผูกมัดในคําศัพท์ เพราะลูกอาจจะพบตัวเองว่า หัวใจของพ่อได้ปิดต่อลูก การเข้าใจที่ใกล้ชิดต่อผลประโยชน์ที่มีในตัวลูก แม้ลูกจะปฎิเสธที่จะขัดแย้งต่อตัวลูกเพราะพ่อ พ่อจะไม่หยุดรักลูกแบบไม่มีที่สิ้นสุด

ดังนั้นจงให้วิญญานของลูกๆแก่พ่อ และพ่อจะให้ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่แก่ลูก เป็นการบรรเทาความกระหายของความรักของพ่อ

จงให้อําเภอใจของลูกแก่พ่อ และเหนือสิ่งอื่นใด การตัดสินของลูกแก่พ่อ พ่อหมายความว่า จงเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพราะว่า สรุปแล้วแบบสั้นๆ การให้วิญญานของลูกมีความหมายเช่นนั้นจริงๆ และในขณะที่ลูกเสียสละแต่ละสิ่งนี้ให้พ่อ พ่อจะแบ่งปันพระเทวภาพของพ่อในตัวของลูก

ลูกทุกคนให้สิ่งสร้างที่น่าสมเพชเวทนาแก่พ่อ พ่อให้ตัวพ่อแก่ลูกๆ นี่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่เป็นที่ยอมรับดอกหรือ? ลูกไม่รู้สึกถูกดึงดูดต่อผู้ที่รู้ ที่ให้ลูกสิ่งที่ไม่สิ้นสุด ต่อสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เหนือกว่าไม่มีอะไรดอกหรือ?

โอ้...ถ้าลูกรู้ถึงความต้องการแบบมากมายมหาศาลของวิญญานในไฟชําระ ให้ถูกกลืนกิน เพื่อที่จะได้รับพ่อ ในความสุขของสวรรค์! พวกเขาเห็นคุณค่าของความขัดแย้งเป็นอย่างดี และถ้าพ่ออนุญาต พวกเขาจะกลับมาหาลูก และอุทิศตัวพวกเขาต่อการฝึกอันนี้: การยอมพ่อผ่านความรําคราญใจต่างๆ เพราะพวกเขายังอยู่ในเปลวเพลิงแห่งการชําระล้างที่กําจัดทุกอณูของอําเภอใจของพวกเขา และทําลายสิ่งผูกมัดต่างๆที่กันพวกเขาไม่ให้บินไปหาพ่อ จงเรียนรู้จากพวกเขา เรียน ประสบผ่านความสงบที่ยิ่งใหญ่ สันติสุขที่ยิ่งใหญ่ และการปลดปล่อย...จงจําว่าพ่อกระหาย!

YESTERDAY I WAS BETRAYED… TODAY YOU FORGET ME

CL-75 15-Jan-96 Jesus

Tired from the journey, I sat near the well where Jacob used to draw water for himself and for his flocks and, while waiting for the return of My disciples, a Samaritan woman came to draw water.

“Give Me a drink,” I told her for I was really thirsty. You know the rest… I wanted so much to lower Myself, even to show signs of My needs, because through the same human need, I would conquer that soul and many more. My act was also for the future.

Now think, who comes to meet My desires, he who changes his attitude with human reasoning (like the Samaritan at the beginning), or he who barely hears My demands and leaves? How many times do I ask, directly or through other creatures, and you will not believe Me! You cannot listen because your hearts are hardened. I wish you would continuously ask Me: what do you want, Jesus?

But My Love will make you sweet, will make you supple and attentive to Me and to your brethren so that you will know what you should do for Me. Take notice of these expressions of politeness because for Me they are most cherished sweetness. Love refines and knows how to govern one’s instincts.

For that reason I repeat: give Me to drink, for I am thirsty after such a long journey. If you do not understand what it means to be thirsty for the person loved, at least you will understand that many, very many, deny Me their souls and, therefore, My thirst is unsatisfied because of so many rejections.

I am alone, without reluctance I tell you that those who profess faith, also love Me very little. They too…! With exceptions, I meet lack of love and infidelity everywhere.

They wonder so much at why things are not going the way they want them to go. What should I say after having suffered so much in seeing the accumulation of human incomprehension? What should I say in seeing that, in spite of all My generosity, there reigns among My people so much personal interest? What must I say, I who is waiting for you to have time to work on My matters that ultimately will serve to save so many of your brothers?

Once an apostle betrayed Me; today in the best of the hypotheses, I am the great forgotten One! The neglected One!

My souls, love is what moves Me to seek you. My Love wants to give you happiness and wants to give it to you because this is My thirst; you should know it. You are My chosen ones, you can quench My thirst; do not resist, do not be like the Samaritan, do not see Me as a foreigner like she did.

I am your life, your salvation, your joy, your happiness, your light, your way, your good-fortune, your dignity, your well being, your everything. My souls, so loved: I am the water that takes away your thirst, the water that washes you, the water that purifies you, the water that cools the burning of your wounds (oh, you have so many!), the water that makes you well, the water that takes you to the infinite ocean of My own Love.

Do not be Samaritans too. Never be satiated with Me, you must become as many more Marys.

May My particular emphasis of today make you think. I desire that you be examined, each one on your own account and that you remove, with My painstaking help, all the causes that prevent you from being united to Me. I call you to practice, that is, to address contradiction. Always love Me and do not allow this word “contradiction” to remain locked in the vocabulary, because then you could run the risk of finding My Heart closed to you. Closed, understanding with regard to the beneficial effects in you, because even if you were to refuse to contradict yourselves because of Me, I would never stop loving you infinitely.

Therefore, give Me your souls and I will aide you immensely, calming the thirst of My Love.

Give Me your will and, above all, your judgment; I mean, make the sacrifice of one and of the other because, in short, giving Me your soul means exactly this. And while you sacrifice each other to Me, I will share My Divinity in you.

You all give Me a miserable creature. I give you Myself. Is this not an acceptable exchange? Do you not feel attracted to the One who knows to give you the infinite for little more than nothing?

Oh, if you only knew how much the souls in Purgatory want to be consumed, in order to receive Me in the happiness of Paradise! They see the value of the contradiction very well, and if I were to permit it, they would return to you, to dedicate themselves to this one exercise: to surrender to Me through the annoyances. And so they remain in that purifying fire that cancels all particles of their will and destroys all bonds that prevents them from flying to Me. Learn from them, learn; experience great calmness, great peace, and relief… Remember I am thirsty!
ตอบกลับโพส