สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 77 "สมุดบันทึกเหล่านี้ ที่ใกล้กับความรักของพ่อ ควรเป็นขนมปังประจําวันของลูก"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 715
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ย. 10, 2021 12:15 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 77 "สมุดบันทึกเหล่านี้ ที่ใกล้กับความรักของพ่อ ควรเป็นขนมปังประจําวันของลูก" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("These Notebooks, Close to My Love, Should be Your Daily Bread" Testimony of Catalina Rivas CL-77)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

สมุดบันทึกเหล่านี้ ที่ใกล้กับความรักของพ่อ ควรเป็นขนมปังประจําวันของลูก

CL-77 15 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ลูกสาวของพ่อ ผู้เป็นที่รักของพ่อ พวกลูกทุกคนถามพ่อว่า ทําไมถึงมีสารมากมาย แบบถล่มทลายถึงขนาดนี้? พ่อไม่ต้องการทําให้ลูกเศร้าใจ แม้ว่าพ่อได้บอกว่าสารของพ่อต่างๆได้จบสิ้นแล้วในกลุ่มนี้ พ่อมีเหตุผลของพ่อ

สารต่างๆของหนังสือเล่มที่สองได้จบเมื่อเดือนกันยายน สามเดือนได้ผ่านพ้นไป และลูกยังกําลังคิดจะพิมพ์มันอยู่ ลูกจะคิดว่าพ่อจะแก้ไขปัญหาให้กับลูกๆได้อย่างไร ถ้าลูกๆทุกคนไม่ทุ่มตัวทุ่มใจให้กับงานของพ่อ? พ่อไม่โกรธลูกนะเพราะพ่อรักลูกเป็นอย่างมาก อย่าคิดเยี่ยงนี้ มันเพียงแต่ว่า พ่อรู้สึกว่าถูกโกงเข้าแล้ว มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ ถ้าลูกๆจะทํามัน มันเป็นของธรรมดาง่ายๆที่ลูกไม่คิดว่า ต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับการเริ่มต้นที่สําคัญ ที่ดําเนินการจากพ่อ และถ้าปราศจากการเริ่มต้นนี้ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ถ้าลูกลําดับความสําคัญของสิ่งต่างๆ หลายสิ่งหลายอย่างจะได้รับการแก้ไขไปแล้ว

จงอย่าอ่านสารนี้ให้ผู้ใดฟัง ในสิ่งที่พวกเราได้ดําเนินการ จนกว่าหนังสือเล่มสุดท้ายได้รับการตรวจทาน ลูกกําลังคอยอะไรอยู่อีก? มีกระดาษมีเครื่องพิมพ์ที่จําเป็นพร้อมแล้ว เมื่อลูกมีธุระเร่งร้อน ลูกกระวีกระวาดแก้ไขปัญหา แล้วธุรกิจของพ่อเล่า? ธุรกิจต่างๆของพ่อรอได้หรือ? สิ่งเหล่านี้ผัดวันประกันพรุ่งได้หรือ?

ไม่ต้องเศร้าใจนะ พ่อขอยืนยันว่า มันไม่ใช่ความผิดพลาดของลูก แต่เมื่อพ่อจบสารเหล่านี้ พ่อจะเลิกการติดต่อแบบนี้กับลูก...มันเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเติบโตของลูก จงเชื่อพ่อนะลูก พ่อต้องการสอนลูกและกับลูกๆผู้ใดก็ตามที่ต้องการถูกสอน ความตั้งใจของพ่อ พระประสงค์ของพ่อก็คือ ให้ลูกเรียนรู้ที่จะค้นหาพ่อ และสนทนากับพ่อในอีกวิถีทางหนึ่ง...

จงวางใจในพ่อ เอามือของลูกให้พ่อ เหมือนที่ทําจนถึงขณะนี้ แบบตาบอดมองไม่เห็นในมือของพ่อพระผู้ไถ่ของลูก...แล้วลูกล่ะ ลูกรักพ่อหรือไม่?
สมุดบันทึกเหล่านี้ นอกจากความรักของพ่อแล้ว ควรจะเป็นขนมปังประจําวันของลูก และอาหารสําหรับผู้คนเหล่านั้นที่ข้อความของลูกได้ถูกกําหนดให้เขาได้อ่านไว้ล่วงหน้าแล้ว พ่อจะนําทางลูก อย่ากลัว ลูกเล็กๆของพ่อ

THESE NOTEBOOKS, CLOSE TO MY LOVE, SHOULD BE YOUR DAILY BREAD

CL-77 15-Jan-96 Jesus

My daughter, so beloved, you all ask Me, why this avalanche of messages? I do not want to sadden you, although I said that My messages had ended for the group, I had My reasons for it.

The messages for the second book ended in September, three months have passed and you are still thinking about printing it. How do you think I will settle your problems if you all do not devote yourselves to Mine? I am not angry; I love you too much. Do not think like that; it is only that I feel defrauded. It was not impossible to work on it; simply you have not thought about the fact that the origin of things is always tightly united to the vital beginning that proceeds from Me and without this beginning, nothing exists. If you all had placed first things first, many things would be resolved.

Do not attempt to read this – what we have been working on – to anyone, until the last book is edited. What are you waiting for? There is paper and the necessary machines. When your matters are urgent, you rush to solve them. And Mine? Can they wait? Can they be postponed?

Do not be sad, I assure you that it is not your fault but, upon concluding these messages, I will cease this type of communication with you… It is a necessary part of your growth. Believe in Me; I want to educate you and with you whoever wants to be educated. My intentions, My Will is for you to learn to find Me and converse with Me in another way…

Trust Me, give Me your hand, just like up to now, blindly of your Savior’s hand… And you, do you love Me?

These notebooks, beside My Love, should be your daily bread and nourishment of those to whom your reading matter is destined. I will guide you, do not be afraid, My little one.
ตอบกลับโพส