บทเทศน์เด็ด แทรกอารมณ์ขัน มิสซา อาทิตย์ที่ 24 ในเทศกาลธรรมดา (12 กันยายน 2021)

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

อังคาร ก.ย. 14, 2021 6:03 am

บทเทศน์เด็ด แทรกอารมณ์ขัน ปลุกความศรัทธาและประสาทให้ตื่นตัว ออกรสออกชาติ ของคุณพ่อ เคลเมนท์ (Father Clement) รองเจ้าอาวาส วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ( Sacred Heart, Lacey, Washington, U.S.A.) ที่ผมและครอบครัวเป็นลูกวัด ผมกับภรรยาคู่ใจ ร่วมมิสซา อาทิตย์ที่ 24 ในเทศกาลธรรมดา (12 กันยายน 2021)

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี! (God is good!)
สาธุชนทุกคนขานรับ สนั่นวัด: ตลอดเวลา! ( All the time!)
คุณพ่อ: ตลอดเวลา!
สาธุชน: พระเป็นเจ้าดี!

สรุปบทเทศน์: อัครสาวก สานุศิษย์ ทุกคน ตอบผิด เมื่อพระเยซูเจ้าพระเป็นเจ้าทรงถามว่า "เราคือใคร?" นักบุญเปโตร ตอบถูกครึ่งหนึ่ง พระองค์คือพระผู้ไถ่ แต่ไม่เข้าใจถึงระหัสธรรมที่มนุษย์ไม่อาจหยั่งถึงและเข้าใจความคิด พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าในการไถ่กู้มวลมนุษยชาติ

ให้พวกเราเป็นคริสตชนที่แท้จริงด้วยการเลิกคิดถึงตัวเอง แบกไม้กางเขนของตัวเอง และติดตามพระองค์ สํานึกเสียใจในบาป รับศีลอภัยบาป หล่อเลี้ยงตัวเองด้วยพระกายและพระโลหิตของพระองค์ อย่าตัดสินผู้อื่นที่มีปัญหา ยากไร้ในการเลี้ยงชีพ ช่วยเหลือเขาเท่าที่ทําได้ ดั่งที่จดหมายของนักบุญเจมส์ บทอ่านที่สองได้บอกไว้

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี!
สาธุชน ลั่นวัด: ตลอดเวลา!
คุณพ่อ: ตลอดเวลา!
สาธุชน ลั่นวัด: พระเป็นเจ้าดี!
ตอบกลับโพส