สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 78 "พ่อทําสิ่งต่างๆเพื่อเป็นที่สบพระทัยของพระบิดาและหลายครั้งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่สบใจมนุษย์"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ย. 17, 2021 10:34 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 78 "พ่อทําสิ่งต่างๆเพื่อเป็นที่สบพระทัยของพระบิดาและหลายครั้งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่สบใจมนุษย์" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("I Do Things That Please The Father and Many Times They Are Not Pleasing To Men" Testimony of Catalina Rivas CL-78)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)


CL-78 15 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพ่อ คือการมอบตัวเองแบบต่อเนื่อง และวิธีเดียวที่จะไม่สิ้นสุดของการมอบคือ รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิญญาณและร่างกายจากมือของพ่อ

มันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อลูกแต่ละคน ที่ทําทุกอย่างโดยไม่รอพ่อที่จะให้ผลของการกระทําต่างๆของลูก จากความผิดหวังที่ลูกเจ็บปวดทรมาน ลูกคิดอย่างเอาจริงเอาจังว่าลูกสามารถถอดถอนผลของความผิดพลาดที่ได้กระทํา นี่ไม่ใช่ความจริงเสมอไป หลายครั้งหลายหน ที่การบ้านของนิสิตในวิทยาลัย ถูกกีดกันจากการตรวจสอบ เพราะครูให้เป็นบางครั้งบางคราว และไม่ใช่ให้กับแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น มันจึงเป็นหลักฐาน ที่พ่อไม่ปฏิบัติกับทุกคนแบบเดียวกัน และพ่อจะสําแดงออกเท่าที่จะเป็นการช่วยบุคคลที่พ่อรัก

จงให้พ่อทําสิ่งของพ่อ ลูกแต่ละคนได้รับความช่วยเหลือของพ่อในวิธีที่พิเศษ และแต่ละคน พ่อเสนออาหารหล่อเลี้ยงที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อเขา ลูกรู้หรือเปล่าว่าอะไรเกิดขึ้น? ด้วยกําลังแรงของการค้นหา สิ่งสร้างพบว่า สิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ทํางานให้ผล และบางสิ่งไม่แน่นอน และสิ่งอื่นน่าแคลงใจ ดังนั้น ระหว่างความแคลงใจสงสัยต่างๆ พวกเขาได้ทําให้เวลาที่มีค่าได้สูญเสียไป

ผู้ที่พุ่งวิญญาณมาหาพ่อ ไม่ได้สดุดซวนเซกับสิ่งเหล่านี้ เพราะสําหรับเขา มันเป็นการเพียงพอแล้ว ที่ได้รู้ว่า จากจุดเริ่มต้น สิ่งที่เขาต้องทําก็คือสิ่งที่พ่อชอบ ถ้าหากว่าเขาได้ผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาด มันเป็นธุระของพ่อ ที่จะทําให้เขารู้ และเขาจะรู้อย่างแน่นอน ต่อเมื่อ พ่อต้องการให้เขารู้เท่านั้นเอง

ลูกศิษย์ของพ่อทั้งหลาย จงเรียนจากครูของลูก เพราะเขาเท่านั้นที่มีวาจาและชีวิตนิรันดร จงเรียนจากพ่อผู้พูดว่า: พ่อทําสิ่งต่างๆเป็นประจำ เพื่อเป็นที่สบพระทัยของพระบิดา และหลายครั้ง สิ่งหล่านั้น ไม่เป็นที่สบใจของมนุษย์

ผู้ที่เลียนแบบพ่อ ต้องการสิ่งนี้ และสิ่งนี้คือสิ่งที่เขาแสวงหา: ความปรารถนาของพระบิดาอยู่ในความพึงพอใจของพระบุตรและเพื่อความรักของพระจิตเจ้า

I DO THINGS THAT PLEASE THE FATHER AND MANY TIMES THEY ARE NOT PLEASING TO MEN

CL-78 15-Jan-96 Jesus

Life in union with Me is a continuous giving of oneself and the only way to not cease the giving is to receive from My hands everything that relates to the soul and body.

It would be good for each one of you to do everything without waiting for Me to give you the results of the actions; from the disappointments you suffer, you actually think you can extract the consequences of having erred. This is not always true. Many times the college student’s homework is also deprived of evaluation because the teacher gives it from time to time and not for each assignment. Therefore, it is evident that I do not treat everyone the same way and I manifest only what helps My beloved ones.

Let Me do My thing, each one of you is assisted by Me in a special way and to each one I offer the nourishment needed. Do you know what happens? That by force of searching, the creature discovers that this or that does not work and that such a thing is uncertain and something else is suspicious. So, between suspicions, they waste very precious time.

He who directs his soul towards Me, does not stumble on these things, because for him it is enough to have known from the point of departure that what he had to do was of My liking. Then if he has erred or not, it is My business to make him know it and it is evident that he will know it only if I want.

My students, learn from your Teacher because only He has words and eternal life. Learn from Me who said: I always do the things that please My Father and that many times do not please men.

He who imitates Me wants this, and this he always seeks: the Desire of the Father in the satisfaction of the Son and for the love of the Holy Spirit.
ตอบกลับโพส