สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 79 "แม่รักลูกของเธอมากปานใดหนอ!"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ก.ย. 24, 2021 11:55 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 79 "แม่รักลูกของเธอมากปานใดหนอ!" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("How a Mother Loves Her Child!" Testimony of Catalina Rivas CL-79)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

แม่รักลูกของเธอมากปานใดหนอ!

CL-79 15 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

ความรักต่อแม่ที่มีต่อลูกของเธอมากปานใด สามารถมองเห็นได้จากการจุมพิต และลูบคลําด้วยสัญชาตญาณของแม่ สิ่งนี้จะเด่นชัดขึ้น ถ้าความเสียสละต่างๆของเธอที่ได้กระทําแบบลับๆต่อลูกๆของเธอได้ถูกเปิดเผยขึ้น จงคูณความรักอาทรนี้ด้วยจํานวนลูกห้าและสิบคน แล้วลูกจะเห็นความเสียสละตัวเองที่ยิ่งใหญ่ปานใด ความรักลูกของเธอมากปานใด

แม่ของเรา ผู้ "ไร้มลทิน" ผู้ให้ชีวิตมนุษย์แก่พ่อ ได้รักลูก ที่ไร้ความรักรุ่นนี้ ยุคนี้ ได้สวมกอดพวกเขาอย่างแนบแน่น และได้ให้อภัยพวกเขาในความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้เกิดขึ้นต่อเธอ

แม่ทุกคนต้องให้กําเนิดลูกของตัวเอง และเหนือกว่านั้น ต้องให้กําเนิดจิตวิญญาณมากกว่าร่างกาย เธอต้องถ่ายเทสมบัติต่างๆที่มีคุณค่าเหนือกว่าชีวิตมนุษย์ และต้องให้ลูกๆของเธอ สิ่งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ในวิญญานของเธอ มีคําพูดว่า "โลหิตสามารถผูกมัดแบบล้นเหลือ" ความผูกมัดของความรักของแม่ที่มีต่อลูกๆของเธอจะยิ่งใหญ่ปานใดหนอ? อา! ไม่ใช่โลหิตที่ผูกมัด แต่ความรักที่ผูกมัด เพราะความรักมาก่อนโลหิต เพราะความรักยั่งยืนเนินนานหลังจากความตาย

อะไรได้เกิดขึ้นกับแม่ของพ่อ เมื่อพ่อได้หลั่งเทสัญชาตญาณของความรักอาทรของแม่ที่มีต่อลูกให้กับเธอ เหมือนที่มีต่อพ่อ? เธอได้เป็นผู้หญิงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ผู้รับลูกจํานวนมากมายนับไม่ถ้วน เพื่อความรักของพ่อ ลูกผู้เป็นสุดที่รักของเธอ ในขณะที่เธอได้รับคุณงามความดีมากเหลือล้นจากพ่อ ที่สามารถพูดได้ว่า เธอได้กลายเป็นนํ้าพุของความรัก จากพวกลูกในยุคปัจจุบัน เธอได้รับหนามและความโศกเศร้าจํานวนมากมายนับไม่ถ้วน

แต่ทว่า เหนือสิ่งอื่นใด เธอรักพวกลูกเพราะความรักของพ่อ และเพราะพวกลูกได้ทําให้เธอทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เพราะเหตุผลนี้เอง พ่อมอบให้เธอ สิทธิ์ที่ทําให้ลูกเป็น
ปูชนียสถานของความเมตตา ที่เธอจะได้รับการเฉลิมฉลองแบบสุดแสนจะยิ่งใหญ่ เธอต้องช่วยให้ลูกได้รอดพ้น พ่อต้องการเช่นนั้น เธอต้องดูแลครอบครัวของเธอ และนําครอบครัวของเธอมาหาพ่อ

มีการสบประมาทที่มากมายต่อเธอ! มีคนจํานวนมากมายลืมเธอ! มีคนจํานวนมากมายอุดหูพวกเขา และวิ่งหนีจากเธอ! แต่พ่อรักเธอ พ่อได้ทําให้เธอมีพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ่ พ่อจะไม่อนุญาตให้พวกลูกทุกคนดูหมิ่นเธออีกต่อไป เธอเป็นผู้สุดที่รักของพ่อ!

ด้วยเหตุผลนี้เอง ในไม่ช้าเธอจะทําความสะอาดบ้าน อย่างไรก็ตาม เธออยู่ท่ามกลางพวกลูก และกําลังชี้ลูกๆที่ดีให้พ่อดู จงฟังเธอ! เธอมีความสามารถ เธอรู้วิธีที่เข้าใจทุกคน เธอรู้วิธีลืมการก้าวร้าวล่วงเกินทุกอย่าง จงให้ความสนใจฟังเธอ!

HOW A MOTHER LOVES HER CHILD!

CL-79 15-Jan-96 Jesus

How much a mother loves her child can be seen from her maternal kisses and caresses. This is yet more evident if the sacrifices that she secretly makes for her child are known. Multiply this affection by five, ten children and you will see how much a mother can sacrifice herself and how much she can love her children.

Our Mother, the one “without stain” who gave Me human life, has loved this loveless generation of children, has embraced them tightly, has known all their faults, and has forgiven them the great pain they have caused Her.

All mothers must procreate their children, more so with the spirit than with the body. She must transfuse in them treasures greater than the human life, and must give her children all that is beautiful and great in her soul. It is said: “blood can bind so much.” How much more can a mother’s love for her children bind? Ah! It is not blood that binds, but love, because love comes before blood, because love lasts long after death.

What happened to My Mother when I poured into Her the maternal affection for you too? She became the small, great woman who accepted a countless offspring for My Love, Her most Beloved Son. And while She received from Me so much goodness, that it can be said She came to be the fountain of love, from you, the present day generation, She received countless thorns and sorrows.

Thus She loves you above all because of My Love and because you have made Her suffer so much. For that reason I grant Her the right to make of you a shrine of mercy, over which She will be celebrated in a grand style. She must save you, I want it; She must look after Her family and guide them to Me.

So many blaspheme against Her! So many have forgotten Her! So many cover their ears and have fled from Her! But I love Her; I have made Her extremely powerful. I will not permit you all to insult Her anymore; She is extremely dear to Me!

For that reason She will soon clean house. Nevertheless, She is among you and is pointing out Her good children. Listen to Her! She is so good; She knows how to understand everyone, how to forget all offenses. Pay attention to Her!
ตอบกลับโพส