สารพระบิดา ฉบับที่ 80 "พ่อดลใจงานที่งามพร้อมบริบูรณ์ ลูกเป็นอิสระที่จะทําหรือไม่ทํา"

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ต.ค. 01, 2021 10:17 am

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 80 "พ่อดลใจงานที่งามพร้อมบริบูรณ์ ลูกเป็นอิสระที่จะทําหรือไม่ทํา" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("I Inspire Perfect Work, You Are Free to Fulfill It or Not" Testimony of Catalina Rivas CL-80)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)

พ่อดลใจงานที่งามพร้อมบริบูรณ์ ลูกเป็นอิสระที่จะทําหรือไม่ทํา

CL-80 15 มกราคม 1996 พระบิดาเจ้า

การเริ่มต้นและกิจการของมนุษย์ในช่วงชีวิต เป็นการเคลื่อนไหวที่พ่อได้ประทับในตัวของสิ่งสร้างทั้งหลาย มนุษย์ที่พ่อทําให้เป็นอิสระและควบคุมตัวเอง ไม่คิดว่าการทํางานของเขา การมอง การคิด และแม้แต่ความเจ็บปวดทรมานของเขา เป็นการกระทําที่ขึ้นอยู่กับต้นเหตุอันแรกที่บงการเหนือสิ่งเหล่านั้น แต่มันเป็นการบงการที่อ่อนโยน ที่ผลิตของขวัญล้ำค่าที่ไม่ถูกทําลาย ที่พ่อได้มอบให้พวกเขา: อิสรภาพ เพราะเหตุฉะนี้ มนุษย์จึงเคลื่อนไหวเป็นอิสระในจิตวิญญานและในร่างกาย แต่ในขณะที่เขาใช้ความอิสรภาพของเขาแบบเต็มที่ เขาถูกขับเคลื่อนด้วยพ่อ เขามีความเอนเอียง แต่ไม่ถูกผูกมัดเป็นภาระหน้าที่ เพราะเขากระทําแบบเสรี

มีการเคลื่อนไหวแบบไม่ตั้งใจล่วงหน้า ที่สิ่งสร้างไม่สามารถตอบโต้ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของพ่อทั้งหมด หรือของมนุษย์ทั้งหมดเช่นกัน พ่อจะอธิบาย ในความรักไม่สิ้นสุดของพ่อที่มีต่อสิ่งสร้าง พ่อต้องการในบางโอกาสที่การกระทําต่างๆได้สําเร็จลุล่วงไปโดยปราศจากความบกพร่องที่เป็นปกติธรรมดา การปฎิเสธแบบเคยชิน เพื่อที่สิ่งสร้างจะมีในสินทรัพย์ของเขา
การกระทําและการคิดที่คล้ายกับความต้องการของพ่อแบบบริบูรณ์

บางสิ่งบางอย่างที่เป็นที่ประจักษ์ที่พ่อได้นํามาในตัวนักบุญต่างๆของพ่อ ก็คือตัวอย่างของสิ่งเหล่านี้ แต่ผู้คนไม่ควรจะคัดค้านว่า อําเภอใจของพวกเขาไม่มีในสิ่งนี้ แต่มันเป็นสิ่งตรงกันข้าม อําเภอใจในกรณีเหล่านี้ได้ติดแน่นเต็มเปี่ยมกับพ่อ และถ้ามันกระทําด้วยพันธะ ด้วยเหตุผลนี้ มันไม่ได้หยุดการกระทำแบบเสรี นี่ก็คือหนทางในสวรรค์ เมื่อมันได้ถูกทําบนโลก มันเป็นสิ่งที่สวรรค์ได้คาดการเอาไว้แล้ว...สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พ่อได้เรียกว่า เป็นการกระทําแบบไม่ตั้งใจต่างๆของพ่อ ดังนั้นมันเป็นหนทางที่เป็นตัวของพวกมันเอง

แต่มันมีสิ่งต่างๆอีก และมันเป็นของมนุษยชาติ: การวืเคราะห์ที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถ้ามีสิ่งที่ดีที่ไม่ตั้งใจ ส่วนยิ่งใหญ่สุดของผลงานของมันเป็นของพ่อ ในความเลวร้าย หรือของมนุษยชาติ ส่วนยิ่งใหญ่สุดคือของลูก ดังนั้นวิญญาณที่เปลี่ยนแปลง โน้มเอียงเข้าหาความเลวร้าย สามารถกระทําตามนิสัยไม่ดีต่างๆเท่านั้น มันได้สมัครใจและค่อยๆได้รับ

นี่คือวิธีที่วิญญานพบตัวเองว่าอยู่กับพ่อแบบบริบูรณ์ หรือว่าเมื่ออยู่กับตัวเขาเอง

แต่ลูกรู้ว่าในการสร้าง เคลื่อนไหว และเตรียมให้กับผู้เป็นที่รักของพ่อทั้งหลาย พ่อมีเป้าหมายอันหนึ่ง นั่นก็คือสิริโรจน์ของพระบุตรสุดที่รักของพ่อ มากกว่านี้อีก ด้วยการมองเห็นล่วงหน้าว่า ลูกแต่ละคนจะไม่ทําอะไรมากมาย เพื่อให้ความต้องการของพ่อสําเร็จลุล่วงไป พ่อได้สร้างสิ่งสร้างหนึ่งที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์ ที่ตัวเธอเองเหนือกว่าสิ่งสร้างอื่นๆ และตามลําพัง เธอให้สิริโรจน์แก่พระบุตรของพ่อมากกว่าทุกสิ่งสร้างรวมกัน สิ่งสร้างนี้เหมือนกระจกที่ฉายแสงเจิดจ้า ที่พระวจนาตถ์เปล่งสะท้อนเหมือนกับกระจกอื่นๆ สะท้อนตอบแสงของความสว่างและไฟ ที่เหมือนกับว่า มันไม่ใช่กระจก แต่เป็นความสว่างและไฟ เขา พระบุตรของพ่อ สามารถมีรูปลักษณ์ต่างๆของพระองค์ แต่รูปลักษณ์นั้นจะเป็นที่สับสนกับของจริง โอ...มันช่างเป็นความพึงพอใจแบบใหญ่หลวงที่มีต่อพ่อ ในการถอดแบบพระวจนาตถ์!

ลูกเห็นแล้วรึยังว่า พระประสงค์ของพ่อชี้ไปทางไหน และความหยุมหยิมของเหตุผลของมนุษย์? เหตุผลของมนุษย์เปรียบเทียบกับความต้องการของพ่อพระเป็นเจ้าได้อย่างไร? ความรักต่อตัวเอง และเหตุผลของตัวเอง ไม่เหมือนกับกลางคืน ในการเปรียบเทียบ ที่เหมือนกับกลางวันที่สว่างเจิดจ้า ที่เป็นเหตุผลของพ่อ และพระประสงค์ของพ่อดอกหรือ..? มนุษย์ได้โต้เถียงจุดนี้แบบมากมายก่ายกอง! ตราบใดที่พวกเขาไม่ละทิ้งตัวของเขา เขาจะไม่มีสันติสุข ปฎิเสธตัวเอง สูญเสียตัวเองในพ่อ ละลายตัวเองในพ่อ และสิ่งสร้างจะยังชีพจากพ่อ...

I INSPIRE PERFECT WORK, YOU ARE FREE TO FULFILL IT OR NOT

CL-80 15-Jan-96 God the Father

The beginning and lifetime of human actions is the motion that I imprint on all creatures. The man whom I have made free and autonomous does not think that his working, seeing, thinking, and even his suffering are actions dependent of a first cause that has control over all those things. But it is a most gentle control that produces unimpaired, the great gift I have given them: freedom. Because of that man moves freely, in spirit and in body. But while he makes full use of his freedom, he is moved by Me, he has the inclination but is not obligated because he acts freely.

There are involuntary movements before which the creature is not able to react, but they are either all Mine or all human. I will explain. In My infinite Love for the creature, I desire that sometimes actions be fulfilled without the usual defects, the customary renouncements, so that the creature may have in his assets, actions and thoughts that are perfectly similar to My Desire. Then I diffuse Myself in such a way that his work and desire is truly My work and My desire.

Certain manifestations that I bring about in My saints are an example of these things. But one should not object that their will is lacking in this, on the contrary. The will in these cases is fully adhered to Me and if it acts with obligation, for this reason it does not stop acting freely. This is the way it is in Heaven; when it is also done on earth, it is Heaven anticipated… These are what I have called involuntary things of Mine; therefore, that is the way they are.

But there are other things and they are the human things: the discourse that changes. If in the involuntary good things, the greatest part of the work is Mine; in the evil or human things, the greatest part is yours. And so the soul, having become totally inclined towards evil, can only act according to the bad habits that it has voluntarily and gradually acquired.

This is how the soul finds itself when it is completely with Me and when it is by itself.

But you know that upon creating, moving, and providing for My beloved ones, I have as an aim, mainly the Glory of My beloved Son. Furthermore, foreseeing that each one of you would not do much to fulfill My Desire, I created a creature so beautiful and holy that by herself she surpasses all creatures and alone gives more glory to My Son than all the others together. This creature is the shining mirror on which the Word reflects and, like all mirrors, reflects such rays of light and fire that it does not really seem to be a mirror but light and fire. He, My Son, could have many images of Himself, but one would be such that it would be confused with the original. Oh, how it pleases Me to reproduce the Word!

Do you see then what My Will points to and how petty is man’s reasoning? But, what is human reasoning in comparison to Divine Desire? Is love for oneself and one's reasoning not like the night in comparison to the radiant day that is My reasoning and My Desire...? How man argues over this point! But as long as he does not leave himself, he will have no peace. Renounce himself, lose himself in Me, dissolve himself in Me and the creature will live off Me…
ตอบกลับโพส