สารพระเยซูเจ้า ฉบับที่ 81 "พระอาณาจักรของพ่ออยู่ใกล้แล้ว" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 718
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

ศุกร์ ต.ค. 08, 2021 12:07 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอ สารพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ฉบับที่ 81 "พระอาณาจักรของพ่ออยู่ใกล้แล้ว" จากประกาศยืนยันของคุณคาทาลินา ริวาส ("My Kingdom Is Near" Testimony of Catalina Rivas CL-81)

ขอบคุณ: Dict.longdo.com (พจนานุกรม อังกฤษ-ไทย)

(ดาวน์โหลดสารทุกสารภาษาอังกฤษฟรีได้ที่ www.LoveAndMercy.org สารภาษาไทย แปลและโพสต์หนึ่งสาร/อาทิตย์ รวมทุกสารที่แปล อยู่ที่ www.newmana.com เวปบอร์ด สนทนาธรรม สามัคคีธรรม และสารของพระแม่ผู ้เห็นอกเห็นใจฯ ใต้หัวข้อ สารของพระบิดา พระเยซูเจ้า และ พระแม่มารีย์ โพสต์โดย Yan Agape)


พระอาณาจักรของพ่ออยู่ใกล้แล้ว

CL-81 15 มกราคม 1996 พระเยซูเจ้า

พระอาณาจักรแห่งหัวใจของพ่อได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือที่ยิ่งใหญ่ของตลอดกาลเวลา พระอาณาจักรของพ่อเป็นหัวใจแห่งความรัก ฟื้นคืนชีพและตลอดนิรันดร เวลาของมันได้มาถึงแล้ว

มันเป็นความจําเป็นที่ต้องเสนอให้เหล่าวิญญาณ นอกจากจะรักพ่อแล้ว ทําพระวาจาของพ่อให้เป็นเมล็ดที่ออกผลในแผ่นดินที่ได้เตรียมไว้แล้ว คนบาปทั้งหลายที่หวนกลับมาด้วยความสํานึกผิด จะไม่พบใบหน้าที่ขุ่นเคืองของพ่อ หรือการตําหนิจากริมฝีปากของพ่อ

พระอาณาจักรของพ่ออยู่ใกล้แล้ว แต่ก่อนนั้น สิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆจะเกิดขึ้น โลกจะพิศวงงงงวย ผู้คนจะถ่อมตนต่อหน้าอํานาจการปกครองของพ่อ สรรเสริญหัวใจของพ่อ

หัวใจดวงนี้ของพ่อ เจ็บปวดเพราะทุกวันจํานวนบาปที่ได้กระทํา ยิ่งใหญ่กว่าแต่ก่อน ความเจ็บปวดของหัวใจของพ่อก็เจ็บปวดเพราะการทําให้เจ็บปวดยิ่งใหญ่กว่าแต่ก่อน และเติมเต็มด้วยความขมขื่น ลูกไม่รู้ หรือลูกไม่สามารถจินตนาการถึงจํานวนของบาปต่างๆ การสบประมาท การลบหลู่ ความเมินเฉย และการเย็นชาของเหล่าวิญญาณที่เรียกตัวเองว่าใจดีและ
เอื้ออาทร แต่เป็นการปกปิดของความหลอกลวงตบตาของพวกเขา...

หัวใจของพ่อเป็นเตาไฟที่แผดเผา เร่าร้อนต่อการไถ่วิญญาณ มันหลั่งเลือดและเจ็บปวดทรมาน วันแล้ววันเล่า ที่มนุษย์สะสมความชั่วร้ายต่างๆ เพื่อการถูกประนามของตัวเอง นี่ก็คือความเจ็บปวดทรมานของพ่อ!

ภารกิจของพ่อแห่งความเจ็บปวดเบื้องนอกได้สิ้นสุดบนโลกแล้ว แต่พ่อจะเจ็บปวด และให้กําลังใจต่อไปด้วยคุณงามความดีไม่สิ้นสุดของพ่อ ต่อความเจ็บปวดทรมานของผู้ได้รับการเลือกสรรของพ่อ และเหยื่อแห่งวิญญาณ พวกเขาคือมงกุฎของพ่อ!

หัวใจของพ่อเป็นศูนย์กลางของความรักทั้งมวล พระอาณาจักรของพ่อคือความรักแห่งการไถ่กู้ ความรักเป็นชีพจรของความเสียสละ และความเสียสละคือชีพจรของความรัก...หัวใจที่ถูกแทงทะลุบนไม้กางเขนของพ่อคือสถานที่หลบภัยของความรักที่แท้จริง ไม้กางเขนคือบัลลังก์แห่งอาณาจักรแห่งความรักของพ่อ

อาณาจักรแห่งความรักของพ่อนี้จะถูกปลูกฝังในผู้คนเหล่านั้นที่รักษาหัวใจและจิตวิญญาณของเขาให้บริสุทธิ์ ที่จะรู้วิธีทําให้ทุกอย่างที่รายล้อมพวกเขาเป็นพระแท่นที่พระฉายาของพ่อทรงครองราชย์


MY KINGDOM IS NEAR

CL-81 15-Jan-96 Jesus

The Kingdom of My Heart is written in the great book of all time. Mine is a Heart of Love, resurrected and eternal. Its time has come.

It is necessary to offer that the souls, besides loving Me, make My Word be the seed that bears fruit in the prepared land. The sinners who return repentant will not find My face angered, nor reproaches on My lips.

My Kingdom is near. Beforehand, however, great things will happen; the world will marvel, for all the people will humble themselves before My sovereignty, praising My Heart.

This Heart of Mine suffers because each day the number of sins that are committed is greater; greater each time are the sufferings that afflict it filling it with bitterness. You do not know, nor could you imagine the number of sins, blasphemes, and sacrileges; the lukewarmness and indifference of so many souls that call themselves kind and their compassion is only a cover for hypocrisy…

My Heart is a burning furnace, passionate of love for the salvation of souls; it bleeds and suffers. Day after day men go on accumulating iniquities for their own damnation. This is My torment!

My mission of exterior pain ended on earth, but I will continue suffering and giving courage with My infinite merits to the suffering of My chosen and victim souls. They are My crown!

My Heart is the center of all love. My Kingdom is of the saving Love. Love is the pulse of the sacrifice, and the sacrifice is the pulse of love… My pierced Heart on the Cross is the sanctuary of real love. The Cross is the throne of My Kingdom of love.

This Kingdom of love will be implanted in those who, maintaining their heart and spirit clean, would know how to make of all that surrounds them an altar where My image reigns.
ตอบกลับโพส