ข้อความสั้นๆจากการร่วมมิสซาและสวดสายประคํานานาชาติ แม่พระฟาติมา วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2021

ถาม-ตอบพระคัมภีร์ เรื่องเสริมศรัทธา ความรู้ และสาระ บทความ ในคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 720
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

พฤหัสฯ. ต.ค. 14, 2021 12:27 pm

สวัสดีครับ ผมขอส่งข้อความสั้นๆจากการร่วมมิสซาและสวดสายประคํานานาชาติ แม่พระฟาติมา วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2021 วัดพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ เมืองเลซี่ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเวลาช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง (ฝั่งตะวันออกช้ากว่า 12 ชั่วโมง) ขณะนี้ยังเป็นวันพุธ 22: 27 น

คุณพ่อทิมและคุณพ่อเคลเมนท์ เป็นประธานมิสซา สรุปบทเทศน์ของคุณพ่อทิม: พระเป็นเจ้าจะพิพากษาเราเหมือนกับที่เราพิพากษาผู้อื่น จงรัก จงเมตตา และให้อภัยผู้อื่น

สวดสายประคํานานาชาติ แม่พระฟาติมา เวลา 19:00 น (เปิดโอกาสให้สาธุชนที่ทํางานมีเวลาพักผ่อนกินข้าวแล้วมาร่วมสวด) : มีบทภาวนาของโป๊ปฟรานซิส ขอพระแม่ให้รักษาและกําจัดโควิด-19 -> ผู้นำสวดใช้ภาษาอังกฤษ อิตาลี สเปน ซามวน ฟิลิบปินส์ ถ้าไม่รู้ภาษา ตอบด้วยอังกฤษ

เสร็จการสวดสายประคํา สาธุชนถวายดอกไม้ให้แม่พระฟาติมา เบื้องหน้ารูปปั้นของพระแม่มีสายประคําขาวสว่างเป็นรูปหัวใจ สุดเท่

คุณพ่อเคลเมนท์ให้พรจบการร่วมสวดสายประคํา

คุณพ่อ: พระเป็นเจ้าดี
ลูกวัด: ตลอดเวลา
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
ลูกวัด: พระเป็นเจ้าดี
คุณพ่อ: ตลอดเวลา
ลูกวัด: พระเป็นเจ้าดี
ตอบกลับโพส