หน้า 1 จากทั้งหมด 1

อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 11, 2007 5:16 pm
โดย holy holy holy
บทนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์
21 สิงหาคม เป็นวันฉลองพระแม่แห่งน๊อกค์ นพวารเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 22 สิงหาคม
ข้าแต่พระแม่แห่งน๊อกค์ พระราชินีแห่งประเทศไอร์แลนด์
พระนางได้ประทานความหวังแก่ประชากรของพระนางในยามทุกข์ร้อน
และบรรเทาเขาทั้งหลายเมื่อเศร้าโศก
พระนางได้ดลใจนักแสวงบุญมากมายให้สวดภาวนา
ด้วยความวางใจ ต่อพระบุตรของพระนาง
ตามคำมั่นสัญญาของพระองค์: "จงขอ แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหา แล้วท่านจะได้พบ"
โปรดช่วยเราระลึกเสมอว่า เราทุกคนเป็นผู้แสวงบุญบนถนนที่ตรงไปเมืองสวรรค์

โปรดประทานแก่ข้าพเจ้าความรัก และความห่วงใย สำหรับพี่น้องของข้าพเจ้าในพระคริสตเจ้า
โดยเฉพาะคนที่อยู่กับข้าพเจ้า
โปรดปลอบใจข้าพเจ้าเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ตัวคนเดียว หรือเกิดความกดดันในจิตใจ
โปรดสอนข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในพิธีบูชามิสซาด้วยความศรัทธาอย่างแท้จริง
โปรดให้ข้าพเจ้ารักพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทเพิ่มขึ้นทุกวัน
โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้า บัดนี้และเมื่อจะตาย อาแมน

http://www.geocities.com/prakobkit/mary/knock.html

Re: อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

โพสต์แล้ว: เสาร์ ส.ค. 11, 2007 7:03 pm
โดย แบกะดิน
พระแม่แห่งน๊อกค์ ช่วงวิงวอนด้วยเถิดด ...

Re: อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 13, 2007 10:51 am
โดย Batholomew
ขอบใจมาก ๆ ครับ

Re: อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 13, 2007 8:29 pm
โดย Zaliaus
ขอบคุณครับ ::004::

Re: อย่าลืม สวดนพวารพระแม่แห่งน๊อกค์ ครับ

โพสต์แล้ว: จันทร์ ส.ค. 13, 2007 9:57 pm
โดย King Zadin
พระมารดา ช่วยวิงวอนเทอญ