วันฉลองนักบุญทั้งหลายในคณะคาร์เมล

วันระลึกถึงนักบุญ 365-6วัน ประวัตินักบุญ และวันฉลองสำคัญของคริสตศาสนา
ตอบกลับโพส
Arttise
โพสต์: 428
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ ก.พ. 19, 2017 3:45 pm

อังคาร พ.ย. 19, 2019 10:25 am

วันฉลองนักบุญทั้งหลายในคณะคาร์เมล

รูปภาพ

"พระเจ้าข้า, โปรดสดับฟังข้าพเจ้า ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน พระมารดาของชาวเรา, ขอคำภาวนาของบรรดานักบุญแห่งคาร์เมล ช่วยให้ชาวเราดำเนินรอยตามแบบอย่างของพวกท่านด้วยเทอญ และโดยอาศัยคำภาวนาและกิจการดีของเราจะเป็นการช่วยส่งเสริมพระศาสนจักรของพระองค์ เราทั้งหลายวอนขอพระองค์โดยอาศัยพระคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา อาแมน”
                 – วันที่ 14 พ.ย. เป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลายในคณะคาร์เมล รูปภาพจากยอดโดมของโบสถ์ Stella Maris ในเมืองไฮฟา, ประเทศอิสราเอล เชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ซึ่งประกาศกเอลิยาห์พักอยู่บนเขาคาร์เมล
http://freewillpalangjai.blogspot.com/2 ... 9.html?m=1

CR. : จิตอิสระ

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านทุกคนนะครับ
#คริสต์ #คาทอลิก #คริสต์ศรัทธา #วันฉลอง #นักบุญ #คณะคาร์เมล #คาร์แมล #คาร์เมไลท์ #พระแม่มารีย์ #ไฮฟา #อิสราเอล #ประกาศกเอลิยาห์ #catholic #carmelite #saint #StellaMarisChurch #haifa #israel #Elijah
จากเพจ คริสต์ศรัทธา
https://www.facebook.com/44175628624166 ... =n&sfns=mo
:s002: :s005: :s007:
ตอบกลับโพส